Kadın İlmihali

Çağımızda Ve İslamda Kadının Yeri

sponsor

Fransız ihtilaliyle (1789) Avrupa’da yapılan Reform ve Rönesans hareketlerinden başlayarak günümüze değin aşama aşama serbestlik zincirini kıran kadın sınıfı, kazandıkları birtakım sosyal haklara karşın, sınır haricinde başıboş yaşamakla manevi değerlerini tümüyle yitirmiştir.

Bugün içinde bulunduğumuz 20. asırda kapitalist ve sosyalist ülkelerde kadının durumu gayet bariz bir şekilde ortadadır. Dünyadaki tüm sosyal hadiselerin temelini ekonomiye bağlayan kapitalizm ve sosyalizm, kökte materyalizme bağlı iki zulüm düzeni oldukları halde, birbirlerini zalimlikle itham etmek suretiyle, insanları aldatarak gönüllerini haktan sapıtma yollarını denemektedirler.

NATO ve Varşova Pakt’ları ile dünyayı iki büyük safa ayıran her iki sistem de, kadını sadece kendisinin mutlu edebileceğini söyleyerek ortaya birtakım öneriler sürmüş, çözüm yollan getirmiş, sonuçta her ikisi de birbirlerinin insana, özellikle kadına bakış açısının insafsızlığını en iyi şekilde dile getirmiştir.

Kapitalist Düzen ve Kadınlara Verilen Ekonomik Özgürlük

Kapitalizm, üretimde maliyet sorunu halledebilmek için «kadınlara ekonomik özgürlük» diye yaygaralar kopararak kadını kandırıp yuvasından almış, böylece onu yaratılışının gerektirdiği vazifelerin dışında kaba işlerde çalıştırmakla sömürmüş, sonuçta da aile yapısını bozmuştur. Kadına ekonomik özgürlük vermekle aile yapısını bozan Kapitalizm, «cinsel özgürlük» vermekle de kadını herkesin kullanabileceği ortak bir mal haline getirmiştir.

Sosyalizm ve Kadına Verilen Cinsel Özgürlük?

Sosyalizm ise kadını erkekle eşit tutarken, kadının fiziki yönünden erkekten daha güçsüz olduğunu kabul etmiyor ve üretimde kadını erkekle birlikte çalışmaya zorlarken kadına zulüm ediyor. Nikah bağını koparmakla da aile kudsiyetini red ediyor. ve kadına hudutsuz bir cinsel özgürlük tanıyor. Kadını zorla fabrikada çalıştıran, cinsel hürriyet diye herkesin kullanacağı ortak bir mal haline getiren sosyalizm, farkında olarak ya da olmayarak kadına en büyük zulmü yapmaktadır. Gerek kapitalist gerek sosyalist ülkede kadın mutlu değildir. Devamlı bir arayış içindedir. Manevi değerini bulmanın arayışı içindedir.

İslamın dışında tüm sistemler eşitlik palavrasıyla kadını sömürürken, sadece İslamiyet kadına gerçek değerini vermekle onu yüceltmiş , sosyal hayatta hakkı olan yerini vermiştir.

İslam dini gelmeden önce, tüm dünyada kadın hakir ve zelil bir durumda idi. Fakat İslam, bir güneş gibi Arabistan’da doğmakla, erkek – kadın felsefesindeki gerçek ve adil görüşünü ortaya koydu. İslama göre hayat hakkı yalnız erkeğe mahsus değildir. Eşit oranda kadın da aynı hakka sahiptir. Erkek gibi kadının da yaratılış gayesi vardı. Ve bu gaye, kadını, erkekle hemen hemen aynı haklara sahip kılıyordu, İslam, bu hakları kadının dinden almaya çalışanların ahiret gününde hesap vereceklerini bildirmekle onlara ikazda bulundu.

Hz. Muhammed (s.a.v) tüm insanlara bildirmekle görevli olduğu İslamı en önce Mekke de yaymaya çalışırken, karşısında müşrik ve münafıkların saçtıkları fitne ve fesat tohumları yanında, zülümkarane davranışlarına, Allah’ın yardımıyla cesareti; karşı koydu. Ve bugün tüm dünyaya ışık tutan mükemmel fikir ve sistemlerini kabul ettirdi. Kuşkusuz İslamın yayılması için mücadelede sırf erkekler rol almamıştır.

Erkeklerin yanında kadınlar da rol aldılar. Demek ki, İslam, devlet ve cemiyetin koruma işini erkeklere yüklediği gibi, kadınların da kendi evlerinde mücadele etmelerini emrettiği bir gerçektir. Bu gerçek İslam’ın, toplum da kadının statüsünü yükselttiğinin açık bir belirtisidir.

Muhakkak ki kadınlar da erkekler gibi İslama hizmet edecekler. Fakat İslam bu hizmeti kadınların en iyi şekilde evlerinde yapmalarını daha uygun görmüştür. Çünkü İslamda kadın ve erkeğin görevleri ayrıdır. Ama mükafatları aynıdır. Hiçbir durumda kadının eşit hakkı kaybolmaz.

İslam her ne kadar kadının yerinin evi olduğunu bildirmişse de, yine de sosyal faaliyetlere katılma hakkını elinden almamıştır. İslam, kadını toplumun faydalı bir üyesi kılmakla, onun şerefini daha da yükseltir. Çünkü İslam kadına ilim öğrenmeyi farz kılmakla kadına tahsil yapma hakkı vermiştir. Böylece kadın kendi sahasında bir uzman olabilir. İslama ters düşmemek ve İslamın kadınlar için koyduğu hükümlere uymak şartıyla öğretmen olup kadınları eğitebilir. Halkı eğitici konularda yazarlık yapabilir. Yine doktorluk yaparak insanlık için hizmette bulunabilir.

Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v)’e ilk biat eden kadınlardan olan Kureyşli Şifa Hatun, Devr-i Saadet kadınlarının ileri gelenlerindendi. Halife Hz. Ömer (R.A.) fikirlerine önem verip değerini takdir ettiği Şifa Hatun’un hatırım sorar ve çok kere çarşı ve pazarları kontrol vazifesini ona verir ve onun uhdesine tevdi ederdi.

Ancak şu gerçeği de unutmamak gerekir ki en iyi, en verimli netice, herkesin yaratılışına uygun işler görmesiyle elde edilir.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5/ İlmihal / Evlilik Ve Mahremiyetleri

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı