Allah'ın Varlığına İnanmak

Allah’ın Varlığı Bilimsel Ve Mantıksal Delilleri

sponsor

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’ın hakkıdır, O, sizi bir çamurdan yaratan (1), O’dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (2), Sizi Biz yarattık, sonra size şekil verdik (3)”. Madem bu gerçeği biliyorsunuz ve kabul ediyorsunuz,

Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın (4)”

Çünkü “Rabbinizden size kesin bir delil geldi (5)” ve “bunda bir kuşku yoktur, muttakiler için bir hidayettir (6), Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir.  Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir (7)

Madem gerçek budur ve herkes yaptıklarından ve ettiklerinden sorumludur ve sorguya çekilecektir; karşılığında ya mükafat görecek yada cezalandırılacaktır, kurtuluşa ermek için “Hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz (8)” ve kendinize zulmetmeyiniz. Çünkü Allah Teala kullarına zerre kadar zulmetmez Aksine siz kendi kendinize zulmediyorsunuz. Çünkü “Resûlullah Rabbinizden size hakkı getirdi, kendi iyiliğiniz için ona iman edin (9)” ancak inkar eder ve tasdik yolunu seçmeyerek nefsinizin arzu ve isteklerine uyacak olursanız biliniz ki bunun zararını yine siz göreceksiniz.

Üç-beş günlük belkide daha kısa olan bu geçici dünya hayatı için ebedi ahiret hayatını görmemezlikten gelecek kadar gafil misiniz ahmak mısınız?

Şunu bilin ki “Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah’a teslim olmuşlardır  (10)

Siz “Allah’ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki (11). 

Yüce Allah sizin için yeryüzünü bir döşek, göğü bir kubbe yapan, gökten yağmur indirip, onunla size çeşitli mahsuller çıkaran  (12) ve yeryüzünde olan bütün nimetlerinden helal ve temiz olmak şartı ile (13) size sunan yüce Allah;

Öyle Kerem sahibidir ki, yeryüzünde her ne varsa hepsini sizin için yaratmış (14) ve hepsini sizin hizmetinize sunmuştur. Ancak kalp gözleriniz kör olduğu ve hidayet yoluna değilde dalalet yoluna girmeyi tercih ettiğiniz için bu gerçekleri anlayamıyor ve idrak edemiyorsunuz. Sizin anladığınız ancak nefsinizin hoşuna giden Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi cazip kılınmış olan dünyanın geçici nimetlerine ve metalarına aldanmakta çok maharetlisiniz. Ancak şunu unutmayın ki  “Asıl varılacak güzel yer ise, Allah’ın katındadır (15)

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah’ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda, Ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında,gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda (16)”, “gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip sürelerinin uzayıp kısalmasında (17)”,

Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var! (18)

Geceleyin uyutup sizi kendinizden geçirip, gündüzünde ne işlediğinizi bilen (19), taneleri ve çekirdekleri yararak her şeyi gelişme yoluna koyan, gözle görür olmanıza rağmen tefekkür etmediğiniz için gökten indirdiği yağmurla, ölü toprağa hayat veren ve hayat bulan toprağı yeniden öldüren (yazı-kışa, kışı yaza çeviren) yani; ölüden diriyi, diriden ölüyü, karanlığı yarıp sabah ortaya çıkaran, geceyi dinlenmeniz ve istirahat etmeniz için size bahşeden, güneşi ve ayı günleri, ayları ve yılları hesaplamanız için size sunan, yıldızlardan yararlanıp yolunuzu bulma imkanını size veren (20). 

Gökten sizin için gerekse hayvanlarınız gerekse nemalanabileceğiniz bitkileriniz için su indiren,o bitkilerden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkaran, hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, nar ve zeytin bahçeleri yetiştiren ve bu yetişen bitkilerden kimisi birbirine benzerken, kimileri benzemezken, benzerliği aynı olmasına rağmen tatları farklı olan (21),

Asmalı-asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren (22) hep O’dur, yüce Allah’tır. Gölgelenmeniz, serinlenmeniz ve güneşin yakıcı sıcakIığından korunabilmeniz için bulutları üzerinize gölgelik kılan (23),” Allah’ı nasıl inkar edebilirsiniz ki (24)”;

Annelerinizin rahimlerinde size dilediği gibi şekil veren kimdir (25), geceyi gündüze katan, gündüzü de geceye katan, diriden ölüyü ölüden diriyi çıkartan (26) kimdir? “Şüphe yok ki. Allah Tealanın katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir ki, onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da oluverdi (27))”. Çünkü Adem’i annesiz, babasız olarak topraktan yaratıp, İsa’yı da babasız olarak yaratıp “Beşiğinde de, yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak (Al’i İmran’46)”olan bir beşer yaratmaya güç yetirecek, bu vasfa sahip olacak tek güç ve kuvvet sahibi sensin.

Nitekim “Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’ındır ve Allah her şeye kadirdir (28)” Eğer tüm bu söylenenlerden ve indirdiğimiz Kur’an’dan bir şüpheniz varsa ve bu söylenenlere şüpheyle yaklaşıyorsanız eğer, onun gibi bir benzer süre meydana getirin ve Allah’tan başka kime güveniyorsanız, kime inanıyorsanız kimi ilah ediniyorsanız eğer hepsini çağırın bir benzerini getirin (29). Ama “Bunu yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış o ateşten sakının (30)”ve “Allah’ın size lütfettiği nimeti ve sizin “duyduk ve itaat ettik, baş üstüne!” dediğiniz vakit, sizden aldığı sözünüzü hatırlayın! Allah’a karşı gelmekten sakının (31)”, “Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir, bunda hiç teretdütün olmasın (32)”.ve

Çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış o ateşten sakının (33)”

Kaynak: İsmail Ekinci

(1-En’am 1-2) (2-A’raf 189) (3-A’raf 11) (4-Bakara 22) (5-Nisa 174) (6-Bakara 2) (7-En’am 104) (8-Bakara 21) (9-Nisa 170) (10-Al’i İmran 83) (11-Bakara 28) (12-bkz:Bakara 22) (13-bkz:Bakara 68) (14-Bakara 29) (15-Al’i İmran 14) (16-Bakara 164) (17-Al’i İmran 190) (18-Nahl 12) (19-bkz:En’am 60) (20-bkz:En’am 95-97) (21-bkz:en’am 99) (22-bkz:En’am 141-142) (23-bkz:Bakara 57) (24-Bakara 28) (25-bkz:Al’i İmran 6) (26-bkz:Al’i İmran 27) (27-Al’i İmran 59) (28-Al’i İmran 189) (29-bkz:Bakara 23) (30-Bakara/24) (31-Maide 7) (32-Bakara 147) (33-Bakara 24)

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı