Bakara Süresi Meali ve TefsiriEvlilik ve Aile Hayatı

Dinen Erkek Karısını Kaç Defa Boşayabilir?

sponsor

Bakara Süresi 229 ayet Meali Tefsiri

Bakara Süresi 229. Ayet Meali: Boşama iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah’ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah’ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.

Bakara Süresi 229. Ayet Tefsiri: Bu ayeti kerime İslam’ın ilk dönemlerinde caiz olan bir şeyi ortadan kaldırmaktadır. Çünkü adam karısını yüz defa da boşasa, iddette olduğu sürece karısına dönme hususunda başka erkeklerden daha fazla hak sahibiydi. Kadınlara zararı olduğundan dolayı Allah (c.c) bunu üç talakla (boşama) sınırlandırdı.

İlk iki boşamada kadına geri dönme izni verirken, üçüncüde ondan tamamen ayırdı. İşte bu hususu Allah (c.c): ‘Boşama iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir’ buyruğuyla açıklamaktadır. Cahiliye döneminde adam ne kadar talakla boşamış olursa olsun kadın iddetinde olduğu sürece karısına dönmede herkesten daha çok hak sahibiydi. Ensardan bir adam tanımına öfkelenince: Vallahi, ne sana döneceğim, ne de senden ayrılacağım dedi. Kadın: Bu nasıl olacak? deyince adam: Seni boşayacağım ve iddetinin bitimine yakın tekrar alacağım dedi. Kadın bunu Hz Peygamber (s.a.v)’e anlatınca Allah (c.c): ‘Boşama iki defadır’ ayetini nazil buyurdu. Bunun üzerine daha önce boşamış olan veya olmayan herkes hiç boşamamış gibi boşama hakkını baştan kullandılar.

Bir adam Hz Peygamber (s.a.v)’e gelerek Ya Resulüllah! Allah (c.c) boşamayı iki defa olarak zikretti. Peki üçüncüsü nerede? diye sordu. Hz Peygamber (s.a.v): ‘Bundan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir’ buyurdu.

Allah (c.c): ‘Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helal olmaz’ buyuruyor. Yani, onu darıltarak ve rahatsız ederek sizden kurtulmak için vermiş olduğunuz mehrin hepsini veya bir kısmını vermeye mecbur bırakmayın. Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyurmaktadır: ‘Apaçık hayasızlık etmedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın (1)’.

Ama kadın ona kendi rızası ve isteği ile bir şeyi hibe ederse Allah (c.c) o hususta şöyle buyuruyor: ‘Nikahladığınız kadınlara mehirlerini gönülden bir bağış ve bir vecibe anlayışıyla verin! Eğer onlar, gönül hoşnutluğuyla ondan bir kısmını size bırakırlarsa, onu da afiyetle yiyin (2)’. Fakat eşler birbirleriyle çekişirlerse ve kadın kocasına karşı görevlerini yerine getirmez, ondan nefret eder ve onunla birlikte yaşamaya tahammül edemez hale gelirse kocasının verdiği şeyleri fidye olarak vermesinde, kocanınd a bunu kabul etmesinde hiç bir sakınca yoktur. Bu yüzden Allah (c.c): ‘Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah’ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah’ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur’ buyurmuştur.

Peki kadının hiçbir mazeret ve ihtiyacı yok iken kocasından boşanmak gibi bir talepte bulunması caiz midir?

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Hangi kadın olumsuz hiçbir durum yokken kocasından kendisini boşama talebinde bulunursa, cennetin kokusunu almak ona yasaklanır.

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 2 / bkz: 186-189

(1- Nisa 19) (2- Nisa 4)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı