Allah'ın Varlığına İnanmak

Allah ile Muhabbeti Meydana Getiren Şeyler

sponsor

Birincisi: Düşünerek, manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur’an okumak. Tıpkı, kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi

İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşmak. Çünkü nafileler onu, muhabbet mertebesinden mahbubiyet derecesine ulaştırır

Üçüncüsü: Her halükarda lisan, kalp,amel ve hal ile Allah’ı zikre devam etmek. Kulun muhabbetten nasibi bu zikirlerden nasibi kadardır.

Dördüncüsü: Aşk ve arzunun kuşattığı anda O’nun sevdiklerini kendi sevdiklerine tercih etmektir. O’nun sevdiklerine kabı dolu dolu vermektir. Bu dereceye yükselmek zor olsa bile

Beşincisi: Kalbin Allah’ın isim ve sıfatlarını mütalaa etmesi, o isim ve sıfatları bilmesi ve müşahede etmesi ve bu ma’rifet bahçelerinde ve vahalarında seyahat etmesidir. Her kim Allah’ı isim, sıfat ve fiilleriyle tanırsa, hiç çaresiz O’nu sever. Bunun için Muattıla, Fir’avniyye, Cehmiyye mezhepleri, kalpler ile onların sevgililerine giden yolun arasını kesen yol kesicilerdir.

Altıncısı: İyiliğini, ihsanını,açık ve gizli nimetlerini müşahede etmektir. Çünkü bütün bunlar O’nu sevmeye sebeptir.

Yedincisi: Bu en acaiplerindendir. Kulun tümüyle Allah’ın huzurunda kırılıp dağılmasıdır. Bu ta’bir, isim ve ibarelerden başka bir mana taşımamaktadır.

Sekizincisi: İlahi rahmetinin indiği vakitte O’na yakarmak, kelamını okumak, kalben huzurunda durmak ve huzurunda kulluk edebi ile edeblenmek için O’nunla başbaşa olmak ve sonra bunu tevbe ve istiğfar ile bitirmek

Dokuzuncusu: Sadık muhibler ile oturmak, meyvenin hoş olanlarını kapar gibi sözlerinin hoş olanlarını kapmak, sözün menfaati ağır basmadıkça ve bu konuşma senin dereceni artırıp, başkasına fayda verir oldukça konuşmamak

Onuncusu: Kalp ile Allah Teala arasına girip engel olan her sebepten uzak durmak. İşte sevenler bu on sebepten dolayı muhabbet mertebelerine ererler ve  sevgilinin huzuruna girerler. Bütün bunların özü ve hülasası ise ruhun bu duruma hazır olması ve basiret gözünün açık olması seklinde iki tanedir.

Kaynak: İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu Salikın / bkz: 935

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı