Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 74-75-76 ve 77. Ayet Meali ve Tefsiri & Ömer Nasuhi Bilmen

Bakara Süresi 74 Ayet Meali: Sonra onun ardından kalpleriniz katılaştı. O kalpler taşlar gibidir. Veya katılıkça daha şiddetlidir. Ve şüphesiz taşlardan öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Ve yine şüphe yok taşlardan öylesi vardır ki yarılır, kendisinden su çıkar. Ve yine şüphe yok taşlardan öylesi vardır ki, Allah korkusundan aşağıya düşüverir. Allah Teala ise sizin yaptıklarınızdan asla gafil değildir.

Bakara Süresi 74. Ayet Tefsiri & Bilmen

Bu ayeti kerime de İsrail oğullarının taşlardan daha katı olan ruhi sertliklerini tasvir ediyor. Ve onlar için bir tehdit mahiyetinde bulunmaktadır. Şöyle ki: Ey İsrail oğulları!.. O maktulün ilahi kudrette nasıl dirildiğini gördükten (sonra) uyanmalı değil miydiniz? Halbuki (onun) o Allah’ın kudretine şehadet eden harikayı (ardından kalpleriniz katılaştı.) Daha ziyade sertleşti. Bu harikadan ibret alıp uyanmadınız. Çünkü (o kalpler taşlar gibidir) kolay kolay ibret alamazlar. (Veya katılıkça daha şiddetlidir.) daha ziyade katıdır, serttir (Ve şüphe yok taşlardan öylesi vardır ki) yarılır (ondan ırmaklar kaynar.) Nehirler meydana gelir. (Ve yine şüphesiz taşlardan öylesi vardır ki yarılır, kendisinden su çıkar.) Gözeler, sular meydana atılır. (Ve yine şüphe yok taşlardan öylesi vardır ki Allah korkusundan aşağıya düşüverir.) Kainatı Yaratanın emir ve iradesine göre dağların tepelerinden aşağıya iniverir. Sizler ise ilahi emirleri yerine getirmiyorsunuz. (Allah Teala ise sizin yaptıklarınızdan, asla gafil değildir) Elbette sizi bu hareketinizin cezasına er geç kavuşturacaktır.

Bu ayeti kerime, gösteriyor ki bütün kainat Allah’ın hükmüne tabidir. Bütün cansız varlıklar ve hayvanlar da Allah’ı tanıma şerefine ermişler ve Yüce varlığın iradesine boyun eğmişlerdir. Onların da kendilerine göre ibadetleri, tesbihleri vardır. Nitekim bir ayeti kerimede “O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.” (İsra 17/44) buyrulmuştur. Diğer bir ayeti kerimede de “Allah Tealaya göklerde ve yerde bulunanların güneş ile ayın ve diğerlerinin secde ettikleri” zikredilmiştir. Şu kadar var ki bu tesbihlerin, bu ibadetlerin ne şekilde olduğunu biz bilemeyiz. Biz bunu Allah’ın bilgisine havale ederiz.

Bakara Süresi 75 Ayet Meali: Nasıl olur onların size güvenmelerini bekleyebilirsiniz ki? Çünkü onlardan bir zümre vardı ki Allah’ın kelamını işitip akılları aldıktan sonra, bile bile onu, değiştirirlerdi.

Bakara Süresi 75. Ayet Tefsiri & Bilmen

Bu ayeti celile; İsrail oğullarının İslamiyete ve Allah’ın kelamına karşı olan cüretlerini bildirmektedir. Şöyle ki: Asrı saadetle Müslümanlar, bütün insanlığın hakiki bir dine, İslamiyete kavuşup kurtuluşa ermelerini bir fazilet dininin eseri olarak arzu ederlerdi, kendilerine İslam dinine girmelerini tavsiyede bulunurlardı. Halbuki Yahudilerden bir çokları inatçı bir şekilde veya münafıkça bir vaziyet alır İslamiyeti kabule yanaşmazlardı. İşte bu ayeti kerime onların bu halini şöylece beyan buyuruyor:

Ey mü’minler!.. (Artık sizin için onların) o Yahudilerin (İman edip inanacaklarını ümit eder misiniz?) onlar ne inatcı kimselerdir. Hatta (onlardan bir gurup vardır ki) bile bile sapıklıklarında ısrar eder dururlar. (Allah’ın kelamını işitirler de onu) o kendilerine tebliğ edilen ilahi sözlerin yüceliğini, gerçekliğini (akıllarıyla anladıktan sonra) yine cüret ederek (değiştirmeye kalkışırlar) Yani Allah Tealanın kelamı olan Tevratı işitir, dinlerler, içindekileri anlarlar da sonra onu değiştirmeye çalışırlar. Evet… Onlar Tevrat’ta peygamber efendimizin vasıflarını görüp okurlar da bunu örtbas eder, değiştirmeye cüret gösterirler. Ta ki başkaları bunu anlayıp İslamiyeti kabul etmesinler. (Halbuki onlar) böyle bir cürette bulunanlar, bu kötü hareketlerini (bilerler) buna rağmen yine bundan vazgeçmezler. Artık bunların Müslümanları tasdik etmeleri yüceltmeleri nasıl ümit edilebilir?

Diğer bir görüşe göre Yahudilerden 70 kadar kimse Tur-ı sinada Hz. Musa’nın, nail olduğu ilahi konuşmayı işittikten sonra onun mealine aykırı iddialarda bulunmuşlar, Cenab-ı Hakkın: Şu vazifeleri dilerseniz yapınız ve dilerseniz terk ediniz” dediğini gerçeğe aykırı olarak iddiaya cüret göstermişlerdi. İşte bu ayeti kerime, buna da işaret etmektedir.

Bakara Süresi 76 Ayet Meali: Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında “Biz de iman ettik” derler. Kendi aralarında kaldıklarında ise: “Ne yapıyorsunuz? derler, Rabbinizin huzurunda aleyhinize hüccet edinsinler diye mi tutup Allah’ın size açtığı gerçeği onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?”

Bakara Süresi 76. Ayet Tefsiri

Bu ayeti kerime Müslümanlara karşı münafıkça hareket eden bir kısım Yahudiler ile kendi bilgilerini açıklayan diğer bir kısım Yahudilerin hallerini bildirmektedir. Şöyle ki: (Onlar, müminlerle karşılaştıkları zaman) yani: Asrı saadetteki Yahudilerin münafıkları Müslümanlar ile görüştükleri vakit (biz de İman ettik derler.) Yani: Biz de Müslümanlığı kabul ettik, siz hak üzeresiniz, peygamberiniz de, gelişi Tevrat’ta müjdelenmiş olan zattır, diye itirafta bulunurlar.

(Bunlardan bazıları diğer bazıları İle tenha kalınca da) bunlardan Kab ibni Eşref gibi başta gelenleri o münafıklara hitaben (derler ki Allah’ın size açtığını) yani: Hz. Muhammed’in vasıflarına dair Tevrat’ta haber verdiğini (o Müslümanlara haber verirmisiniz ki, onunla rabbiniz katında size karşı delil getirsinler) Sizinle karşılıklı düşmanlıkta bulunsunlar, sizi kendi ifadelerinizle sustursunlar. Onlara tabi olmadığınızdan dolayı sizi itham eylesinler. (Sizin buna aklınız ermiyor mu?) Bu sözlerinizin aleyhinizde bir delil olacağını neden düşünmüyorsunuz?

Diğer bir yoruma göre buyrulmuş oluyor ki: Ey Müslümanlar!.. Onların imana gelmelerini nasıl ümit ediyorsunuz. Onların hallerini, düşmanlıkların! inatçılıklarını bilip düşünemiyor musunuz? Artık öyle bir ümide yer yok.

Bakara Süresi 77 Ayet Meali: Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da?

Bakara Süresi 77. Ayet Tefsiri & Bilmen

Bu ayeti celile münafıkların ne kadar cahilce hareket ettiklerini kötülemektedir. Şöyle ki: O münafıklar ve onları kınamayan kafirler (bilmiyorlar mı ki Allah Teala şüphesiz onların sakladıklarını da açığa vurduklarını da) tamamen (bilir.) Evet Yüce Allah onların küfürlerini de imanlarını da bilir. Ve Tevrat kitabında onlara bildirilmiş olduğu şeyleri, kısaca peygamberin vasıflarını gizleyip aksini iddia eylediklerini ve kendi kanaatlerini saklamayıp meydana koyduklarını da tamamen bilir. Artık bu çirkin hareketlerinin cezasını görmeyecekler mi sanıyorlar? Heyhat!.. Onlar, sakladıkları hakikatleri Kur’an-ı Kerim‘in Müslümanlara haber vereceğini de düşünmelidirler.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı