Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 66. Ayet Meali ve Tefsiri & Elmalılı Hamdi Yazır

Bakara Süresi 66 Ayet Meali: Ve bu ukubeti önündekilere ve arkasındakilere bir dersi ibret ve korunacaklara bir va’z-u nasıhat olmak üzere yaptık.

Bakara Süresi 66. Ayet Elmalılı Tefsiri

Bunlar zahiren ve batınen kuyruklu maymuna mı döndüler? Yoksa zahiren ve sureten insan, batınen ve manen maymun gibi mi oldular?

Bunun tefsirinde iki kavil vardır. Bir hayli müfessirîn zahire nazaran meshi tamme kail olmuşlardır. Fakat mücahit ve ona peyrev olan diğer müfessirin bu hükmün temsili olduğuna ve binaenaleyh meshi maneviye kail olmuşlardır ki zamanımızın zihniyetine bu daha garip görünür.

Gerçi hakikate nazaran tahavvüli suri tahavvüli maneviden daha müşkil ve daha mühim değildir. İnsanlık şiarlarının söndüğü bir bedenin zahiren dahi maymun suretini alıvermesi iyi düşünülürse hemen hemen tabii bile görünebilir. İyazen billah emrazı habise ile kılığını değiştirmiş ne kadar bedenlere tesadüf edile gelmiştir. Fakat suveri hayvaniye içinden bilhassa maymun suretinin zikr edilmesi her halde meshi manevinin ehemmiyetine bir karine gibidir.

İnsan ile Maymun Arasındaki Gerçek Fark

İnsan ile maymun arasındaki hakiki fark, bir kıl ve kuyruk farkı değil, akl-ı mantık ve ahlak farkıdır. Maymunun bütün hüneri hissi taklidindedir. İnsan ne hareket yaparsa gören maymun onu derhal taklit eder. Ve bu taklit keyfiyeti bir çoklarının nazarında maymunu insana adeta yaklaştırır. Halbuki maymunun önünde günlerce ateş yakınız, soğuk günlerde karşısında ısınmayı öğretiniz, sonra onu alıp bir kıra götürünüz, yanına kibrit, çıra, kömür de koyunuz, o, üşüdüğü zaman bunları bir yere getirip de bir ateş yakarak ısınmasını bile düşünemez, bu kadarcık bir mantık bile gösteremez artık bu akl-ü mantıkın üzerine terettüp edecek diğer muamelatı ahlakıyeyi tasavvur ediniz.

İşte maneviyeti meshe uğramış olan insanlar da böyledir. Onlar kör bir taklitten başka bir şey yapamaz ve hissiyatı hayvaniyelerinden maada bir his de ibraz edemezler, bir bakışa insan gibi görünürler, hakikatte ise maymundan başka bir şey değildirler, fındığı kırar, yer de bir fındık ağacı dikmesini idrak edemez

Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Elmalılı

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı