Nefis Muhasebesi

Cimriliğin ve Mal Sevgisinin Kınanması

sponsor

İçlerinden hangisinin doğru yolda gidip hangisinin yoldan çıkacağını öğrenmek için kullarını mal musibetiyle imtihan eden Allah’a hamd olsun. O, kimi kullarına çok, kimisine de az mal vererek onları sınamaktadır. Bazıları malı haram yollardan, bazıları da helalden kazanır. Allah, malı kazanma konusunda onlara hırs, kanaat, cömertlik ve cimrilik hasletlerini yerleştirdi ve halleri birbirinden farklı oldu.

Emellere ulaştırdığından ötürü O’na hamd eder ve O’ndan başka her mabudun muhal olduğuna şahitlik ederim. En şerefli insan olan, kaylule uykusu uyuyup söz söyleyen elçisi Hz. Muhammed’e, onun ashabına ve en hayırlı al olan aline sabahlar ve akşamlar devam ettiği sürece çokça salat ve selam ederim.

Dünyanın Kınanması kitabında insanın yiyecek, giyecek ve barınağa ihtiyacı olduğunu, malların (paranın) da söz konusu amaçları elde etmek için yaratıldığını söylemiştik.

O halde insan malsız yapamaz ve onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Çünkü mal olmazsa neredeyse küfre denk olacak fakirlik meydana gelir. Malın varlığında ise azgınlığa kapılmaktan korkulur.

Bil ki mal, dünyanın mükafatlarından biridir. Dünya ile ilgili söylenecek söz malı da içine alır. Ancak biz malın gailelerini ve afetlerini bu bölümde ayrı olarak zikrettik. Çünkü malı olmayan adam fakir, malı olan adam zengin sıfatını taşır. Fakirlik ve zenginlik, denenme ve imtihan vesilesidir. Sonra, malı olamayanın iki hali vardır: İnsanların ellerindeki mala tamah etmek veya meslek ve zanaat sahibi olmaya çalışmak.

Tamahkarlık iki halin en kötüsüdür. Malı olanın da iki hali vardır: Cimrilik ve pintilik hükmünce malı elinde tutmak ve infak edip harcamak. Malı harcayanın ise iki hali vardır: Saçıp savurmak ve az vermek. Bunlardan övülmüş olanı orta yolu izlemek ve tutumlu olmaktır. Bu saydıklarımız birbirine benzeyen durumlar olup anlaşılmayan noktalarını açıklamak önemlidir.

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C: 2 / bkz: 23-24

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı