Nefis Muhasebesi

Bazı Önemli Tavsiyeler Ve Notlar

sponsor

Noksan ve aşağı yaratılan nefisler, ancak mücahede ve gerçeği arama ilacıyla arınabilir.

Batıni olan hallerin biri, kalbi beğenilmeyen ahlaktan arındırmaktır. Bunlar kızgınlık, hased, kibir ve gururdur. Bunlara geçitler ve tehlikeli sıfatlar denir. Diğeri kalbi iyi sıfatlarla süslemektir. Bunlar da sabır, şükür, muhabbet, umut ve tevekküldür. Bunlara da kurtarıcı sıfatlar denir.

Bil ki Allah Tealayı tanımanın anahtarı, insanın kendi kendini tanımasıdır. Bunun hakikat olduğuna ‘Kendini tanıyan Rabbini tanır’ hadisi ile ‘Gerçeği anlayıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada, hem de kendi içlerinde göstereceğiz (Fussilet 53)’ ayet-i kerimesi kuvvetli ve doğru delildir.

Ve yine bileceksin ki; Senin batınında dört sıfat vardır;

► Hayvanlar Sıfatı;
► Yırtıcılar Sıfatı
► Şeytanlar Sıfatı
► Melekler Sıfatı

Bu durumda senin hakikatin hangisidir ve sende bunların hangisi asıl ve hangisi emanettir. Sen fiilen bunları bilmedikçe,kendi saadetini bilmeye muktedir olamazsın. Çünkü her birinin ayrı gıdası ve ayrı saadeti vardır.

Mesela; Hayvanları gıdası ve saadeti yem yemek, uyumak ve çiftleşmektir. Yırtıcılar için saadet, öldürmek, hiddet ve intikamdır. Şeytanların gıda ve saadeti, hile, aldatmak ve bedbahtlıktır. Meleklerin saadeti ve gıdası,Allah Tealanın cemalini müşahede etmektir.

Akıl ve ruh mağlup olur da şehvet ve gazap galip olursa, memleket (insan) harap olur, şehir virane olur, reaya (vatandaş) ağlar ve padişahta bedbaht ve perişan olur.

Yemek isteği, gazab, intikam, insanın vücudunu beslemek, düzenlemek ve korumak içindir. Bunlar gece gündüz bedene hizmetçidir.

Yemek ve içmek, bedenin yemidir,gıdasıdır. Beden duyuların hammalıdır. Demek ki beden hislere (duyulara) hizmet ediyor. Duyular ise aklın casusu ve tuzağıdır. Onların vasıtasıyla acayip işleri araştırıp muhafaza eder.

Demek ki duyular da aklın hizmetçisidir. Akıl ise kalbin ışık ve ziyasıdır. Bu nur ile Cenab-ı Hakk’ı görür ki, kalbin cenneti budur.

Demek ki akıl da kalbin hizmetçisidir. Kalb ise Allah Tealanın cemalini görmek içindir. O bununla meşgul olunca,Cenab-ı Hakkın kulu ve hizmetçisi olur.Allah Tealanın

‘Cinleri ve insanları bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır (Zariyat’56)’ kelamının anlamı da budur.

Bir Müslümanı bir kafirin eline bırakanın hali nice olursa, bir meleği bir hınzırın veya köpeğin eline esir bırakanın hali ondan daha kötüdür (Köpekten kasıt şehvettir)

İnsanların çoğu insanların nazarıyla bakıp kendi nefislerini muhasebe ve murakebe etseler, gece-gündüz nefsin arzu ve isteklerine bağlı hizmetçi ve köle gibi olduklarını görürler

Eğer şehvet hınzırına itaat edersen, sende çirkeflik, hayasızlık, harislik, horluk, hased, gam, keder ve bunlar gibi nice türlü kötü sıfatlar hasıl olur. Eğer onu yenip terbiye edersen sende, nezafet, kanaat, terbiye, haya, zühd (dünyaya düşkün olmamak), zarafet, tama’sızlık, kısa emelli olma sıfatları hasıl olur..

Eğer kızgınlık köpeğine itaat edersen, sende şehvet, pislik, gevezelik, hınzırlık, kibir, zorbalık, başkalarını küçük ve hor görmek, onlara eziyet ve işkence yapmak gibi sıfatlar hasıl olur. Eğer zikri geçen gazap köpeğini korkutup terbiye edersen, sende sabır, tahammül, bağışlama, sebat, cesaret, sessizlik, iyilik yapma ve cömertlik sıfatları meydana gelir.

Kaynak: İmam Gazali / Kimya-yı Saadet

Aşağıdaki konulara bakmak ister misiniz?

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı