Kadın İlmihali

Adet Günü & Regl Dönemi Hesaplama

Sabit Hayız ve İlk Defa Görülen Hayız Süresinin Tespiti

Kadınların çoğu her ay belli günlerde hayız görürler. Bu hale ”yerleşik veya sabit hayız” denir. Mesela her ay dört, altı, yedi gibi belirli bir gün hayız süresi olup her ay böyle devam eder.

Yeni buluğa eren bir kızın adet müddeti bir defa gördüğü süre ile belli olur.

Mesela ilk defa beş gün kan görüp, yirmi beş gün temiz kalan bir kızın adet süresi beş gündür. Bu onun yerleşik adet günü olarak sabit olur.

Adet Günlerinin Değiştiği Nasıl Tespit Edilir

Bir kadının yerleşik hayız adeti, bazen değişikliğe uğrayabilir. Bu değişiklik kanın bir kere farklı gelmesiyle anlaşılır, iki defa tekrar etmesiyle yerleşik adet olur. Adet yerleşik olmayabilir de. Her ay değişip durur; ancak bu az kimsede meydana gelir. Bu durumda adet, bir kere farklı gelen kanla değişmiş olur (1).

Mesela, adeti altı gün olan bir kadın, sonra yedi gün kan görse, artık onun aybaşı müddeti yedi güne intikal etmiş olur. Sonraki bir adette de beş gün kan görüp tam temizlense, hayız müddeti beş güne inmiş olur.

Hayız süresi değiştiği gibi, hayız görme zamanı da değişebilir.

Mesela, bu ayın başında hayız gören kadın, gelecek ay sonunda hayız görebilir. Bu süre daha da uzayabilir. Hatta birkaç ay sonraya da sarkabilir.

Adet Günü Değişikliği On Gün İçinde Olmalıdır

On güne kadar devam eden değişik hayız akıntıları, adet halini değiştirmiş olur. Fakat on günü geçerse, değişiklik olmuş sayılmaz. Mesela her ay yedi gün kan gören kadın, sonradan üç gün daha artarak on gün kan görmeye başlarsa, adeti on güne çıkmış olur. Fakat yedi gün kan gören bir kadın, sonradan on bir gün veya daha fazla kan görmeye başlarsa, kan on günü aştığı için bunun normal bir hayız kanı olmadığı anlaşılır. Bu durumda, yerleşik adetine göre karar verir; adet gününden sonra gelen fazla akıntı hayız kanı sayılmaz. Bu durumda, adeti olan yedi günü hayız, diğer günler özür hali sayılır.

Adet günü tamam olduğu halde beyaz rengin dışında bir akıntı devam eden bir kadın, hayız gününün değiştiğini düşünerek namaza başlamaz. Akıntının özür olduğu belli olunca, yerleşik adetinden sonraki kılmadığı namazları kaza eder. Bu da akıntı on günü geçince anlaşılır.

Bunun gibi, her ay içinde belirli bir zamanda, mesela beş gün adet gören bir kadın, bu defa kanaması üç gün önce başlayıp akıntı sekiz gün devam etse, bu sekiz günün hepsi hayız sayılır. Fakat kanama süresi on günü geçerse, bu durumda, yerleşik adetinin geldiği beş gün adet, ondan önce ve sonraki akıntı özür kanaması olur. Bu özür günlerinde kılınamayan namazlar kaza edilir.

Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Kadın Ve Aile İlmihali

1-Cezîrî, el-Fıkh ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, 1/107; Dâmâd, Mecmau’l-Enhur, 1/83

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı