Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 6 ve 7. Ayet Meali ve Tefsiri & Ömer Nasuhi Bilmen

sponsor

Bakara Süresi 6. Ayet Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 6.Ayet: Gerçek şu ki, kafir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.

Bakara Süresi 6.Ayet Tefsiri: Yukarıdaki mübarek ayetler,  hidayet ve mutluluğa ulaşan kimseleri bildirmiştir. Bu iki ayeti celile de hidayetten yoksun ve azaba layık olan kötü tabiatlı, şahısların kimlerden ibaret olduğunu göstermiştir. Şöyle ki (Muhakkak o kimseler ki kafir olmuşlardır.) İman mutluluğuna erememişlerdir. (Onları) İlahi azap ile (korkutsan da, korkutmasan da onlar için müsavidir.) Onlar yaratılışlarını kötüye kullanan Yüce Yaratıcının varlığına şehadet eden eserleri görmemek için gözlerini kapayan ve üzerlerine düşen vazifeleri yapmaktan kaçınan inkarcı kimselerdir. Artık onlara verilecek öğütlerin ve yapılacak tehditlerin bir tesiri olamaz. (Onlar imana gelmezler.) Onlar kendi iradeleri ile işledikleri alçaklığı küfür ve isyanı terk etmezler

Bu ayeti kerime gösteriyor ki bazı mükelleflere ve muhataplar bakımından bir nasihatın, bir dini tebliğin bir şeri tehdidin yapılıp yapılmaması müsavidir. Fakat bu tebliğ ve tehdit vazifesi bunları yapabilecek şahıslar açısından eşit derecede değildir. Belki onlar bu vazifeyi yine yapmakla sorumludurlar. Ta ki ilahi deliller tamam olsun, mükellefler:

Biz böyle bizi irşat edecek ve uyaracak kimselerle karşılaşmadık, diye mazeret ileri sürmesinler. Bu sebepledir ki, mübarek peygamberler ve onları takip eden samimi müminler dalma insan topluluklarını uyarmaya çalışmışlardır.  İsterse o topluluklar bunu kabul etmiş olmasınlar.

Bakara Süresi 7. Ayet Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 7. Ayet Meali: Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.

Bakara Süresi 7. Ayet Meali Tefsir:Bu mühürleme, batılda ısrar etmelerinin sonucu olarak ilahi bir cazadır. İnkara saplananlardan burada maksat, Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi imana gelmeyeceklerini Allah’ın bildiği muayyen kafirlerdir. Bütün kafirler değildir. Aksi halde dini tebliğ emri, manasız olurdu.

Bakara süresinin ilk beş ayeti müminlerin, müteakip iki ayeti kafirlerin, gelecek 8. ayetten itibaren on üç ayet ise münafıkların bariz sıfatlarını anlatmaktadır.

Öyle inatçı ve inkarcı olanlar yaratılış itibariyle sahip oldukları irade ve ihtiyarlarını kötüye kullandıkları için (Allah Teâla onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.) Artık onların kalplerine iman girmez, kulakları hakkı İşitmez. (Onların gözleri üzerinde de bir perde vardır.) Hakkı göremezler ve bu kötü hareketlerinden dolayı (Onlar için büyük bir azab da vardır.) Ahirette sürekli ve pek acıtıcı bir azaba tutulacaklardır.

Evet… Allah Teala bütün kullarına bir irade ve bir seçme kabiliyeti vermiştir. Her insan bu kabiliyetini güzelce kullanmaya da, kullanmamaya da hikmet gereği muktedirdir. Cenab-ı Hak ise her kulunun bu kabiliyetini bu dünyada ne şekilde kullanacağını ezeli alemde bildiği için ona göre kulları hakkında ezeli hükmünü vermiştir. Binaenaleyh bunda bir zorlama yoktur. Belki bu ezeli hüküm kulların kendi hareket ve iradelerine göre tecelli etmiştir. Bu teklif aleminde ilahî adaletin ortaya çıkması kulluk ve Rabb’lığın belirmesi için bundan daha uygun yol yoktur.

Bu mübarek ayetler Rasul-i Ekrem efendimizi teselli etmek manasını da içermektedir. Şöyle ki: Peygamber efendimiz herkesin İslamiyeti kabul ederek ebedi mutluluğa ermelerini arzu buyururdu. Kutsi emirlerini, öğütlerini kabul etmeyenlerin davranışlarından dolayı pek müteessir olurdu. Cenab’ı Hak ise buyurmuş oluyor ki: Resulüm!.. Üzülme, İnkarcıların uğrayacakları azaplar, felaketler, kendilerinin hakkı kabul etmeyip inatçı bir şekilde harekette bulunmalarının bir neticesidir. Sen ise onlara hak ve hakikati ulaştırmış olmakla peygamberlik vazifesini yerine getirmiş ve en yüksek derecelere aday olmuşsundur.

Ey İnsanlar! Sakın Dünya Hayatı Sizi Aldatmasın

 

Kurban Bayramı Vaazı (diyanet)

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı