Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 25. Ayet Meali ve Tefsiri (İbn Kesir ve Bilmen)

Bakara Süresi 25. Ayet Meali: İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, altından ırmaklar cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Bakara Süresi 25. Ayetin Tefsiri

Yüce Allah kendisini ve peygamberlerini inkar eden bedbaht düşmanlarına hazırladığı azap ve işkenceyi anlattıktan sonra, kendisine ve peygamberlerine iman eden, bu imanlarını amellerle tasdikleyen dostlarının durumundan bahsediyor. Nitekim, ileride yeri geldiğinde açıklayacağımız üzere Kur’an’a ‘mesani: tekrarlananlar, ikilenenler’ denmesinin sebebi hakkında alimlerin görüşlerinin en sahihi de budur. Yani Kur’an, imanı anlatınca ardında küfrü veya küfrü anlatınca ardından da imanı anlatır. Bedbahtların hallerinden bahsedince hemen ardından bahtlıların hallerinden bahseder veya bahtlılardan bahsedince ardında bahtsızların hallerinden bahseder.

Özetle Mesani: Bir şeyin mukabiliyle birlikte anlatılmasıdır.Bir şeyin benzeriyle birlikte zikredilmesine ise, teşabüh denir.

Altından Irmaklar Akan Cennetlerin Manası Nedir?

İşte bu yüzden Allah (c.c): ‘İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, altından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele’ buyurarak, cehennemi ‘yakıtı insanlar ve taşlar olmak’ ile nitelediği gibi, bunu da ‘altından ırmaklar akmak’ ile nitelemiştir. Altından ırmaklar akmasının manası, ağaçlarının ve köşklerinin altından akmasıdır.

‘Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır’: İbn Abbas (r.a) şöyle der: Tertemizden maksat ‘pis ve rahatsız edici her şeyden temizlenmiştir. Mücahid der ki: Hayız, dışkı, bevl, balgam, sümük, tükrük, meni ve çocuktan uzak; Katade; Pisliklerden ve günahlardan arındırılmıştır der.

‘Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar’: Bu, mutluluğun zirvesidir. Çünkü onlar bu nimetler içinde iken aynı zamanda ölmeyeceklerine ve bu nimetlerin kesintiye uğramayacağına dair de güven içindedirler. Çünkü onların ne sonu, ne bitimi vardır. Devamlı ve ebediyete dek bu nimetler içinde yaşayacaklardır. Allah’tan (c.c) bizi onların arasında haşretmesini niyaz ederiz. Şüphesiz o çok cömert ve kerem sahibidir, lütufkar ve merhametlidir.

Kur’an-ı Kerim’in ayetleri arasında pek güzel bir uyum, bir münasebet vardır. Evvelki ayetler, küfür ve isyan sahiplerinin uğrayacakları ahiret azaplarını ve felaketlerini bildirmiştir. Bu ayeti Kerime’de İman ve güzel amel sahiplerinin ahiret aleminde ebedi olarak kazanacakları nimetleri, mükafatları bildirmektedir. Şöyle ki: Ey yüce peygamberim! (İman edîp güzel güzel amellerde bulunanlara müjde var) onları müjdele (şüphe yok ki onlar için) ağaçları (altından ırmaklar akan cennetler vardır.) Bu mümin, salih kullar için ne büyük bir müjdedir. Bu müjde, bütün insanlığı uyanmaya davet ve o gibi nimetleri kazanmaya teşvik hikmetini de içermektedir.

Evet… mümin, güzel amellere sahip olanlar için ebedi, mesut bir hayat vardır. Onlar “cin.an, cennat” denilen ve ağaçları altında tatlı tatlı ırmaklar akan ebedi bir alemde pek mühim nimetler elde edeceklerdir. Ve mümin salih kullar (Her ne vakit o cennetlerden bir meyve ile rızıklanınca) vaktiyle dünyada da elde etmiş oldukları nimetleri hatırlayarak (diyeceklerdir ki: Bu meyve bizim evvelce rızıklandığınız bir meyvedir) o nevidendir. Bu zatlar, Cenab-ı Hakkın kendilerini dünya da da, ahirette de rızıklandırmış olduğunu bir şükran vesilesi olarak saygılı bir lisan ile anacaklardır. Gerçek şu ki, her ne kadar dünya nimetleri, cennet nimetleri kadar ebedi, leziz, fevkalade bir tazelik ve güzelliğe sahip değilse de şekil ve mahiyet itibariyle onlara kısmen benzemektedir. Bu bakımdan bu dünya nimetleri de daima şükrana layıktır. (Onlara birbirine benzeyen) böyle nimetler (verilmiş olacaktır.) Bu ne büyük ilahi lutuftur. Evet… Güzel düşünülürse dünyada da nail olduğumuz nimetler, birer ilahi lutuftur. Bunlar da ne kadar kıymetlidir, ne kadar şükrana lâyıktır. (Ve onlar için) o mümin, salih kullar için (cennetlerde tertemiz) her kusurdan uzak (eşler de vardır.) Bu da ne büyük bir nimettir. Evet… Dünyadaki evlilik hayatı da meşru, faziletli ve temiz olunca hayatımızın devamına, inkişaf ve güzelleşmesine pek iyi bir vesîledir.

Demek ki bunlar ahiret hayatında da liyakatlı kimseler için birer büyük nimet mahiyetinde bulunacaktır.

Artık bugün de kısmen olsun elde ettiğimiz nimetlerin kadrini bilmemiz icap etmektedir. Bu dünyevî nimetleri küçümseyenler, bunların uhrevî hayatta ne işleri var diyenler ise nimete nankörlük etmiş, dünya hayatını da, ahiret hayatını da güzelce anlamak meziyeinden mahrum kalmış kimselerdir. (Ve onlar) mü’min, salih, şükreden kullar ise (o cennetlerde ebedî olarak kalacaklardır.)

İşte insan daha dünyada iken böyle bir istikbale sâhip olmanın sebeplerine sarılmalıdır. İmandan, salih amellerden aslâ ayrılmamalıdır. Cenâb-ı Hakkın korumasına’sığınmalıdır.

Cennetlikler için, cennetlerde tertemiz, eşler vardır. Bunlar sadece temiz değil, her yönden temizlenmiştirler. Hem her türlü maddî pisliklerden hem de ahlâksızlık, geçimsizlik gibi manevî kirlerden. Dünyada da bu mutlulukların benzeri bulunabilir. Fakat başta gelen önemli fark, dünyanın geçiciliğine karşı, cennetin daimî olmasıdır. Birtakım kimseler, bu gibi müjdelerde, bilhassa yemek, içmekten, kadınlardan bahsedilmesine itiraz etmek istiyorlar ve: “Dine ait duygular, insanı bunlardan kesip, yalnız ruhanî lezzetler ile uğraştırmalı” diyorlar. Fakat şurası gariptir ki, böyle diyenlerin hepsi, bedene ait bu iki çeşit zevk peşinde koşanlardan çıkmaktadır. Halbuki bu müjdeler, görüldüğü üzere, her yönü kapsayan eksiksiz zevkleri bir araya getirmektedir. Ve âhiret zevklerinde dünyadaki zevklerden hiçbirinin benzerinin eksik olmadığını ve bunun karşısında dünyaya ait şehvetlerin âdiliğini, çirkinliğini de gösteriyor.

İbn Kesir / Tefsiru’l Kur’an’il Azim -İbn Kesir Tefsiri / C:1 / bkz: 263-266

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri / Turan Yazılım / Mürşit 5

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı