Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Ayetel Kürsi (Bakara Süresi 255. Ayet) Meali ve Tefsiri

Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça

Bakara Süresi 255. Ayetin Meali: Kendinden başka ilah olmayan, hep diri ve dimdik ayakta olan Allah’dır. Onu ne uyuklama tutar ne de  uyku. Göklerde ve yerdeki herşey O’nundur. İzni olmadan, O’nun katında kim şefaat edebilir ki! O onların önlerindekini de bilir, arkalarındakini de bilir; Onlar onun ilminden ancak dilediği kadarını öğrenebilirler. O’nun hükümranlığı gökleri ve yeri kuşatmıştır! Onları koruyup yönetmek Allah’a asla güç gelmez! O her türlü idrakin üzerinde yücedir, her türlü idrakin üzerinde büyüktür!

Ayetel Kürsi Tefsiri

El Hayy ve El-Kayyum, Allah’ın en güzel isimlerindendir.

El-Hayy; Ezeli, ebedi ve ölümsüz diri anlamındadır.

El-Kayyum İse; Varlığı zatından kaynaklanan, diriliğinin doruğunda olup asla ölmeyen, uyku, uyku başlangıcı, bir anlık kendinden geçme, gaflet gibi arızi sekteleri dahi yaşamayan,

Kahhar vasfıyla bütün yaratılmışlar üzerindeki hükmünü / nüfuzunu yürüten ve başkalarının varlığı da ondan olup dirilişin asıl kaynağı olan demektir.

Rağıba göre el-Hayy, Allah’ın subuti sıfatlarındandır; ölümsüz diri, sonu olmayan, ebedi olan; aynı zamanda başkalarına hayat veren anlamındadır. el-Kayyum, başlangıcı olmayan / ezeli, varlığı, kendi zatı ile kaim olan / kıyam bi nefsihi; herşeyi koruyan ve varlığının bağlı olduğu şeyi,  eşyaya veren demektir.

Şöyle de çevrilebilir: Kendinden başka ilah olmayan, diri ve devamlı olarak diriliğin kaynağı Allahtır.

O, mülkünde, yönetiminde, emrinde ve şe’ninde hayet hakimdir, egemendir ve dipdiridir…. O’nun iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşemez. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Asla acze düşmez ve hiç kimse O’nu aciz bırakamaz. Allah izin vermeden ne kimse kimseye şefaat edebilir, nede böyle bir teklifte bulunulur. Çünkü hiçbir kimse, hiçbir kimseye bir şey yapma güç ve yetkisine sahip değildir; O gün iş tamamen Allah’a aittir (İnfitar 19)

Allah, onların yaptıklarını da bilir yapacaklarını da ….

Cenab-ı Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü tasavvur edebilmek ve kelimelerle ifade etmek insan için mümkün değildir. O, ancak kendi bildiği ve takdir ettiği ölçüde yücedir, büyüktür.

Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C: III / bkz: 124-125

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı