Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 236 ve 237. Ayetin Tefsiri & Abdülkadir Geylani

sponsor

Kendilerine el sürmeksizin veya onlar için bir mehir belirlemeksizin kadınları boşamanız da sizin için bir günah yoktur“.

Ey müminler !

Henüz birleşmediğiniz veya herhangi bir mehir belirlemediğiniz eşlerinizi boşamanızda sizin üzerinize bir günah ve yük yoktur. Ancak “Onları faydalandırın“. Zorla yani onlar istemeye istemeye boşamanızdan dolayı onların kalplerini kırdığınız için, onlara karşı bir iyilikte bulunmanız gerekir. Bu iyilik ise “İmkanız geniş olanın gücüne göre“, eli bol olanın kudretine göre daha fazla, “Ve imkanız kıt olanın da kendi gücüne göre“, eli dar olanın da kendi imkanları ölçüsünde olmalıdır. “Örfe uygun bir iyilik“. Onları aklın ve şeriatın uygun bulacağı bir şekilde metalandırın, faydalandırın. Bu şekilde bir davranışa şeriatta cevaz verilmiştir ve bu aslında “İhsan sahipleri üzerinde bir haktır (Bakara Süresi 236)”

Yani ihsan sahibi olup da, hiçbir insana eziyet etmek istemeyen müminler üzerinde bir haktır. Bu insanlar böylesi durumlara nadiren de olsa düşecek olurlarsa, eziyeti dokunan kimseye iyilik yapmayı kendilerine bir zorunluluk olarak görürler ve bununla aradaki din kardeşlini korumayı amaçlarlar.

Eğer, mehir belirlemiş fakat dokunmadan kadınları boşamış iseniz“, onlar için bir mehir takdir etmiş iseniz, “Belirlediğiniz şeyin yarısı onlarındır“. Mehir olarak belirlediğiniz miktarın yarısını onlara vermeniz gerekir. “Ancak, onların / kadınların veya nikah elinde olan kimselerin kendi haklarından vazgeçmeleri hariç“. Boşanan kadınlar, töhmetten sakınarak mehirden kendi paylarına düşen miktardan bir şey almayabilirler ya da nikah akdi elinde olan kocalar da mehrin tamamını kadınlara bağışlayabilirler. Bununla birlikte;

Ey mümin erkekler !

Sizin hakkınızdan vazgeçmeniz takvaya daha yakındır“. Bu gibi durumlarda sizlerin kendi haklarınızdan vazgeçmeniz takvaya uygun ve Mevla katında daha makbuldür. .”Birbirinize fazl ve ihsanda bulunmayı unutmayın“.

Ey ikan ve yakin sahibi müminler !

Birbirinize iyilik yapmayı terk etmeyin. Bilakis, Allah’ın size lütfetmiş olduğu güzelliklerden hak edenlere iyilik ve ihsanda bulunun. “Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı görendir (Bakara Süresi 237)”.

Sizden sadır olan her şeyi murakabe eden, gözetleyen Allah Teala, yaptığınız iyilik ve güzellikleri görmektedir ve iyiliklerinize karşılık kendi fazl ve cömertliği ile size karşılık verecektir.

Kaynak: Abdülkadir Geylani / Geylani Tefsiri / C: I / bkz:221-223

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı