Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 95-96 ve 97. Ayetin Meali ve Tefsiri & Abdülkadir Geylani

Yahudilerin Cebrail (a.s)’a Düşmanlığı

Ve Allah’a yemin olsun ki Ellerinin yapıp öne sürdüğü şeyler sebebiyle onu asla istemezler. Ellerinin ve nefislerinin yaptığı hırs, tül-i emel, cismani ve vehmi zevklerle mal, mülk, makam ,mevki, insanlar arasında itibar kazanma, onlara karşı kibirlenme gibi şeylerden dolayı ölümü azulamazlar. Onları görmez misin: Ölümün uzak olmadığını hatırlatan ve Hak canibine yakınlaştıran belalar geldiği zaman onlar hemen Allah’a yönelip teveccüh ederler, ondan bir kurtuluş ve çıkış yolu dilerler. Fakat onlar üzerinden bela kalktığı zaman hemen geri dönüverirler.

Allah zalimleri iyi bilir (Bakara 95) O kullarının sırlarını ve özlerini kuşatmış olduğu için, dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söyleyerek ilahi sınırların dışına çıkanları bilir. Ve Allah’a yemin olsun ki, ey resullerin en kamili! Eğer onların hallerini araştıran ve onların yani Yahudilerin iç dünyalarında neler olup bittiğini bir bilsen İnsanların hayata en hırslısı, düşkünü olarak onları bulursun.

Hayatın daimi ve sonsuz olmasını en fazla isteyen insanlar onlardır Ve Özellikle Müşriklerden öyleleri var ki, onlardan her biri bin yıl yaşatılmasını arzular. Müşrik olup da hayatın sadece dünyadan ibaret olduğuna inananlar, bin yıl hatta bir bin yıl daha yaşatılmayı çok isterler. Ve halbuki bu muhabbet ile Yaşatılması onu azaptan kurtaracak değildir. İstediği kadar yaşayarak kendisini azaptan uzaklaştırabilecek değildir, tam tersine azap üstüne azaplarını artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Onların amellerinin karşılığını verecek olan. Allah, onların yaptıklarını bilmektedir (Bakara 96)

Onların uzun ömürleri boyunca yapmış oldukları amellerin hepsini bilir. Çünkü onun ilminden hiçbir şey dışarıda kalmaz. Sonra İslam zuhur edip, yayılıp, kabul görüp, Kur’an inmeye devam edince, Yahudiler sızlanmaya başladılar. Sıkıntılara girdiler. Resulüllah’dan (s.a.v) kendisine meleklerden kimin vahiy indirdiğini sordular. O ‘kardeşimiz Cebrail’ deyince, onlar dediler ki: O bizim ezeli düşmanımızdır. Bu onun bize karşı düşmanca ilk zuhuru değil. Bilakis daha önceden defalarca bu şekilde bize karşı aynı şeyi yaptı. Bunun sebebi, onun dinimizi neshetmesidir.

Cenab-ı Hak habibine hitap ederek şöyle buyurdu: Ey peygamberlerin en kamili! De ki: Cebrail’e kim düşman olursa onu düşman edindiğiniz için, vahyimizin emini olan Cebrail (a.s)’a, Kur’an indirdiği için kim düşmanlık ederse Çünkü o,kendisinden öncekileri tasdik edici olan Kur’an-ı Allah’ın izniyle senin kalbine indirendir

Ey Resullerin en kamili! İman ve İslam kaynağı, vahiy ve ilham menbaı olan kalbine, kendisinden öncekileri doğrulayan, Kur’an’ı kendi nefsinden değil, Allah’ın kendisine ilka vahyetmöesiyle indiren Cebrail’dir. Bu yüzden siz onu düşman edindiniz, ama eğer onu düşman edinirseniz bu durumda, vahyi hakiki indirenen Allah Teala olması sebebiyle, kendisine asla düşmanlık edilemeyecek olanı da düşman edinmiş oldunuz. O Kur’an aynı zamanda Müminler için bir hidayet ve müjdedir (Bakara 97) Kendisiyle hidayete ermiş olan müminleri iman ve tevhit yolundan götürür. Onları daima nimetlerle müjdeler.

Kaynak: Abdüladir Geylani / Geylani Tefsiri / C:1 / bkz: 117-118

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı