Al-i İmran Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Al-i İmran Süresi 31 ve 32. Ayet Meali ve Tefsiri & İbn Kesir

Peygambere İtaat

Al-i İmran Süresi 31. Ayet Meali: (Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Al-i İmran Süresi 32. Ayet Meali: De ki: Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.

İbn Kesir Al-i İmran 31-32. Ayet Tefsiri

Bu ayeti kerime Allah’ı sevdiğini iddia edip de Muhammedi yolda olmayan herkese karşı hüccettir. Çünkü ayet bu iddia sahibini tüm söz, fiil ve hallerinde Muhammedi şeriata uymadıkça yalancı saymaktadır

Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim bizim emrimiz bulunmayan bir şey yaparsa o merduttur (geri çevrilir, ondan kabul edilmez)”. Bu yüzden Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin”. Yani öyle yaptığınızda onu sevmekle elde etmek istediğinizden fazlası gerçekleşecek ki, o da Allah’ın sizi sevmesidir. Bu ise diğerinden daha büyük bir nimettir. Nitekim bilge bir alim şöyle der:

“Önemli olan sevmen değil sevilmendir”

Hasan-ı Basri ve seleften bazıları da şöyle derler: Bazı kimseler Allah’ı sevdiklerini iddia edince Allah (c.c) onları bu ayetle imtihan ederek; “e ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin” buyurdu.

Resulüllah (s.a.v)’den şöyle rivayet edilmiştir: “Din Allah için sevmek ve Allah için buğzetmekten (sevmemek) başka nedir ki? Zira yüce Allah: “e ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin” buyurur.

Yüce Allah daha sonra şöyle buyuruyor: “…. günahlarınızı bağışlasın”. Yani, Peygambere uymanız sayesinde siz bunların hepsini elde edeceksiniz. Tüm bunlar Hz Peygamber (s.a.v)’in elçiliğinin bereketiyle elde edilen nimetlerdir.

Yüce Allah daha sonra avam ve havas herkese hitaben şöyle buyuruyor: “De ki: Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse”; yani emirlerine uymazlarsa “bilsinler ki Allah kafirleri sevmez”.

Bu gösteriyor ki bu yolda Hz Peygamber (s.a.v)’in emirlerine uymamak küfürdür ve kişi kendisinin Allah’ı sevdiğini ve O’na yaklaştığını iddia etse ve sansa bile peygamberlerin sonuncusu, Allah’ın (c.c) cinler ve insanlar alemine elçisi olan ümmi nebi ve resule tabi olmadıkça Allah o vasıflara sahip kimseyi sevmeyecektir. Öyle ki nebiler ve resuller, hatta Ulü’l-azm peygamberler onun zamanında gelmiş olsalardı ona ve dinine tabi olmaktan başka bir şey yapmazlardı.

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 2 / bkz: 398-399

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı