Oruç İlmihali

Dinimiz İslam’a Göre Oruç

sponsor

Muhterem Müminler!

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının gölgesi üzerimize düşmüş bulunmaktadır. Sahuru, iftarı, teravih namazı, hulasa ibadetleri ve tüm sosyal etkinlikleriyle Ramazan ayının İslama leminde ayrı bir yeri vardır. elbette ki, bu etkinliklerin sergilendiği ortamda tutulan orucun da önemi büyüktür. Çünkü oruç, İslam’ın beş temel esasından biri olup, erginlik çağına ermiş bulunan akılı bir Müslümana farz olan bir ibadettir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim de bakara Süresi 183. ayette;

Ey iman edenler! Sakınasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurmaktadır. Zira oruç, insanın azim, sebat, kanaat, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olmasına, aç kalarak nimetlerin kıymetini bilmesine ve bu vesile ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.

Oruç Cehenneme Karşı Kalkandır

Muhterem Müminler!

Şuurlu olarak tutulan bir oruç, kişiyi kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v);

Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya küfrederse, ben oruçluyum desin buyurmaktadır.

Şu halde oruç tutan, kavgadan, her türlü kötü sözden de uzak olacaktır. Çünkü onun sadece midesi değil aynı zamanda dili, eli, gözü, bütün uzuvları bu çirkinliklere karşı iftarı olmayan bir oruçtur. Evet, kısa vadede onun dilinin iftarı güzel söz, gönlünün iftarı güzel duygular ve elinin iftarı da hayır işlerde bulunmaktır. Uzun vadede ise bu uzuvların iftarı, ilahi müjdeye erip cennete girdiği andadır.

Nitekim yine Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmaktadır:

Bir kimse oruçlu olduğu halde yalanı, dedikoduyu, yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah’ın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.

Değerli Müminler!

İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise ibadeti; şu veya bu faydalarından dolayı değil, yalnız Allah emrettiği için yapmaktır. İbadetlerden asıl maksat ise Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Tutacağımız oruçlarda da bu noktaya dikkat edelim.

Orucumuza zarar verici her türlü olumsuz söz, fiil ve davranışlardan uzak duralım.

Bütün kalbimizle yüce Allah’ımıza niyaz edelim ki;

Ramazan imanımızı pekiştirsin,

Oruç günahlarımızı döksğn,

Kur’an ebediyen yolumuzu aydınlatsın

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 213-214

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı