Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 38, 39, 40 ve 41. Ayet Meal ve Tefsiri

Bakara Süresi 38. Ayet Meali: Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayete tabi olursa onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzüntü de çekmezler

Bakara Süresi 39. Ayet Meali: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.

Bakara Süresi 38 Ve 39. Ayetlerin Tefsiri & İbn Kesir

Allah (c.c) cennetten indirirken Adem eşi ve İblise yaptığı uyarıyı haber vermektedir. Asıl kastedilen ise bunların soylarıdır. Allah (c.c) onlara kitaplar indireceğini, nebiler ve Resuller göndereceğini söylediğini haber vermektedir.

Nitekim Ebu Aliye; Hidayet, nebiler ve Resuller ile onların açıklamalarıdır demiştir.

Hasan-ı Basri ise; Hidayet Kur’an’dır demiştir.

‘Her kim hidayetime tabi olursa’ yani her kim indirdiğim kitaplar ve elçilerim aracılığıyla gönderdiğim mesaja yönelirse ‘onlar için’ gitmekte olduğu ahirette ‘hiçbir korku yoktur ve onlar’ dünyada kaçırdıkları fırsatlardan dolayı ‘üzüntü de çekmezler’.

Nitekim Allah (c.c) başka yerlerde şöyle buyurmuştur; ‘Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin. Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz, ahirette bedbaht olmaz (1)’

İbn Abbas (r.a): Yani dünyada sapmaz, ahirette bedbaht olmaz demiştir. Allah (c.c) orada daha sonra; ‘Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onu sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz (2)’ buyurmuştur.

Nitekim burada da ‘İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir’ buyurmuştur  Yani orada ebedi kalacaklar, oradan sıyrılamayacak ve kaçamayacaklardır

Bakara Süresi 40 Ayet Meali: Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız Ben’den korkun!

Bakara Süresi 40 Ayetin Tefsiri & Bilmen

İsrail, Yakub’un (a.s.) lakabı olup İbranicede “Allah’ın kulu” “Allah’ın seçkini” manasına geldiği bildirilir. Bu hitap tarzında, Yahudileri iman etmeye bir teşvik vardır. Yani: “Ey Allah’ın seçkin bir kuluna evlatlıkla bağlanmış olan Tevrat Ehli! Bu vasfınıza ve o aslınıza layık bir tutum izleyin!”

Allah Teala Hz. Adem ve evladından, Kendisi tarafından gelecek olan talimata uymalarını istemiştir. Bunu bir ahid tarzında bildirmiştir

İsrail evlatlarının Tevratı kabul etmeleri ile de, bu ahid Tevratla pekiştirilmiş, geleceği bildirilen peygamberlere ve son peygamber Hz. Muhammed (a.s.)’a iman ederek bu ahdi yerine getirmeleri emredilmiştir.

Bu mübarek ayetler, İsrail Oğullarına vaktiyle nail oldukları nimetleri hatırlatarak kendilerini ilahi dine uymaya, Kur’an-ı Kerim’i inkar  etmemeye, hakkı batıl ile değiştirmemeye davet ediyor. Şöyle ki: (Ey İsrail Oğulları! Benim sizlere) vaktiyle sizin atalarınıza ve ecdadınıza (İhsan etmiş olduğum nimetlerimi yadediniz.) Siz bir peygamber sülalesinden meydana getirilmiş oldunuz, aranızdan Hz. Musa gibi peygamberler yetişmiştir, Firavunun zulmünden kurtularak istiklale, hakimiyete kavuşmuş idiniz. Sizleri irşat ve aydınlatmak için Hz. Musa’ya Tevrat gibi mübarek bir kitap verilmiştir. Bütün bunlar hakkınızda birer muazzam ilahi nimettir. Bunları unutup, nankörlük edercesine hareket etmeniz doğru olabilir mi? Artık bu nimetleri unutmayınız. (Ve benim ahdimi yerine getiriniz.) Vaktiyle üstlenmiş olduğunuz şeyleri yerine getiriniz.

Yani: Ya ruhlar alemindeki ahd ve yemini korumaya çalışınız. Vayahut Allah Tealaya İman, bütün peygamberleri semavi kitapları tasdik edeceklerine dair aba ve ecdadınızın vermiş oldukları sözlerde durarak böyle bir ahd ve verilen sözü yerine getirmekte kusur etmeyiniz. (Ki ben) Yüce Mabud (da sizin ahdinizi yerine getireyim.) Sizi korkulardan koruyayım, sizi ilahî lütuflarıma devamlı olarak nail eyleyeyim. (Ve) ey İsrail Oğulları!.. (Ancak benden korkunuz.) Vaktiyle yapmış olduğunuz bir ahdi, üzerinize düşen bir dini vazifeyi bir takım kötü kimselerin tecavüzlerine uğrayabileceğinizi düşünerek veya dünyevi, şahsi bir menfaatin elden uçmasından korkarak terk etmeyiniz. Yalnız Cenab-ı Haktan korkarak onun gösterdiği yolu takip ediniz.

Bakara Süresi 41 Ayet Meali: Sizin yanınızda bulunan Tevratı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur’an’a iman edin, onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl Bana karşı gelmekten sakının!

Bakara Süresi 41 Ayetin Tefsiri

Maksat: Tevratın asli şeklidir.

(Ve) ey İsrail Oğullar!.. (Sizin yanınızdakini) yani vaktiyle Musa (a.s)’a nazil olup yanınızda bulunan Tevratı (tasdik edici olarak indirmiş olduğuma) yani Kur’an’ı Kerime (İman ediniz.) Tevratın da semavi bir kitap olduğunu beyan buyuran ve onun gibi semavi, ilahi bir kitap bulunan Kur’an’ı Mübin’i artık tasdik eyleyiniz. (Onu) o anlattıkları mucize olan Kur’an’ı (İlk inkar edenlerden olmayın.) Bilakis ona İlk İman edenlerden olmalısınız. Onun nasıl ebedi, bir mucize olduğunu bakıp anlayacak bir durumda bulunuyorsunuz. (Ve ayetlerini az bir paha ile satmayın.) Yani Hz. Muhammed’in doğruluğuna şahitlik edip sizin kitaplarınızda yazılmış bulunan apaçık ayetleri, haddizatında pek ehemmiyetsiz bir şey olan dünyevi mal, riyaset, cahilce geleneklere uymak maksadıyla inkara, değiştirme ve bozmaya kalkışmayınız.

Bütün bu dünyevi, fani şeyler, o ayetlerin yüceliği karşısında pek kıymetsiz, ehemmiyetsiz şeylerden başka değildirler. Artık o değersiz şeyleri elde etmek için veya başkalarından korkarak bu kutsi ayetler, hakikatler nasıl elden çıkarılabilir. Ey gafiller!. Öyle bir cürette bulunmayınız, (ve ancak benden sakının.)

Benim bir tek olan şahsımdan korkun, bir takım maddi, fani menfaatlerden mahrum kalacağınızdan korkmayın, yalnız Kerem sahibi yaratıcınızdan korkunuz ki sizi muhafaza edecek, sizi nimetlere nail buyuracak olan ancak odur.

Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:1 / bkz: 311-312

(1-Taha Süresi 123) (2-Taha Süresi 124)

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı