Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 31-32-33. Ayet Meali ve Tefsiri & İbn Kesir

Bakara Süresi 31. Ayet: Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi.

Bakara Süresi 32. Ayet: Melekler: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancan sensin dediler.

Bakara Süresi 31 ve 32. Ayet Tefsiri

Allah (c.c) burada Adem’i (a.s) sadece ona özgü kıldığı ‘her şeyin ismini bilme’ niteliğiyle meleklere üstün kılışını söz konusu etmektedir. Bu, meleklerin kendisine secde etmelerinden sonra idi. Secdeden önce zikredilmesinin sebebi; Allah’ın insana isimleri öğretmesi ve yeryüzünde halife yaratması sorulduğunda meleklerin hikmetini alamaması üzerine Allah’ın (c.c) onlara: ’kendisinin onların bilmediklerini bildiğini’ söylemesi arasında bir benzerliğin olmasıdır. Bu yüzden Allah (c.c) hemen ardından bunu anlatarak Adem’in (a.s) onlara bilgiyle üstün kılındığını açıklamak istemiştir.

‘Allah Adem’e bütün isimleri öğretti’ ayetindeki isimler, insanların kendi aralarında birbirlerine meramlarını anlatmak için kullandıkları insan, hayvan, gök, yer, ova, deniz ve deve gibi tür isimleri ile başka isimlerdir olduğu rivayet edilmiştir.

Taberi şöyle demiştir; Bu husustaki en isabetli görüş İbn Abbas ile aynı görüştekilerin tefsiridir ki ona göre mana şöyledir:  ‘Biz seni övgüyle tesbih ve takdis etmekte iken yeryüzünde bizden veya başka türden bozgunculuk yapacak ve kan dikecek bir halife mi yaratacaksın’ diyen melekler Hadi size gösterdiğim şu varlıkların isimlerini bana söyleyin. Ben, yeryüzünde sizden başka birini halife yaparsam onun soyu bana karşı gelecek, bozgunculuk yapacak ve kan dökecek. Orada sizi halife yapacak olsam bana itaat edeceksiniz, bana tazim göstererek ve yücelterek emirlerime uyacaksınız. Siz, size sunduğum ve görmekte olduğunuz şu varlıkların / eşyaların isimlerini bilmiyorsanız, olmamış ve vuku bulmamış şeyleri elbette hiç bilemezsiniz.

‘Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ede , seniz bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancan sensin dediler’

Bu sözleriyle melekler Allah’ın (c.c) dilemesi olmadan hiç kimsenin onun bilgisinden bir şey elde edemeyeceğini, onların ancak Allah’ın (c.c) kendilerine öğrettiklerini bilebildiklerini ifade ederek Allah’ı (c.c) tenzih etmiş ve yüceltmişlerdir. Onun için Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih eder, seniz bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancan sensin demişlerdir. Yani sen her şeyi bilensin, yaratman da, dilediğine öğretip dilediğine öğretmemende ve tüm işlerinde büyük hikmetin vardır. Bunlara ki asıl hikmet sahibi sensin ve sen en isabetli ve dengeli olanı yapansın

Bakara Süresi 33. Ayet: Allah: Ey Adem! Eşyanın isimlerini onlara söyle dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, Muhakkak ben göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim. Açığa vurduklarınızı ve gizlemekte olduklarınızı da bilirim dememiş miydim dedi.

Bakara Süresi 33. Ayet Tefsiri

Adem (a.s)’ın, Allah’ın (c.c) kendisine öğrettiği eşyaların isimlerini teker teker saymadaki üstünlüğünün, meleklerden (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) daha fazla olduğu ortaya çıkınca Allah (c.c) meleklere şöyle seslendi: Ben size, Muhakkak ben göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim. Açığa vurduklarınızı ve gizlemekte olduklarınızı da bilirim dememiş miydim ? Yani daha önce size açık-gizli tüm gaypları bildiğimi söylememiş miydim? Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette  ‘Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir (Ta’ha 7)’ buyurmuştur. Bir ayette de ‘Hüdhüd’ün Süleyman’a şöyle seslendiğini anlatmıştır: ‘Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığını şeyleri bilen Allah’a secde etmemeleri için şeytan kendilerine, yaptıklarını güzel göstermiş, onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için doğru yolu bulamazlar. O çok büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka İlah yoktur dedi (Neml 25-26)’

Kaynak: İbn Kesir / Tefsiru’l Kur’an’il Azim -İbn Kesir Tefsiri / C:1 / bkz: 289-293

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı