İslam'da Çocuk Terbiyesi

Çocukların Eğitimi, Terbiye Edilmesi ve Davranış Tarzımız Üzerine Tavsiyeler

Aziz Müminler!

Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacaktır. Kur’an-ı Kerim‘in ifadesi ile ‘Dünya hayatının süsü‘ olan çocuklarımız, yarınlarımıza yön verecek ciğerparelerimiz, değerli varlıklarımızdır.

Çocukların ellerinden tutarak, onları geleceğe hazırlamak en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Çocuklarına sahip çıkmayan toplumlar, bunun bedelini çok ağır bir şekilde öderler. Buun için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, bu beklentimizi gerçekleştirebilecekleri niteliklere sahip insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor.

Küçükler korunmaya, şefkat ve merhamete muhtaçtırlar.

Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde ‘Küçüklere merhamet etmeyen… bizden değildir’ buyurarak, çocuklara karşı davranışlarımızın temeline merhamet unsurunu yerleştirmeliyiz. Bu hadis-i şerifte ön plana çıkarılan yaklaşımı daha çarpıcı bir üslup ile gündeme getiren şu olay da oldukça dikkat çekicidir:

Bir gün Allah’ın elçisi, torunu Hz Hasan’ı öpmüştü. Yanında sahabeden bulunan birisi dedi ki: Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim. Bunun üzerine Peygamberimizi (s.a.v): ‘Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez’ buyurdu

Muhterem Müslümanlar!

İnsanlar arasındaki en güçlü bağlar sevgi yoluyla gerçekleşir. Bu sebeple Peygamberimiz, sevdiğimiz kimseye bu duygumuzu ifade etmemizi tavsiye etmektedir. Tıpkı bunun gibi, çocuklara karşı duyulan sevgi ve merhamet duygusunun da onlara bir şekilde hissettirilmesi gerekmektedir. Bunun en güzel uygulamasını bizzat Hz Peygamber’in hayatında görüyoruz:

Peygamberimizin yanında büyümüş olan Zeyd şöyle anlatıyor: Allah’ın elçisi beni bir dizine, Hasan’ı diğer dizine oturtur ve bizi bağrına basarak şöyle derdi: Allah’ım! Bunlara rahmet ve mutluluk ihsan eyle. Ben bunların hayır ve mutluluklarını diliyorum.

Peygamberimiz zaman zaman çocuklarla oynar, özellikle kız çocuklarına karşı özel bir ilgi, sevgi ve şefkat gösterirdi. Yolda karşılaştığı çocuklara selam verir, onların hal ve hatırını sorardı.

Peygamberimizin çocukları okşayıp sırtına alması, bağrına basması, onlarla şakalaşması, onun çocuklara karşı nasıl bir tutum ve davranış sergilediği hakkında bir fikir vermektedir. O, çocukların dili ile konuşmakta, onların dünyalarına girerek sevgi dolu bir yaklaşım sergilemekteydi.

Çocuğu hayata hazırlamak, ona güzel ahlak kazandırmak, temel dini bilgilerini öğrenmesini sağlamak ana babanın çocuğuna vereceği en güzel şeylerdir. Bu,

anne babanın çocuğuna karşı görevi, çocuğun da ana-babası üzerindeki bir hakkıdır

Sevgili Peygamberimiz: ‘bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz’ buyurmuştur.

Değerli Müminler!

Çocuklar arasında ayırım yapmamak, onlara her bakımdan adil davranmak, çocuk terbiyesinin temel esaslarındandır. İslam, bu konu üzerinde önemle durur. Sevgili Peygamberimiz, ‘Çocuklarınızın arasında adil olunuz’ buyurmaktadır. Aksi yöndeki davranışlar, onların ruhlarında olumsuz ve tahripkar etkiler bırakır. Bu tür olumsuz tutumlar kardeşlerin birbirlerini kıskanmalarına, çocukların saldırgan olmalarına sebep olabilir.

Öyleyse Aziz Müminler!

Çocuklarımıza karşı takınacağımız tavırların temelinde Peygamberimizin bize tavsiyeleri ve uygulamaları yer almalıdır. Zira her konuda olduğu gibi çocuklarımız konusunda da en güzel örneğimiz Sevgili Peygamberimiz‘dir

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 225-227

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı