Allah'ın Varlığına İnanmak

Allah’ın Hükmüne Takdirine Razı Olmak

sponsor

Birinci Derece: Avamın (halkın) rızasıdır. Bu Rabb olarak Allah’tan razı olmaktır. Onlar Allah’tan gayrısına ibadeti çirkin görürler. Bu, İslam’ın değirmen taşının iğidir. Büyük şirkten temizler.

Rabb olarak Allah’tan razı olmak; Allah’tan gayrisinin idaresine sığındığı ve ihtiyaçlarını giderdiği bir Rabb edinmemektir. Allah Teala buyurur: De ki: O, herşeyin Rabbi iken ben Allah’tan başka bir rab mi arayacağım (1)’. İbn Abbas (r.a) ayetteki Rabb, efendi ve ilah anlamındadır. Yani O her şeyin Rabbi iken, ben O’ndan başka bir efendi ve ilah nasıl isterim? der.

Sürenin başındaki: ‘De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’tan başkasını mı dost edinecek mişim? (2)’ ifadesine gelince, yani gökleri ve yeri var eden Allah’tan başkasını mı yardımcı, sığınak edinecek mişim demektir.

Bu dost kelimesi, sevgi ve itaati de kapsayan ‘muvalat’ mastarındandır. Sürenin ortasında Allah Teala şöyle buyurur: ‘O size o kitabı açıklanmış bir halde indirmişken Allah’tan başka bir hakem mi arayacakmısım? (3)’. Yani Allah’tan başka benimle sizin aranızda hüküm verecek ve aramızda ihtilaf ettiğimiz konuda hakemliğine başvuracağımız bir hakem mi isterim?

Bu hakemlerin efendisinin kitabıdır. Onu açıklanmış halde, beyan edici, kafi ve şifa verici olarak indirmişken, O’nun kitabından başkasının hakemliğine nasıl gideriz? Bu üç ayeti hakkı ile düşünürsen, görürsün ki bunlar, Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, peygamber olarak Muhammed (s.a.v)’den razı olmanın tıpkısıdır. Hadisin onu tercüme ettiğini ve ondan türediğini görürsün.

İnsanların birçoğu Rabb olarak Allah’tan razıdır. O’ndan başkasını Rabb olarak istemezler. Fakat yalnız dost ve yardımcı olarak O’ndan razı olmazlar, bilakis, kendilerini Allah’a yaklaştıracaklarını sandıklarını -onları sevmek bir padişahın özel adamlarını sevmek gibidir zannıyla- O’ndan başkasını dost olarak severler. Bu şirkin ta kendisidir. Aksine tevhid, O’ndan başka dostlar edinmemektir.

Kur’an, müşriklerin Allah’tan başkasını dost tutmalarının anlatımları ile doludur. Bu, Allah’ın peygamberlerini, elçilerini ve mümin kullarını sevmekten başkadır. Çünkü bu, imanın ve Allah’ın dostluğunun tamamlayıcısıdır.

Allah’ın dostlarını dost edinmek başka, Allah’tan başkasını dost edinmek daha başkadır.

Her kim bu iki zümreyi ve aralarındaki farkı anlamazsa, tevhidi temelinden öğrensin. Çünkü bu mesele tevhidin aslı ve temelidir. İnsanların birçoğu O’ndan başkasını hakem olarak istiyor ve O’ndan başkasının hakemliğine, muhakeme olmaya gidiyorlar ve O’ndan başkasının hükmüne razı oluyor.

Şu üç makam tevhidin rükünleridir

a- O’ndan başkasını Rabb edinmemek

b- O’ndan başkasını ilah edinmemek

c- O’ndan başakını hakem edinmemek

Rabb olarak Allah’tan razı olmak’ ın tefsiri şöyledir

Kişinin Allah’tan başkasına ibadet etmekten hoşlanmamasıdır. İşte bu, ilah olarak Allah’tan razı olmaktır. Bu Allah’tan Rabb olarak razı olmanın tamamlayıcısıdır. Her kim ‘Rabb olarak Allah’tan razı olmanın hakkını verirse, O’ndan başkasına ibadet etmekten kesinlikle hoşlanmaz. Çünkü Rabliğini soyutlamaya razı olmak, O’na ibadeti soyutlamayı da gerektirir. Tıpkı Rabliğini birlemeyi bilmenin, ilahlığını birlemeyi bilmeyi gerektirmesi gibi. ‘Bu İslam’ın değirmen taşının iğidir/yörüngesidir’ sözüne bakalım; Yani İslam’ın taşının yörüngesi, kulun Rabbine ibadete razı olması ve O’ndan başkasına ibadetten hoşlanmamasıdır. İbadetin boyun eğmekle birlikte sevgi olduğu da bir gerçektir.

Allah’tan başka her kime boyun eğer, itaat eder ve seversen, sen ona ibadet ediyorsun demektir.

‘O,büyük şirkten temizler’ sözüne gelince ; Yani şirk iki çeşittir ;

a- Büyük Şirk

b- Küçük Şirk

Bu rıza o kişiyi büyük şirkten temizler.

Küçüğüne gelince: Kişiyi küçük şirkten de ‘Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz’ makamına inmesi temizler.

Kaynak: İbn Kayyım El-Cevziyye / Medaricu’s Salikın (Kur’ani Tasavvufun Esasları) / bkz: 641-643

(1- En’am 164) – (2- En’am 14) – (3- En’am 114)

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı