İslam'i Bilgiler

Ahiret Alimlerinin Vasıfları Ve Özellikleri

sponsor

Dünyayı hakir, ahireti şerefli ve onları iki kuma gibi görmeleri ve ahireti tercih etmeleri, yaptıklarının söylediklerine uyması, ahirette faydalı olacak ilimlere yönelmeleri, faydası büyük olanları yeğleyip yararı az ilimlerden uzak durmalarıdır.

Rivayet edildiğine göre Şakiku’l-Belki, Hatem’e şöyle demiştir:

Uzun bir süre benim yanımda bulundun, ne öğrendin ?

Hatem Hz cevaben der ki: Bu süre zarfında sekiz mesele öğrendim ki;

1-► Halka baktım ve herkesin bir sevdiği olduğunu gördüm. Ölü kabre girdiklerinde sevdiklerinden ayrılıyorlar. Ben de kabrimde yanımda olmaları için iyiliklerimi sevdim

2-► Yüce Allah’ın ‘nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran kimse… (Naziat 40)’ kavline baktım ve arzularımı defetmek için nefsimi yordum. Sonunda yüce Allah’a itaatte karar kıldı.

3-► Herkesin kendine göre kıymetli olan şeylerini muhafaza ettiğini gördüm. Sonra yüce Allah’ın ‘Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir, Allah katındakiler ise kalıcıdır (Nahl 96)’ sözüne baktım ve ne zaman kıymetli bir şey elime geçse benim adıma yanında emanet olarak kalması için onu Allah’a gönderdim.

4-► İnsanların mala, soya ve şerefe değer verdiklerini gördüm. Oysa bunların aslında hiçbir değeri yok.

Yüce Allah’ın Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız; O’ndan en çok korkanınızdır (Hucurat 13) beyanına baktım ve O’nun katında değerli biri olmak için takvaya uygun olarak yaşamaya başladım

5-► İnsanların birbirlerine haset ettiklerini gördüm ve yüce Allah’ın ‘Dünya hayatında geçimliliklerini aralarında biz paylaştırdık (Zuhruf 32)’ kavline baktım ve hasedi bıraktım

6-► İnsanların birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm ve onlara düşmanlık etmeyi bırakıp sadece şeytanı düşman edindim

7-► Onların rızıklarını ararken zillete düştüklerini gördüm ve yüce Allah’ın ‘Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir (Hud 6)’ kavline baktım ve bana düşeni yapmaya uğraştım. O’na düşeni O’na bıraktım

8-►Onların yaptıkları ticarete, bildikleri zanaata ve bedenlerinin sağlıklı olmasına güvendiklerini gördüm. Bunu görünce sadece Allah’a güvenip O’na tevekkül ettim.

Ahiret alimlerinin sıfatlarından birisi de sultanlardan (yönetici vasfı taşıyan kişilerden) uzak durmaktır.

Ahiret alimlerinin sıfatlarından birisi de fetva verme de acele etmemeleri ve ancak tereddütsüz bir şekilde doğruluğundan iyice emin oldukları konuda fetva vermektir.

Ahiret alimlerinin sıfatlarından birisi de bütün ihtimamlarını batını tedavi etmeye ve ahiret yolunu göstermeye yöneltmeleri ve yakıni bilgiyi takviye etmede yoğunlaşmalarıdır

Ahiret alimlerinin sıfatlarından birisi de hüzünlü, kırılgan ve suskun olmalarıdır.

Ahiret alimlerinin sıfatlarından birisi de çoğunlukla amelleri boşa çıkaran, kalpleri kirleten ve vesveseyi harekete geçiren hususları araştırmalarıdır.

Ahiret alimlerinin sıfatlarından birisi de şer’i amellerin sırlarını araştırmaları ve hikmetlerini incelemeleridir.

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Hasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz: 74-78

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı