40 Kudsi HadisKürsüden Gönüllere Vaazlar
Trend

40 Kudsi Hadis-Hayata Dair Muhteşem İbretlik Sözler

Allah Teala şöyle buyuruyor;

Ey İnsanoğlu !

Hayır işle; Çünkü hayır cennetin anahtarıdır ve oraya götürür. Kötülükten sakın; Çünkü o cehennemin anahtarıdır ve oraya götürür

Ey İnsanoğlu !

Bil ki, dünya harap sayılan evdir. Ömrün bu harap için, bedenin de toprak olmak içindir. Topladığın mal ise varislerin içindir. Nimet başkasının, hesap vermek senindir. Azap çekmek ve pişman olmak sana aittir. Mezarda arkadaşın, işlediğin hayırlı ameldir. Sen hesaba çekilmeden önce, kendi nefsini hesaba çek va bana ibadete koyul, bana isyan etmekten sakın, sana verdiğime razı ol ve şükredenlerden bulun

Ey İnsanoğlu !

Günah işlerken gülen kimseyi, ağlar olduğu halde ateşe atarım

Ey İnsanoğlu !

Çok zengin vardır ki, ağlarken onu cehenneme koyduğum zaman fakir olmayı temenni edecektir. Azametimden korkarak ağlayan kimseyi, güler halde cennete koyarım

Ey İnsanoğlu !

Çok zengin vardır ki hesap gününde fakirliği isteyecek, temenni edecektir. Nice zalim vardır ki, ölüm onları perişan edip kıymetsiz bırakmıştır. Nice tatlı şeyler vardır ki, ölüm onları acı yapmıştır. Elindeki nimetleriyle sevinen nicesi vardır ki, ölüm onu başına keder kılmıştır. Çok ferahlık vardır ki sonunda büyük bir üzüntü bırakmıştır.

Ey İnsanoğlu !

Eğer ölüme dair sizin bildiklerinizi hayvanlar bilseydi, açlık ve susuzluk çekerek ölünceye kadar yemezler ve içmezlerdi.

Ey İnsanoğlu !

Eğer ölümün acısı ve şiddeti gizlenmeseydi, gece uyumaman ve gündüz durmaman gerekirdi. Ölümden sonrası ise, daha şiddetli ve daha acıdır, halin nicedir ?.

Ey İnsanoğlu !

Sahibi olduğun nimete sevincini ahiret için hazırla, ahirette kaybedeceğin sevince esef et. Dünya malından ve mevkisinden sana gelen şeyden ferahlanma, bunlardan kaybettiğine de üzülme.

Ey İnsanoğlu !

Gençliğine güvenip aldanma, nice genç vardır ki ölümde ileri geçmiştir yani ihtiyarlardan önce vefat etmiştir.

Ey İnsanoğlu !

Seni topraktan yarattım, seni toprağa çevireceğim ve seni topraktan dirilteceğim. O halde dünya zevklerini bırak ve ölüme hazırlan. Bil ki, ben bir kulu sevdiğim zaman dünyayı ondan uzaklaştırırım ve onu ahiret için kullanırım, dünya ayıplarını ona gösteririm de onlardan sakınarak cennet ehlinin işlerini yapar. Bende onu rahmetimle cennete koyarım

Bir kula da buğz ettiğim zaman, onu dünya ile meşgul ederek ahiretten habersiz bırakırım ve onu dünya işinde kullanırım. Böylece cehennemliklerden olur ben de onu cehenneme koyarım

Ey İnsanoğlu !

Her ömür ölümlüdür, ne kadar uzun olsa da… Dünya gölgenin meyline benzer; az gölge yapar sonra kaybolarak bir daha sana dönmez!

Ey İnsanoğlu !

Seni yaratan benim, sana rızık veren benim, seni dirilten benim, seni öldürecek benim, seni öldükten sonra diriltecek benim, seni hesaba çekecek olan da benim. Eğer hayırlı iş yaparsan onun mükafatını göreceksin ve eğer kötü iş yaparsan onun cezasını çekeceksin. Bununla beraber ne zarar, ne fayda, ne ölüm, ne hayat, ne de dirilme yönünden kendine sahip olamazsın

Ey İnsanoğlu !

Bana itaat et ve dinime hizmet et, rızık yönünden kederlenme; çünkü rızık işini sana bırakmadım. İşini sana bırakmadığım şeyin endişesini yüklenme.

Ey İnsanoğlu !

Senin için mukadder olmayıp erişemediğin bir şeyin işini nasıl üzerine alır taşırsın ? Nitekim sen, yapamadığın bir işin sevabını alamazsın

Ey İnsanoğlu !

Yolu ölüm olan kimse, dünya ile nasıl neşelenir; evi kabir olan kimse dünyadaki evi ile nasıl sevinir ?

Ey İnsanoğlu !

Şükreder halinle az bir rızık, şükretmeksizin sahibi olduğun çok maldan daha hayırlıdır.

Ey İnsanoğlu !

Senin malının hayırlısı, senden önce (sevap olarak harcayıp ahirete) gönderdiğindir. Malının kötüsü de (sen ölüp) dünyada geri bıraktığındır. O halde ölüm seni yakalamadan önce kendin için hayır gönder ki, onun sevabını katımda bulasın.

Ey İnsanoğlu !

Kederli olan kimsenin kederini ben gideririm. Mağfiret dileyeni ben bağışların. Tövbe edeni günahtan alıkorum. Çıplak olanı ben giydiririm. Korkan, korkudan ben emin kılarım.

Karnı aç olanı ben doyururum. Kulum bana ibadet üzere olup emrimi yerine getirince bende onun işini kolaylaştırırım, belini doğrulturum ve kalbine genişlik veririm.

Ey Musa!

Kim fakirlerin ve yetimlerin malı ile kendi ihtiyacını karşılarsa, ben onu dünyada fakir yaparım ve ahirette de onu azaplandırırım. Fakirlere karşı büyüklenip zulüm yapanı, hor ve zelil kılarım. Kim de evini fakir ve zayıf kimselerin kuvvetiyle yaparsa, onun binasını harabeye çeviririm ve onu cehenneme koyarım

Bu söylenenler, evvelki sahifelerde de vardır. Hz İbarihim’in, Hz Musa’nın sahifelerinde

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.S alat ve selam,Hz Muhammed’e ve alinin bütününe olsun

Kaynak: Muhammed Mekki Trabzoni / 40 Kudsi Hadis / bkz: 127-131

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı