Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 74-75-76 ve 77. Ayet Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 74 Ayet Meali: Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.

Bakara Süresi 74 Ayet Tefsiri

Yüce Allah (c.c) ayet ve mucizelerine, ölüleri diriltme gibi bizzat şahit oldukları olaylara rağmen içinde bulundukları halden dolayı İsrail oğullarını kınayarak ve azarlayarak şöyle buyuruyor:

Tüm ‘bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz’ hiç yumuşamayan ‘taş gibi yahut daha da katıdır’. Bu yüzden Allah (c.c) müminleri onlar gibi olmaktan men ederek şöyle buyurur: ‘İman edenlerin Allah’ı anmak ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir (Hadid 16)’.

Mücahid’den rivayet edildiğine göre o şöyle derdi: ‘Kendinden su kaynayan veya çatlayıp su fışkıran veyahut bir dağ başından yuvarlanan her taş bunu Allah (c.c) korkusundan yapar. Kur’an bunu böyle zikreder.

İbn Ebi Hatim, Yahya b. Yakup’tan bu ayetin tefsirinde şunu rivayet eder: ‘Taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar akar’. Bu çok ağlamaktır. ‘Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fışkırır’. Bu da az ağlamaktır.

‘Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır’. Bu da kalbin göz yaşı dökmeden ağlamasıdır. ‘Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar’. Taşlardan suların kaynaması görülüp bilinen açık bir şeydir. ‘Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fışkırır’. Musa (a.s)’ın taşı gibi..  Asasıyla vurduğunda Allah’ın (c.c) izniyle ondan su fışkırırdı.’ Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır’. Yani dağların zirvesinden. Bu Resulüllah (s.a.v)’in ‘Uhud bizi seven, bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır’ hadisi gibidir.

Genel mana şöyledir: Kalpleriniz öyle katılaştı ki taş gibi veya daha katı hale geldi ve bu iki halin dışına çıkmaz oldu. Doğrusunu en iyi Allah bilir.

Bakara Süresi 75 Ayet Meali: Şimdi onların size inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Oysa ki, onlardan bir zümre Allah’ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederler.

Bakara Süresi 76 Ayet Meali: (Münafıklar) inanlarla karşılaştıklarında ‘iman ettik’ derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıkları vakit ise: Allah’ın size açtıklarını (Tevrat’taki bilgileri), Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz, bunları düşünemiyor musunuz? derler

Bakara Süresi 77 Ayet Meali: Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir.

Bakara Süresi 75-76-77 Ayetin Tefsiri

Allah (c.c) şöyle buyuruyor: ‘Şimdi ey müminler’ onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz?’. Ataları açık mucizeleri görmüş ve sonra kalpleri katılaşmış olan bu sapık Yahudi zümresinin size itaat edip tabi olacaklarını mı sanıyorsunuz?  ‘Oysa ki onlardan bir zümre, Allah’ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra’ aklettikleri, yani apaçık anladıktan sonra, buna rağmen ‘bile bile’ yaptıkları tahrif ve te’vilde hatalı olduklarını bilmek ve bilinçli bir şekilde muhalefet ederek ‘onu tahrif ederlerdi’. Yani ifade etmediği manaya yorumlarlardı. Bu ayetin benzeri şu ayettir: ‘Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler) (Maide’13)’

Musa (a.s(‘ın gönderilmiş olduğu kavimden bazıları Musa (a.s)’a: Ey Musa Allah’ı görmemize izin verilmedi. Hiç olmazsa seninle konuşurken bize sesini işittir’ dediler. Musa (a.s) bunu Rabbinden istedi. Yüce Allah’da (c.c): Tamam. Onlara emret de kendilerini ve elbiselerini temizlesinler ve oruç tutsunlar’ buyurdu. Onlar da yaptılar. Sonra Musa (a.s) onlarla birlikte yola çıktı ve Tur dağına kadar geldiler. Üzerlerine kara bir bulut çökünce Musa (a.s) onlara secde etmelerini emretti. Hemen secde ettiler. Rabbi onunla konuştu ve onlar O’nun kendilerine yaptığı emir ve yasakları işittiler, işittiklerini idrak ettiler. Musa (a.s) daha sonra oradan ayrılıp onlarla İsrail oğullarına gitti. Geldiklerinde Musa (a.s) onlara ‘Allah size şunları şunları emretti. Ancak onlardan Allah’ın bahsettiği grup Musa (a.s)’ın söylediklerinin aksini söyleyerek ‘Öyle değil, böyle böyle söyledi’ dediler. İşte Allah’ın peygamberine söylediği kimseler bunlardır.

İbn Zeyd der ki: Allah’ın (c.c) kendilerine indirdiği Tevrat’ı tahrif ediyorlardı; ondaki helali haram, haramı helal, hakkı batıl ve batılı hakk yapıyorlardı. Kendilerine hak sahibi biri rüşvetle geldiğinde ona Allah’ın kitabını çıkarıp haklı olduğunu gösteriyorlardı, hakkı olmayan biri rüşvetle gelince ona da aynı kitabı çıkarıp haklı olduğunu gösteriyorlardı. Bir kimse de rüşvet ya da benzeri bir şey getirmeden hakkı olmayan bir şey talep ederse ona hakkı vermiyorlardı. Bu yüzden Allah (c.c) onlara:

‘Sizler Kitab’ı (Tevrat’ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz (Bakara’4)’ buyurdu.

‘İnsanlarla karşılaştıklarında iman ettik derler…’ İbn Abbas (r.a) diyor ki: Yani arkadaşınıza inandık, fakat o sadece size gelmiştir derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise derler ki; bunları Araplara anlatmayın. Çünkü siz önceleri, gelecek peygamberle onlara karşı üstün geleceğinizi söyleyerek böbürleniyordunuz. Şimdi ise o onlardan çıktı. Allah’ın size açtıklarını, Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz, bunları düşünemiyor musunuz. Yani böylece onun peygamber olduğunu ikrar etmiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki Allah (c.c) sizden ona tabi olma sözü almıştır. O da size kendisinin beklediğimiz ve kitabımızda yazılı bulduğumuz peygamberin ta kendisi olduğunu haber veriyor.Onu inkar edin kabul etmeyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı