Allah'ın Varlığına İnanmak

Allah’a İman Etmek

sponsor

Allah’a İman Konusunda Bilmemiz Gereken Özet Bilgiler

Kainatı yaratan, idare eden ve kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah’a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir.

Bütün ilahi dinlerde Allah’ın varlığı ve birliği en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün esaslar Allah’a imana ve O’nun birliği esasına dayanmaktadır.

Allah’a iman etmenin anlamı

O’nun var ve bir olduğuna, yüce ve aşkın sıfatlara/vasıflara sahip olduğuna, eksikliği ve noksanlığı çağrıştıran, her bir niteleme ve benzetmeden uzak bulunduğuna inanmaktır. Yüce Allah’ın bilinmesi yaratılışımızın hedefi ve fıtratımızın gayesidir.”O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam’a yönelt. Yani Allah’ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah ‘ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler anlamazlar (Rum Süresi 30)”

İnsan kendisini yaratan Rabbini tanımak, ona iman ve ibadet etmek için yaratılmıştır.

Allah Neden Sadece İnsan ve Cinleri Sorumlu tutmuştur?

Ayette bu hususa şöyle dikkat çekilmiştir:

Ben cinleri ve insanları sırf Beni mabud tanıyıp yalnız Bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım (Zariyat Süresi 56)”

Burada Allah, Allah’tan başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri uyararak “Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, Bana ibadet etsinler diye yarattım” buyuruyor. Bütün kainatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin ele alınmasının sebebi şudur:

Kainattaki bütün varlıklar Allah’a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir. Yüce Allah buyuruyor ki;  Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? —Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik- (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık. Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik—(Nebe Süresi 6-16)

Allah’ın Varlığını Anlatan Ayetler

Yüce Allah buyuruyor ki; Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır. (Bakara Süresi 164)

Yüce Allah buyuruyor ki; Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik). Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu, biz yoksul kaldık (derdiniz). Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi, Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık.(Vakia Süresi 58-73)

Ancak akıl sahibi olan kimse, bu ayetlerdeki manaları düşünüp, yer ve göklerin acayip yaratılışını, bütün hayvan ve bitkilerin düzenli varlığını göz önüne getirirse, bu eksiksiz düzenin kendiliğinden olamayacağından, bunları yaratıp yöneten bir varlığın gerekli olmasından asla şüphe etmez. İnsanın bizzat yaratılış özelliğinde, bütün bu varlıkların, bir yaratıcının emrinde olduklarını tereddütsüz şahitlik eder Yüce Allah peygamberleri de, insanların Yüce Allah’ı tek olarak bilmeye davet etmek için göndermiştir.Yoksa bizim için ayrı, alem içinde ayrı bir tanrı var demeye değil. Zira insanın gerek doğuşunda ve gerekse yaşamında Allah’ı bir olarak bilmesi tabii özelliği gereğidir.Bunun için; Yüce Allah buyuruyor ki;

Eğer onlara “Yer ve gökleri kim yarattı” diye sorarsan, “Elbette Allah derler“(Lokman Süresi’25)”

Allah’ın Varlığına İnanmak

 

40 Kudsi Hadis-Ey İnsanoğlu! Dünya Sevgisini Kalbinden Çıkar

a-) Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 45-46
b-) İmam Gazali / el-ihya / C:1 / Sayfa: 280-282

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı