Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Dinimize Göre Allah-Kul İlişkisi

sponsor

Hikmet sahibi bazı kimselerin şöyle söyledikleri rivayet edilir; Sana, kendime ve sözümü işiten her kimseye; kulları yaratan, dönüşün kendisine olduğu,kemal üzere ve yerinde davranışlarda bulunmanın kendisiyle olduğu Allah karşısında takvalı olmayı tavsiye ediyorum.

Ey kardeşim!

Allah’ın kendisine yakın ve üzerinde kudret sahibi olduğunu bilen bir kimse gibi O’ndan sakın! Allah’ın hükümranlığına tanıklık eden şeyler, saltanatın işaretleri, O’nun hakkındaki pek çok delil ile Rab oluşuna, hükmünü yerine getiriğine, yaptığını sağlam yaptığına, bütün mahlukatı üzerindeki kudretinin beyanına ve iyi yönetimine delalet eden alametler ortaya çıktığı için, O’nun birliğini, tekliğini ve ezeliliğini ikrar eden kimse gibi O’na iman et!

Ey kardeşim!

Allah hakkında zannı iyi, kötü düşüncesi az olan, verdiği sözü tasdik eden, emniyetine güvenen, kalbi O’nun verdiği söze yönelmekle ızdıraptan kurtulan ve fakat O’nun tehdidini de kalbinde hisseden kimse gibi O’na güven!

Ey kardeşim!

Allah’ın lütfunu bilen, Allah’ın kendisine olan yardım ve iyiliği çokça olan kimse gibi O’na şükret. Nimetin açığını da gizlisini de, özelini de, genelini de bil. Ameli bozan kötülüklerden kurtarmadıkça Allah’ın hiçbir amelini kabul etmeyeceğini bilen, samimiyeti, hiçbir ortağı olmayan Allah’a olan ve de amellerinde O’na hiçbir kimseyi ortak koşmayan kimse gibi samimi ve ihlaslı ol!

Bil ki ey kardeşim!

Amelde insanları şirk koşmak; kulun imtihan dünyasında insanlar için süslenmesi, amelinde yalancı davranması, değerli görünmek için gösteriş yapması, sözünün ve amellerinin dış görünüşünün güzelliğini büyük göstermesi, bu güzelliği kendinden bilmesi veya güzelliğin nereden kaynaklandığının cahili olmasıdır.

Ey kardeşim!

İnsanların amelini fark edebilecekleri yerden kaçan, hiçbir kimsenin kendi amelini fark etmesini arzu etmeyerek amel eden, herhangi birisi amelinin farkına varmış olduğunda da bundan hoşlanmayan kişiden başka hiç kimse, amelde şirk koşmanın kötülüğünden kurtulamaz.

Amelini fark etmiş bir kimsenin kendisini övmesinden hoşlanmaması, amel eden kişinin doğruluğundandır.

Bu kişi, birisi kendisini övse dahi onun övgüsünden hoşlanmaz, o kimsenin amellerine yönelik övgüsüyle sevinmez. Sevinse bile dünyalık herhangi bir şey için sevinmez.

Sonra ey kardeşim;

Allah’ın herşeyin iç yüzüne, gizlisine, açığına ve kalbinin gizlediklerine muttali olduğunu bilen kimse gibi, sözünde ve davranışlarında doğru ol!

Ey kardeşim!

Allah’ın verdiği söze güvenip sözünü yerine getireceğine inanarak, kazasına rıza göstererek, emrine teslim olarak, takdirine iman ederek, cennetini, cehennemini kesin ve doğru bir şekilde bilerek, göreceği karşılıktan tatmin olmuş kimse gibi O’na tevekkül et!

Ey kardeşim!

Allah’ın emrine muhalefet eden ve kendine isyan eden kimse;

Karşısındaki kuvvetini, intikamının şiddetini, azabının ve işkencesinin acısını ve kimselerin bıraktıklarını, başlarına gelenleri bilen kimse gibi O’ndan kork!

Şunu bil ki ey kardeşim;

Allah’ın rezil ettiği kimse için kaçış yoktur. O’nun muvaffak kıldığı, doğruya yönelttiği, gözetlediği ve koruduğu kimse için de yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Hiç kimse O’nun cezasına ve nimetlerini değiştirmesine tahammül edemez.

Ey kardeşim!

Allah’ın sözünü tasdik eden, karşılığını bizzat O’ndan bekleyen kimse gibi ümitli ol! Allah’ın iyiliklerini kabul ettiği, amelini düzelttiği, kendisine çokça yardımda bulunduğu ve kendisini, ameliyle hak edemeyeceği derecede itibara ulaştırdığı kimse gibi O’na şükret!

Ey kardeşim!

Allah’ın lütuflarının çokluğunu, ihsanlarının bolluğunu bilen, O’na şükretme konusundaki eksikliğinin, O’nun ahdine vefa göstermedeki gevşekliğinin ve hakkını tam olarak verme noktasındaki aczinin farkında olan kimse gibi O’ndan haya et! Bu kişi yaratıcısını sadece kusurları güzelce örten, afiyeti büyük, nimetleri sürekli, kendisine olan ihsanı devamlı, hilmi ve bağışlaması yüce olan bir kimse olarak bilir.

Sonra bil ki ey kardeşim,

Şanı yüce olan Allah gizli ve açık farzları farz kıldı, senin için kurallar koydu, sana yol gösterdi, emretti, bu emirlerin güzelce yerine getirilmesi durumunda bol bol karşılıklar vaat etti, emirlere riayet edilmemesi durumunda ise acı bir azapla tehdit etti; rahmeti ve şefkati ile seni uyardı.

Ey kardeşim!

Allah’ın farzlarını yerine getir, kurallarına tutun, Peygamberi’nin sünnetine uy, onların yaşayışlarına sarıl, edepleriyle edeplen, yollarına düş, hidayetleriyle hidayet bul, onların sevgilerini Allah’a vesile edin. Onları -seven, Peygamberine arkadaş olarak onları tercih eden ve böylelikle onları Peygamber’in dost ve arkadaşları kılanı sev!

Salihlerin Sevgisini Aracı Edinmenin (Tevessül) Hakikati

Bil ki ey kardeşim,

Senin onlara olan sevginin alameti, onların yaptıkları gibi, dosdoğru bir kalp, salih amel, doğru söz, dünya ve ahiret işlerinde tertemiz bir gönülle onların yollarına tutunmandır. Bunlar, senin onları sevdiğin ve onların yollarına sarıldığın iddiasının doğruluğunu ortaya koyar. Bu nitelikler onlarda olduğu gibi sende de varsa, onları sevmede ve onlara güzelce tabi olma iddianda doğrusun demektir.

Onları sevdiğini iddia ediyor da yaptıklarına muhalefet ediyor ve onların yürüdüğü istikamet yolundan sapıyorsan, onların yaşantısından saparak hevana meyletmişsen ve iddianda doğru değilsin demektir. Onların yollarına muhalefet ederken, onların yolunda olduğunu iddia etme. Ne zaman böyle yaparsan, cehalet ve yalancılığın ortaya çıkar, sonsuz lütuflarda bulunan ve her şeyden haberdar olanın nefretiyle karşılaşırsın. Fakat bu nitelikte olan kimse için doğruyu söylemek ve bağışlanma dilemek daha evladır.

Ey kardeşim,

Haktan, hakikatten bir nasibin olsun. Zira denilmiştir ki: İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki, o zaman da hakkı söyleyen kurtulacak

Kaynak: Muhasibi / Nefsin Terbiyesi / bkz: 7-11

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı