Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 28. Ayetin Meali ve Tefsiri & İbn Kesir ve Bilmen

Bakara Süresi 28. Ayet Meali: Allah’ı nasıl inkar ediyorsunuz ? Oysa siz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda yalnız O’na döndürüleceksiniz.

Bakara Süresi 28. Ayetin Tefsiri

Allah (c.c) kendisinin varlığına ve kudretine, kullarını yaratan ve onlarda yegane tasarrufta bulunan kendisi olduğuna delil olarak şöyle buyuruyor:

Allah’ı nasıl inkar ediyorsunuz ? Oysa siz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda yalnız O’na döndürüleceksiniz’

‘Nasıl inkar ediyorsunuz?’. Yani Onun varlığını nasıl inkar ediyorsunuz veya Onunla birlikte başkalarına da nasıl ibadet ediyorsunuz. ‘Oysa siz ölüler iken sizi diriltti’. Yani yok idiniz de sizi meydana getirdi. Nitekim Allah (c.c) başka ayetlerde şöyle buyurur:’ Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar ? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar (Tur 35). ‘İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? (İnsan 1)’.

İbn Abbas (r.a): ‘Oysa siz ölüler iken sizi diriltti’. Yani Allah (c.c) sizi yaratana dek babalarınızın sulbünde birer ölüydünüz, bir hiçtiniz. Allah (c.c) daha sonra sizi gerçekten öldürecek. Sonra sizi ahirette diriltecek. Bu ayet ‘Onlar Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin (Mü’min 11)’ buyruğu gibidir.

Allah (c.c) insanların var olmadan önceki hallerini ölüm ile ifade etmiştir. Çünkü hiçbir şey hissetmeme hususunda hayattan sonraki ölümle aydınlanırlar. Nitekim Allah (c.c) putlar hakkında da aynı ifadeyi kullanır: ‘Onlar diriler değil, ölülerdir (Nahl 21)’. Allah (c.c) bir ayette de: ‘(Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık. İşte onlar bundan yerler (Yasin 33)’ buyurur.

Bu mübarek ayetler Kainatın Yüce Yaratıcısının insanlık hakkındaki şefkatini, kainattaki tasarruflarını uyanma vesilesi olarak gözler önüne koymaktadır.

Ve bütün insanlığı gafletten uyanmaya davet ederek bütün kainatın bilgili ve güçlü yaratıcısının kudret ve azametini düşünmeye bizleri sevk eylemektedir.

Şöyle ki: Ey insanlar! Ey gafil insanlar!. Siz (Allah Tealayı nasıl inkar ediyorsunuz ki) o pek büyük olan Kainatın Yaratıcısını neye dayanarak inkar edebilirsiniz ki bütün kainat, onun varlığına şahittir. Bu cümleden olarak ey insanlar!

(Sizi ölüler iken o diriltti) siz evvelce hayattan mahrum birer zerreden bir damla sudan ibarettiniz, sonra sizi hayata o kavuşturdu, sizi ruh, idrak sahibi bir hale getirdi. (Sonra sizi öldürecektir) geçici olarak hayattan mahrum bırakacaktır. Fakat büsbütün mahf ve yok olmayacaksınız. Muhakkak ki (sonra da sizi) tekrar (diriltecektir.) Kıyamet günü size tekrar hayat verecektir. Daha (sonra da ona) o yüce yaratıcıya, onun mükafat ve ceza alemine (döndürüleceksinizdir.) Dünyadaki amellerinizden dolayı muhakemeye tabi tutulacaksınızdır, amellerinize göre mükafat ve ceza göreceksiniz. Artık bu akıbeti düşününüz.

a-1) İbn Kesir / Tefsiru’l Kur’an’il Azim -İbn Kesir Tefsiri / C:1 / bkz: 274-275

a-2) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen (Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri)

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı