+18 İslam'da CinsellikKadın İlmihali

Adet Döneminde Cinsel İlişkiye Girmek Günah mı?

Adet Ve Lohusalık Döneminde Cinsel İlişkiye Girmek

Adet ve lohusalık hallerinde cinsel ilişkide bulunmak haramdır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: ”Sana hanımların hayız halinden sorarlar. De ki: O bir eziyettir. Hayız süresi içinde hanımlarınızla cinsel ilişki yapmaktan uzak durunuz. (1)”

Adet Ve Lohusalık Halinde Cinsel İlişki Yasağının Başlaması

Adet ve lohusalık kanamasının az da olsa görülmesi ile cinsel ilişki yasağı başlar. Bazı adet hallerinde ”adet kırılması” denilen çok az bir kanama görülür ve bir müddet sonra normal kanama sökülür gelir. Böyle bir durumda adet hali az da olsa ilk kanamadan itibaren başlamış sayılır. Bundan dolayı cinsel ilişki yasağı, görülen ilk kanama ile başlamış olur.

Adet & Lohusa Halindeki Kadınla Beraberlik Sınırı

Koca, adet ve lohusalık halindeki hanımından cima hariç her türlü istifadeyi yapabilir. Bu istifadeyi kadının göbek ile diz kapağı arasını örterek yapmalıdır (2)

Bütün mezheplerde tercih edilen ve ihtiyata uygun olan görüş budur. Zayıf olmakla birlikte adet ve lohusalık hallerinde cinsel ilişki yasağının sadece üreme organı ile ilgili olduğunu savunan bir görüş daha vardır.(3)

Adet & Lohusa Halinde Cinsel İlişkinin Cezası

Adet ve lohusalık hallerinde cinsel ilişkide bulunmak kesinlikle haram olmakla birlikte gaflete düşüp böyle bir haramı işleyen kimse öncelikle bu fiiline ve niyetine çok tövbe etmesi gerekir.

Bunun yanında adetin ilk günlerinde bu fiili işlemişse 1 dinar yani yaklaşık 4,5 gr. altın veya bunun değerini, sonlarına doğru işlemişse yarım dinar sadaka vermesi Şafi mezhebinde sünnet, Hanefi mezhebinde ise müstehap görülmüştür.(4)

Adet Ve Lohusa Döneminde Namaz Kılınabilir mi?

Adet ve lohusalık hallerinde, hanımların namaz kılmaları ve secde yapmaları haramdır. Bu hüküm hem vakit namazları ve hem de kaza namazları için geçerlidir. Adet ve lohusalık halleri devam ettiği süre içerisinde geçen namazların kaza edilmesi gerekmez.(5)

Bu konuda Hz. Âişe (r. ah) şöyle demiştir:

”Bu adet hali bizim başımıza geldiğinde, orucu kaza etmemiz emredildiği halde namazı kaza etmemiz emredilmezdi.”(6)

Adet Kanaması Gören ve Lohusa Olan Bir Kadın Oruç Tutabilir mi?

Hayız halinde iken oruç tutmak haramdır. Lohusalık da böyledir. Bu durumda tutulmayan oruçlar daha sonra gününe gün kaza edilir. Bu kazanın peş peşe olması gerekmez. (7)

Hz. Peygamber (s.a.v), ”Adet halinde hanımlar namaz kılmaz, oruç tutmazlar”(8) buyurmuştur.

İmsak Girmeden Önce Adet Kanaması Biten Kadın Oruç Tutar mı?

Bir kadının imsaktan önce hayız kanı kesilir ve temizlenirse yeni günün orucuna niyet eder. İmsaktan önce akıntı tam kesilse ve yıkanacak kadar bir süre de bulunsa, fakat kadın yıkanamasa, yine oruca niyet eder.

Kanama imsaktan az sonra kesilse, o gün oruca niyet etmez, onu daha sonra kaza eder (9)

Şâf mezhebine göre kanaması devam ettiği halde adet veya lohusalığın en uzun süresi imsak vaktinden önce dolan bir hanım oruca niyet etse orucu geçerli olur. Yerleşik adeti bulunan hanımlar için de aynı hüküm geçerlidir. Yani adetinin imsak vaktinden önce dolacağını bilen fakat kanaması kesilmeyen bir hanım, oruca niyet etse ve kanaması imsaktan önce kesilse orucu sahih olur.(10)

Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Kadın Ve Aile İlmihali

1-Bakara, 2/222 ; 2-Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/110; İbn Âbidîn, Menhelü’l-Vâridîn, 1/113, 114. ; 3-Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/110. ; 4-Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/110; İbn Âbidîn, Menhelü’l-Vâridîn, 1/114. ; 5-Nevevî, el-Mecmû’, 2/383, 384; İbn Kudâme, eş-Şerhu’l-Kebîr, 1/348; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, 1/484, 485. ; 6-Müslim, Hayız, 15; İbn Mâce, Tahâret, 119. ; 7-Serahsî, Mebsût, 3/152; İbn Kudâme, el-Mugnî, 1/348; Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/109. ; 8-Buhârî, Hayız, 7. ; 9-İbn Âbidîn, Mehhelü’l-Vâridîn, 1/90-91. ; 10-Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/427.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı