Bilgi Kütüphanesi

En Meşhur Tasavvufi Eserler

sponsor

Haris- el – Muhasibi (ö: 2423/857) / er – Riaye il – hukükıllah

∟ Cüneyd – i Bağdadi (Ö: 297/909) / Resail

∟ Sehl b. Abdullah et – Tüsteri (ö: 283/896) / et – tefsir

∟ Hakimet – Tirmizi (ö: 320/932) / Hatmü’l – velaye

∟ Hallac – ı Mansur (ö: 309/921) / Kitabü’t – Tavasin

∟ Ebu Nasr es – Serrac (ö: 378/988) / el – Luma

∟ Kelabazi (ö: 380/990) / et – tasarruf

Ebu Talib el – Mekki (ö: 386/996) / Kutü’l – Kulüb

∟Sülemi (ö: 412/1021) / Tabakatü’s – sufiyye

∟ Ebu Nuaym İsfahani / Hilyetü’l – evliya

∟ Kuşeyri (ö: 465/1072) / er – Risale

∟ Hücviri (ö: 470/1077) / Keşfü’l / mahcub

∟ Abdullah Ensari el – Herevi (ö: 481/1088) / Menazilü’s – sairin

Gazzali (ö: 405/1111) / İhyaü Ulumi’d-Din

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / İlmihal / C:1 / bkz: 57

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı