Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 211 ve 212. Ayetin Meali ve Tefsiri

sponsor

Bakara Süresi 211. Ayet Meali: İsrailoğullarına sor. Onlara nice deliller verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah’ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah’ın azabı şiddetlidir

Bakara Süresi 212. Ayet Meali: Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır

Musa (a.s) Peygamber’in Bazı Mucizeleri

Yüce Allah İsrailoğulları hakkında şöyle diyor: Onlar Musa (a.s)’la nice açık mucizelere tanık oldular. ‘Açık beyyineler’; yani Musa (a.s)’ın eli ve asası, denizi yarması ve taşa vurması, şiddetli sıcakta İsrailoğullarını bulutların gölgelemesi, kudret helvası ile bıldırcın etinin indirilmesi gibi ‘mutlak seçme yetkisine sahip bir yaratıcı’nın olduğunu ve bu mucizelerin gerçekleştiği kişinin doğruluğunu gösteren nice kat’i deliller vardır.

Evet, bunca mucizelere tanık oldukları halde onların çoğu yüz çevirdiler, bunlara iman edecekleri yerde reddettiler ve yüz çevirdiler. ‘Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah’ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah’ın azabı şiddetlidir’. Nitekim Yüce Allah Kureyş kafirleri hakkında da aynı şekilde söz ederek şöyle buyurur: ‘Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? (İbrahim 28-29)’.

Sonra yüce dünya hayatını kafirlere süslü gösterdiğini, onların da dünyaya razı olduklarını, onunla rahatlık bulduklarını, mal, mülk biriktirip Allah’ın (c.c) kendilerinden razı olacağı ve emrolundukları yerlere harcamadıklarını, dünya hayatından yüz çeviren ve sahip oldukları malları Rab’lerine itaate infak eden, Allah rızası için malını harcayana, müminlerle de alay ettiklerini haber veriyor. Bu sayede müminler tekrar yaratıldıkları günde mutlu makamı ve en büyük nasibi kazanmışlardır. Yaratılırken, mahşerde, yürürken ve yerleşik hale geçtiklerinde, bunların tümünde müminler diğerlerinden üstün haldedirler. Müminler en yüce makama yerleşirken, diğerleri cehennemin en alt tabakalarını boylarlar..

Hz Peygamber (s.a.v) bir hadisinde: Ey Bilal! İnfak et! Arş’ın Rabbi’nin herhangi bir azaltma yapacağından korkma. Allah (c.c) da: Siz her ne infak ederseniz Allah onun yerine koyar (Sebe 39)’ buyurmuştur

Sahih bir hadiste şöyle geçmektedir: Her sabah iki melek gökten yere iner. Birisi: Allah’ım, İnfak edene infak ettiğinin yerine ver der. Diğeri de: Allah’ım! Parasını elinde tutup infak etmeyen kimseye yokluk ver’ der.

Yine bir hadiste Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurur: Ademoğlu! Malım, malım deyip durur. Oysa malından sana yiyerek bitirdiğin, giyerek eskittiğin ve tasadduk ederek kendin için ebedileştirdiğinden başka ne vardır ki? Bunların dışındakini ise insanlara bırakacaksın.

Peygamber (s.a.v): Dünya evi olmayanın evi, malı olmayanın malıdır. Aklı olmayan, dünya için toplar.

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 2 / bkz: 128-129

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı