Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 62-63-64-65 ve 66. Ayet Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 62. ayet Meali: Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve sabiilerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir

Bakara Süresi 62. Ayet İbn Kesir Tefsiri

Allah (c.c) emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen, sınırı aşarak izin verilmeyen şeyleri yapan ve haramları işleyenleri ve onlara verdiği azabı açıkladıktan sonra geçmiş ümmetlerden her kim iyi davranıp itaat ettiyse en güzel şekilde mükafatlandırılacağına dikkat çekiyor. Bu kıyamete kadar böyledir; ümmi nebi ve resule (s.a.v) tabi olan herkes de ebedi saadete kavuşacaktır. Onların geleceklerine yönelik hiçbir korku ve endişeleri, geride bıraktıklarından ve yaptıklarından dolayı da hiçbir üzüntüleri yoktur. Nitekim Allah (c.c) şöyle buyurur: ‘Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de (1)’ buyurmuştur. Melekler de ölüm esnasında bu kimselere şöyle diyeceklerdir: ‘Şüphesiz Rabbimiz Allah’dır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vadolunan cennet’le sevinin derler (2)’

Selamn-ı Farisi (r.a) Resulüllah (s.a.v)’e daha önce birlikte olduğum dinlere mensup kimseleri sordum, namazlarından ve ibadetlerinden bahsettim. Bunun üzerine ‘Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve sabilerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır…’ ayeti nazil oldu

Selman-ı Farisi anlatıyor; Bir defa Hz Peygamber (s.a.v) ile konuşurken ona eski arkadaşlarından bahsetti ve hallerini anlattı. ‘Onlar namaz kılıyor, oruç tutuyor ve sana iman ediyorlar, senin peygamber olarak gönderileceğine de şahitlik ediyorlardı’ dedi. Selman-ı Farisi onları övmeyi bitirince Allah’ın nebisi (s.a.v) ona: Ey Selman! Onlar cehennem ehlidir dedi ve bu Selamn-ı çok üzdü. Bunun üzerine Allah (c.c) bu ayeti nazil etti.

Yahudi ve Hristiyanların İmanı

Yahudilerin (makbul) imanı Hz İsa (a.s) gelene kadar Tevrat’a ve Musa (a.s)’ın yoluna tabi olanların imanıydı. Hz İsa (a.s) geldiğinde Tavrat’a tutunup Musa (a.s)’ın yoluna uymaya devam eden ve onları bırakıp Hz İsa (a.s)’a tabi olmayan helak oluyordu.

Hristiyanların imanı da onlardan Hz Muhammed (s.a.v) gelene kadar İncil’e ve Hz İsa (a.s)’ın şeriatına tutunan kimselerin imanıydı ve bu onlardan kabul ediliyordu. Hz Muhammed (s.a.v) geldikten sonra ona tabi olmayıp Hz İsa (a.s)’ın yoluna devam eden ve İncil’i bırakmayanlar helak oluyordu

Bakara Süresi 63 Ayet Meali: Sizden sapasağlam bir söz almış, Tur’u da üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimize kuvvetle tutunun, onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki korunursunuz (demiştik)

Bakara Süresi 64 Ayet Meali: Bundan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer üzerinizde Allah’ın ihsan ve rahmeti olmasaydı, muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz

Bakara Süresi 63-64 Ayet İbn Kesir Tefsiri

Bu ayet-i kerimelerde Allah (c.c) İsrail oğullarına kendilerinden ‘hiçbir ortağı bulunmayan Allah’a iman etmeleri ve peygamberlerine tabi olmaları’ hususunda aldığı ahit ve sözleri hatırlatıyor. Allah’ın söz almak istediği hakikati kabul ederek onu kuvvetle, gayretle ve yerine getirme kararlılığı içinde vermeleri için dağı başlarının üzerine kaldırdığını haber veriyor. Nitekim Allah (c.c) başka bir yerde:  ‘Size verdiğimi (Kitab’ı) kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız (A’raf 171)’ buyuruyor.

Hasan-ı Basri,Allah’ın (c.c): Size verdiğimize kuvvetle tutunun’ buyruğundaki verilen şeyi ‘Tevrat’ ile tefsir etmiştir

Ebu Aliye ile Rebi b. Enes:’onda bulunanları daima hatırlayın’ ayetini: Tevrat’ta olanları okuyun veya onlarla amel edin şeklinde tefsir etmiştir.

‘Bundan sonra sözünüzden dönmüştünüz’. Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: Siz böylesine vurgu yapılarak alınan ahitten sonra yüz çevirdiniz, yan çizdiniz ve ahdi bozdunuz

‘Eğer üzerinizde Allah’ın ihsan ve rahmeti olmasaydı,’..  Yani tövbenizi kabul etme, size peygamberler ve nebiler gönderme nimetleri olmasaydı ‘muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz’. Yani ahdinizi bozmanız sebebiyle dünya ve ahirette zarara uğrayanlardan olurdunuz?

Bakara Süresi 65 Ayet Meali: And olsun ki, sizler içinizden cumartesi gününde haddi aşanları elbette bilmişsinizdir. Biz de onlara sefil, hakir maymunlar olunuz, demiştik.

Bakara Süresi 65 Ayet Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri

Bu mübarek ayetler de vaktiyle İsrail oğulları arasında Allah’ın emrine muhalefet edenlerin bu yüzden uğramış oldukları müthiş sonlarını bildirmektedir. Bu acı verici sonucun bir ibret ve nasihat vesilesi olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: Ey İsrail oğulları!.. (Andolsun ki sizler içinizden cumartesi gününde haddi aşanları) kendilerine yasak edilen avlanmaya karşı cür’et gösterip durmuş olanları (elbette bilmişsinizdir.) Bu bir tarihî hakikattir, milletinizce bilinmektedir. (Biz de onlara) böyle haddi aşanlara (sefil, hakir maymunlar olunuz demiştik.) Onlar da hemen maymun olmuşlardı. İşte ilahi emre karşı gelmenin cezası. Artık bu gibi korkunç cezalara tutulmamak için Cenab-ı Hakkın emirlerine karşı gelmekten sizlerin de kaçınmanız lazım değil midir?

Bakara Süresi 66 Ayet Meali: Artık bunu o zamandakilere ve ondan sonrakilere bir ibret, korunanlar için de bir nasihat kıldık.

Bakara Süresi 66 Ayetin Tefsiri & Bilmen

(Artık bunu) bu cezayı, yani: Cumartesi gününün haramlığını tanımayan bir gurubun öyle bir cezaya uğrayışını (o zamandakilere) o hadiseyi görenlere (ve ondan sonrakilere) bilahare vücuda gelip bu tarihi hadiseden haberdar olanlara (bir ibret) kıldık. Bu fevkalade hadise, bütün insanlar için bir ibret vesilesidir. Ve bunu (korunanlar için de bir nasihat kıldık.) Bundan asıl istifade edecek olanlar da gerçekten korunmuş olanlardır.

Yahudilerin Cumartesi Yasağı

Bilinmektedir ki: Yahudiler vaktiyle cumartesi gününe saygı göstermekle o gün dünya ile ilgili İşlerini bırakıp ibadet ve itaatte bulunmakla mükellef kılınmışlardı. Alış verişle, avlanma ile uğraşmaları dini yönden yasak idi. Halbuki bunlardan “İle” kasabası ahalisi bu güne asla riayet etmiyorlardı. O günde aralıksız balık avlamakla meşgul bulunuyorlardı, İşte bunlara “maymun olunuz” ilahi emri tecelli etmiş, hepsi de derhal maymun kesilmişti. Bu hadiseyi Yahudiler bilirler. Evet… Bu ceza Allah’ın emrine karşı gelmenin bir cezası idi. Ve bütün insanlık için bir ibret ve uyarı vesilesi idi. Allah’ın kudreti karşısında böyle bir trajedinin meydana gelmesi İmkansız değildir.

Binaenaleyh tefsircilerin çoğunluğuna göre bu maymunluğa dönüşme işi, hakikaten vaki olmuştur. Bazı zatlara göre ise o kavmin maymun kesilmesi, şeklen değil, ruhen idi. Onlar insaniyet şerefini kaybetmiş ahlak ve davranış yönünden maymun kesilmişlerdi. Fakat kuvvetli bir delil bulunmadıkça bu gibi dini metinleri, dış anlamlarına ters düşecek şekilde yorumlamak doğru görülemez.

Bakara 62-64 Tefsir: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim / C:1 / bkz:369-370

Bakara 65-66 Tefsir: Turan Yazılım / Mürşit 5 / Tefsir / Ömer Nasuhi Bilmen

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı