Bakara SüresiTefsir

Allah’ın Vahdaniyetinin Belgeleri

sponsor

Bakara Süresi 163. Ayet Meali-► İlahınız bir tek Allah’dır. Ondan başka ilah yoktur. O, Rahman’dır, Rahimdir

Bakara Süresi 163. Ayet Tefsiri-►Yüce Allah kendisinin yegane ilah olup hiçbir ortak ve denginin bulunmadığını tek, eşsiz, benzersiz, kimseye muhtaç olmayn ve kendinden başka hiçbir İlah bulunmayan Allah olup, Rahman ve Rahim’in kendisi olduğunu haber veriyor.

Daha sonra Allah (c.c) yegane İlah oluşuna kendisinin birliğini gösteren gökler ve yer ile ikisi arasında bulunan ve yaratıp yaydığı mahlukatını delil göstererek şöyle buyuruyor:

Bakara Süresi 164. Ayet Meali Tefsiri

Bakara Süresi 164. Ayet Meali-► Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın indirip de kurumuş toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre amade bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir topluluk için birçok deliller vardır.

Bakara Süresi 163. Ayet Tefsiri-►.Yüce Allah buyuruyor ki: ‘Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında…. birçok deliller vardır’. Zarafeti, yüksekliği ve genişliği, hareketli ve sabit yıldızları, dönmekte olan yörüngeleri ile göklerin yaratılışında deliller vardır. Sertliği ve yoğunluğu, çukurları, dağları, denizleri, gölleri, çölleri, ovaları, verimli ve verimsiz arazileri ve daha çok faydalarıyla yeryüzünün yaratılışında bir çok deliller vardır.

‘gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde…’ Biri gelir, sonra ardında diğerini bırakıp gider ve diğeri bir an gecikmeden onun yerine geçer. Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyurmuştur: ‘Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler (1). Bazen biri uzayıp diğeri kısalır. Biri diğerinden borç alır, sonra onu öder. Nitekim allah (c.c) başka bir ayette: ‘Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar (2) buyurmuştur. Yani ondan alıp buna, bundan alıp ona katar.

‘Allah’ın indirip de kurumuş toprağı canlandırdığı suda’. Nitekim Allah (c.c) bir başka yerde şöyle buyurur: ‘(Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar, bundan yerler. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah kusurlardan münezzehtir (3)

‘ve yer ile gök arasında emre amade bekleyen bulutları yönlendirmesinde…’. Yani gökle yer arasında syreden, Allah’ın dilediği topraklara v yerlere yönlendirdiği şekilde gitmek üzere emir bekleyen bulutlarda.

‘Düşünen bir topluluk için birçok deliller vardır’. Yani tüm bunlarda Allah’ın (c.c) vahdaniyetine dalalet eden apaçık belgeler vardır. Nitekim allah (c.c) başka bir yerde şöyle buyurur: ‘Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler): Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederim. Bizi cehennem azabından koru! Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur (4).

Medine de Peygamber (s.a.v)’e ‘İlahınız bir tek Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. O, Rahmandır, Rahimdir’ ayeti inince Mekke’de bulunan Kureyşli kafirler: Bir tek ilah bütün insanlara nasıl yetecek dediler. Bunun üzerine Allah (c.c): ‘Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde ….. düşünen bir topluluk için birçok deliller vardır’ ayetini indirdi

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 1 / bkz: 609-612

(1- Yasin 40) (2- Hacc 61) (3- Yasin 33-36) (4-Al-i İmran 191-192)

sponsor
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı