Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 91-92-93-94-95 ve 96. Ayetin Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 91-92. ayetin Meali ve Tefsiri & Geylani

De ki: Eğer doğru iseniz,daha önce Allah’ın peygamberlerini niçin öldürdünüz (Bakara 91). Ey Yahudiliği din edinmiş ve Tevrat’ı tasdik etmiş olan mü’minler! Eğer siz Tevrat’a ve onun içerisindeki her şeye iman etmiş iseniz, onu taşıyan, getiren ve onun hükümleriyle amel eden peygamberleri niçin katlettiniz? İşte bundan kesin bir şekilde anlaşılmaktadır ki: Tevrat’ın gereklerine muhalefetiniz, onun amel eden peygamberleri öldürmeniz ve onları inkar etmeniz dolayısıyla sizler ona iman etmiyorsunuz.

Size Musa beyyineleri getirmişti. Bizim katımızdan Musa’ya (a.s) gelen Tevrat’ta, tevhit ve iman yolunu açıklayan apaçık ayetler vardı. Ona gelen ayetleri yalanladınız ve bütün beyyinelerin hepsini bir çırpıda inkar ettiniz. Onun ardından buzağıyı ilah edindiniz. Musa ‘nın (a.s) sizin kemale ulaşmanızla alakalı diğer faydalı şeyler için Tur Dağı’na gitmesinin ardından buzağıya taptınız. Sizler zalimsiniz (Bakara 92). Allah’ın koyduğu sınırları aştınız. Hak yolundan ve doğruluk çizgisinden saptınız (a)

Bakara Süresi 94 Ayet Meali: De ki: Eğer Allah Tealanın yanında ahiret yurdu başka insanların değil de özel olarak sizin ise ölümünüzü temenni ediniz, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz.

Bakara Süresi 94 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Bu mübarek ayetler, İsrail Oğullarının hakikate aykırı bir iddialarını yalanlamaktadır. Ve onların ahiret hayatından ne kadar kaçındıklarını beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: Rasulüm!.. İsrail Oğullarına (de ki: Eğer) öyle iddianıza göre (Allah Tealanın yanında) onun emr ve takdirine göre (ahiret yurdu) cennet ve saadet (başka insanların değil de özel olarak) tek ve yalnız (sizin ise ölmenizi temenni ediniz.) Bir an evvel dünya sıkıntılarından kurtulup o ebedi saadete can atınız. (Eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz.) Bu iddianızda sadık bulunuyorsanız böyle bir temenniden geri durmayınız. Nerede, onlarda böyle bir temenni ne gezer?

Bakara Süresi 95 Ayet Meali = Halbuki onu evvelce kendi elleriyle yaptıkları şeyler sebebiyle aslâ temenni etmezler.

Bakara Süresi 95 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

 (Halbuki) onlar, İsrail Oğulları (onu) ölümü, o ahiret alimine, o sonsuzluk yurduna çıkıp gitmeyi (evvelce kendi elleriyle yaptıkları şeyler) zulümler, isyanlar (sebebiyle asla temenni etmezler.) Hiç bir zaman onu arzuda bulunmazlar. Evet… Onlar bu dünyada ne günahlar, ne cinayetler yapmışlardır. Artık ahirete, o mükafat ve ceza alemine çıkıp gitmeye cesaret edebilirler mi?

Halbuki onların iddiasına göre Cenab’ı Hak cenneti yalnız İsrail kavmi için yaratmıştır. Ahiret nimetleri, saadetler! yalnız kendilerine mahsustur. Onlardan bir kısmı cehennemlik olsa da orada nihayet 40 gün kadar kalacaklar yine cennete gireceklerdir. Böyle dedikleri halde dünya hayatına dört elle hırslı bir şekilde sarılmışlardır. Her biri binlerce sene yaşayacak olsa yine ölüp gitmek istemez. Bir kere düşünmeli, eğer iddiaları gibi ebedi saadet alemi kendilerine ait ise ona bir gün evvel kavuşmayı temenni etmeli değil midirler? Hayır: Onlar dünyada binlerce sıkıntıya düşmüş olsalar da yine daima dünyada yaşamak isterler, İslamiyetten feyz almış olan seçkin müminlerin hali ise böyle midir? Bir kere cennetle müjdelenen on şahsın temiz hayatlarını düşünelim. Onlar peygamber zamanında pek güzel yaşarlarken yine ölümden çekinmezler, ahiret hayatına kavuşmayı büyük bir nimet bilirlerdi. Hz. Ali, savaşlarda korkusuzca saflar arasına atılır, cihada devam ederdi. Bir gün muhterem oğlu Hz. Hasan demişti ki: Biz savaşçıların kendilerini böyle korkusuzca tehlikelere attıklarını göremeyiz. Siz neden bu kadar atılıyorusunuz? Hz. Ali de demiş ki: Oğlum, ister baban ölüm üzerine düşsün ve ister ölüm baban üzerine düşsün, baban bunu kayırmaz. İşte ahirete inanan salih mübarek zatların durumları. İsrail Oğullarına gelince onlar böyle midirler? Ne gezer.

Bakara Süresi 96 Ayet Meali: Ve and olsun ki onları. İnsanların ve müşriklerin hayata en düşkünü bulacaksın. Her biri arzu eder ki bin sene yaşatılsın. Halbuki yaşatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah Teala ise onların neler yaptıklarını hakkıyla görücüdür.

Bakara Süresi 96 Ayetin Tefsiri & Bilmen

Bu ayeti celile de İsrail Oğullarının dünya hayatına herkesten ziyade düşkün olduklarını şöylece beyan buyuruyor: (Ve andolsun ki) Rasulüm!.. Sen (onları), o İsrail Oğullarını, diğer (İnsanların ve) hatta ahireti inkâr eden ve Cenab-ı Hakka ortak koşan (müşriklerin) dünyadaki geçici (hayata en düşkünü bulacaksın.) Bir takım müşrikler, mecusiler; öldükten sonra dirileceklerini inkar ettikleri için ahirete gidip azap göreceklerinden bir korkuları yoktur. Buna rağmen dünya hayatına Yahudiler kadar düşkün değildirler. Yahudiler ise ahirete inanıp, zalimlerin ve günahkarların orada azap göreceklerini kabul ettikleri için oraya gitmelerini hiç istemezler. Onlardan (her biri arzu eder ki bin sene) asırlarca (yaşatılsın) Yaşasın dursun. (Halbuki) ne kadar çok yaşarsa yaşasın (yaşatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir.) Onlar öyle çok yaşamakla azaptan mı kurtulacaklarını sanıyorlar? Bu ne kadar da uzak!. (Allah Teala ise onların neler yaptıklarını hakkıyla görücüdür.) Elbette onları o yaptıkları İnkarcı hareketlerinin cezasına er-geç kavuşturacaktır (b)

a-) Abdüladir Geylani / Geylani Tefsiri / C:1 / bkz: 114
b-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı