Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 168-169-170-171. Ayet Tefsiri

Bakara Süresi 168. Ayet: Ey insanlar’ Helal ve temizlerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Bakara Süresi 169. Ayet: O size kötü ve çirkin şeyleri yapmanızı ve Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi emreder.

Bakara Süresi 168-169. Ayet Tefsiri & İbn Kesir

Yüce Allah kendinden başka hiçbir ilah bulunmadığını ve mahklukatın tek sahibinin kendisi olduğunu açıkladıktan sonra, tüm mahlükatın rızkını verenin de kendisi olduğunu açıklamaya başlıyor. Lütfunu dile getiriyor ve insanların, Allah (c.c) tarafından helal kılınmış ve hoş olması şartıyla, yeryüzündeki yiyeceklerden yemelerine izin verdiğini bildiriyor. Hoş olmasından (tayyib) kasıt, haddi zatında hoşlanılan olması, bedene ve akla bir zararı bulunmamasıdır ve insanları şeytanın adımlarına uymaktan nehyediyor. Şeytanın adımlarından kasıt da onun ‘bahire, saibe, vesile, vb şeyleri yasaklamak’ gibi cahiliye dönmelerinde insanlara süslü gösterdiği ve böylece peşinden gidenleri saptırdığı yol ve yöntemleridir.

Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır‘ buyruğuyla insanlar şeytandan nefret ettiriliyor ve ona karşı uyarılıyor. Kur’an da benzer ayetler şunlardır: ‘Rablerini inkar edenlerin ‘çünkü şeytan sizin düşmanınızdır, sizde onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır (3) Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir! (4)’

Şeytanın adımlarına uymayın’ ayetinden kastedilen: Allah’a (c.c) karşı işlenen her masiyet, şeytanın adımlarındandır.

O size kötü ve çirkin şeyleri yapmanızı ve Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi emreder‘ Yani düşmanınız şeytan size sadece kötü fiilleri emreder ki bunların en çirkini zina ve benzeri fuhşiyattır. Bunlardan daha çirkini ise Allah hakkında bilgisizce ileri geri konuşmaktır. Buna ise her kafir ve her bidat ehli girer.. .

Bakara Süresi 170. Ayet: Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?

Bakara Süresi 171. Ayet: Kafirlerin hali bağırıp çağırma dışında bir şey anlamayan hayvanlara bağıran çobanın haline benziyor. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Dolayısıyla onlar akıllarını kullanmazlar

Bakara Süresi 170-171. Ayet Tefsiri & İbn Kesir

Yüce Allah buyuruyor ki: ‘Onlara‘ bu müşrik kafirlere ‘Allah’ın‘ peygamberlerine ‘indirdiğine uyun‘ ve içinde bulunduğunuz sapıklık ve cehaleti de terk edin ‘denildiği zaman onlar‘ cevaben: ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız‘, yani putlara ve Allah’a ortak koştuğumuz başka şeylere ibadet etme yoluna uyarız ‘dediler‘. Allah (c.c) onları reddederek buyuruyor ki: ‘Ya‘ örnek aldıkları ve izlerini takip ettikleri ‘ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?‘ Yani, ya onların hiçbir kavrama kabiliyetleri ve rehberleri yoktuysa!

Bu ayetin bir grup Yahudi hakkında nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Zira Allah Resulü (s.a.v) onları İslam’a çağırdığında ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyacağız’ dediler. Bunun üzerine bu ayet inzal oldu

Ardından Allah (c.c) ‘Kötü misal, ahirete inanmayanlar içindir (1)’ buyurduğu gibi, burada onlar hakkında bir örnek veriyor: ‘Kafirlerin hali bağırıp çağırma dışında bir şey anlamayan hayvanlara bağıran çobanın haline benzer‘. Yani kafirler içinde bulundukları sapıklık, dalalet ve cehalet bakımından merada otlanan ve kendilerine söylenilen hiçbir şeyi anlamayan, çobanı çağırdığında da ne dediğini bilmeden ve idrak etmeden sadece sesini işiten hayvanlar gibidirler.

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler‘. Yani; Onlar Hakkı işitmeye karşı sağırdırlar. Bir şey konuşamayan dilsiz, yolunu ve gittiği yeri göremeyen kördürler. ‘Dolayısıyla onlar akıllarını kullanmazlar‘ Yani hiçbir şey bilemez ve anlayamazlar. Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyurur: ‘Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir (2)’

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 1 / bkz: 616-620

(1- Nahl 60) (2- En’am 39) (3- Fatır 6) (4- Kehf 50)

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı