Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Dinimiz İslam’a Göre Fal Baktırmak ve Büyü Yaptırmak

sponsor

Müslüman toplumların özellikle fal ve büyü gibi konularda yabancı kültür ve inanışların etkisi altına girdiği, hatta bu tür olayların giderek yaygınlaştığı bilinen bir gerçektir. Kuşkusuz bunda insanın gizli olana, bilinmeyene karşı duyduğu ilgi ve gelecekte kendisi ve çevresi hakkındaki bilinmezlere sahip olma merakının da payı büyüktür.

Bu tür işlerle uğraşanların etrafında, öğrenim düzeyleri ve sosyal statüleri yüksek insanların dahi bulunması dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu tür olaylar, bilim eksikliğinden değil, dini bilgi ve şuur eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bunları önleyebilmenin yolu ise, İslam dininin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesidir.

İslam’a göre gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilmeyen varlık alanı diye tanımlanır. Mutlak gayb bilgisi ise yalnızca Allah’a aittir; ondan başkası gaybı bilemediği gibi Hz Peygamber’de ancak Allah’ın bildirmesiyle bilinebilir. Meleklerin bilip insanların bilmediği, insanlardan birinin bilip diğerlerinin bilmediği meseleler gibi nispi gayb ve Allah’ın izni ile insanlar tarafından bilinebilir. Hadislerde gaybdan haber verenler hakkında ağır tehdit içeren ifadeler yer alır.

Fal, Falcı, Medyum, Yıldız ve Burç Falı

Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi, bakla ve el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarmaya fal, bu işlerle uğraşan kişilere falcı, kahin veya medyum denmektedir. İslam’da Cahiliyye adetlerinden biri olan şans okları ile fal tutup kısmet arama yasaklanmış, kehanet ve falcılık bütün çeşitleriyle haram kılınmıştır.

Fal çeşitlerinden biri de yıldız ve burç falıdır. İslam’da astronomi ilmi özendirilmiş ancak gök cisimlerinin hareketlerine bakarak bunlardan dünyadaki olayların ve insanların geleceğine ilişkin sonuç çıkarmayla ilgilenen astroloji ise uygun görülmemiştir. Çünkü yıldız ve burç falı da, İslam’ın hem tevhit inancına hem de mutlak gayb bilgisini Allah’tan başkası bilemez temel ilkesine aykırıdır.

Sonradan olacak şeyleri haber verme anlamına gelen kehanet de İslam dininde aynı gerekçeyle yasaklanmakta, bu işi yapan kişiler (kahinler) ve onların dediklerine inananlar hakkında cennete girememe ve ibadetlerin sevabını alamam gibi ağır kınayıcı ifadeler kullanılmaktadır.

Cinler Gaybı Biliyorlar mı?

Cincilik de gaybden haber vermenin bir diğer türüdür. Cin, duyu organlarıyla algılanamayan, şuur ve iradeye sahip ve ilahi emirlere muhatap bir varlıktır. İnsanlar gibi Allah’a kulluk etme için yaratılmış olan cinler, insanlara göre bazı farklı özelliklere sahip olsalar da gaybı bilemezler. Hadislerde de cinlerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmez. Bilinmelidir ki cinlerle ilgili olarak ayet ve hadislerde bildirilenlerin dışında yorumlar, eski İran, Türk ve Hint kültürlerinden intikal etmiştir.

Mümin bir kimse, Allah’ın izni olmadan cin dahil, hiçbir varlığın zarara veremeyeceğine inanmalı, cin ve diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah’a sığınmalı, Kur’an okumalı ve İslam’ı bir bütün olarak yaşamalıdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), cinlerin insanları etkilemesine karşı Ayet el-Kürsi‘yi ve muavvizeteyn denilen Felak ve Nas sürelerini okuyarak bu yönde örnek davranış göstermiştir.

Türkiye’de başta sihir, muskacılık ve cincilik olmak üzere kişilerin maddi-manevi araçları kötüye kullanarak bazı gayeleri gerçekleştirme çabası diye bilinen büyü, Arapça’da sihir kelimesiyle ifade edilir. Sihir ise göz bağcılık ve hile yoluyla insanları manyetize ederek tabiat kanunlarına aykırı olaylar ortaya koyma ve insanları yanıltma sanatı diye tanımlanır.

Kur’an’da Peygambere indirilen vahyin hak olduğu ve sihirle ilgisinin bulunmadığı ve peygamberlerin sihirbaz olmadığı bildirilmiş, sihirbazların yalancı ve düzenbaz oldukları ifade edilmiştir.

Büyüden Kurtulmak İçin Ne Yapmalıyız?

Büyünün gerçeklik ve etki derecesinin ne ddluğu tartışması bir tarafa, İslam bilginlerine göre Allah’ın dilemesi dışında kimseye bir zararının dokunması söz konusu değildir. Müslümanın büyüyle uğraşması veya büyü yaptırması haramdır. Büyünün etkisinden kurtulmak için öncelikle Allah’a sığınmak, ibadet ve dua etmek, yoksullara sadaka vermek gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi / bkz: 381-384

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı