Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Büyük Nimet: Eğitimci Peygamber

Bakara Süresi 152. Ayet Meali: Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran; size Kitab’ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.

Bakara Süresi 153. Ayet Meali: Öyle ise siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin!.

Bakara Süresi 152 ve 153. Ayet Tefsiri & İbn Kesir

Allah (c.c) mümin kullarına, kendilerine Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan, onları arındıran (tezkiye), yani kötü huylardan, nefsin iğrenç hasletlerinden ve cahiliye davranışlarından temizleyen, onları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, onlara kitap -yani Kur’an ve hikmet- yani sünnet ile bilmedikleri şeyleri öğreten bir Peygamber gönderme nimetini hatırlatıyor.

Nitekim onlar cahiliye döneminde bilgisiz, uydurma sözler peşinden koşan beyinsizler guruhu idiler. Hz Peygamber (s.aV)’İn mesajının bereketi ve elçiliğinin uğuruyla Allah’ın sevgili dostlarının halini kazandılar, alimlerin hasletlerini elde ettiler. Böylece ilmi en derin, kalbi en temiz, yapmacık davranışlardan en uzak ve en doğru sözlü insanlar oldular. Nitekim Allah (c.c) başka bir yerde şöyle buyuruyor:

And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkardan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufda bulunmuştur (Al-i İmran 164)

Allah Teala bu nimetin kadrini bilmeyenleri de yererek ‘Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? (İbrahim 28)’ buyuruyor.

İbn Abbas 8r.a) buradaki nimeti Muhammed (s.a.v) diye tefsir etmiştir. Bu sebeple Allah (c.c) müminleri bu nimeti itiraf etmeye ve buna O’nu 8c.c) zikretmek ve şükretmekle mukabele etmeye çağırarak şöyle buyurmaktadır:

‘Öyle ise siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin!’

Musa (a.s): Rabbim sana nasıl şükredeyim? diye sordu. Rabbi ona: Beni zikret ve unutma; çünkü beni zikrettiğinde şükretmiş, unuttuğunda ise nankörlük etmiş olursun buyurdu.

Allah (c.c) kendisini zikredeni zikreder ve şükrünü arttırır. Nankörlük edene ise azap eder.

Allah’tan hakkıyla korkun ayeti hakkında şöyle denmiştir: Allah’tan korkmak, ona itaat edip karşı gelmemek, zikredip unutmamak, şükredip nankörlük yapmamaktır.

‘Öyle ise siz beni anın ki ben de sizi anayım’. Allah 8c.c) kendisine şükredilmesini emretmiş ve buna daha büyük bir nimetle mukabele edeceği vaadinde bulunmuştur. Allah (c.c) bir ayette de: ‘Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! (İbrahim 7) diye bildirmişti

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 1 / bkz: 595-597

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı