Evlilik ve Aile Hayatı

Evlenilecek Kadında Aranan Özellikler

sponsor

Evlenilecek kadında esas olarak aranması gereken husus dindarlıktır

Eğer kadın nefsini korumada din yönünden zayıfsa kocasını azarlar ve hayatı ona zehir eder. Bu durumda kocası ona bir şeyler söyleyip durumunu düzeltmeye kalksa, dert içinde kalmaya devam eder. Bir şey söylemeyip susmuş olsa namusunu ihmal etmiş hamiyetsiz biri olur. Karısı onun parasını har vurup harman savurmak gibi, başka bir yönden dini bozuk biriyse adamın fakir düşmesine ve aklının dağılmasına sebep olur.

Hz Peygamber (s.a.v): Sen dindar olanını al sözünü söylemesinin sebebi, böyle bir kadının din konusunda kocasına yardımcı olmasıdır. Eğer kadın dindar değilse, adamın da dinini ifsat veya hayatını zehir eder.

Güzel ahlak da önemli bir esastır. Eğer kadın küfürbaz, çirkin huylu ve nimete nankörlük eden biriyse zararı faydasından daha çok olur. Evlenilecek kadının ahlakını öğrenmenin tek yolu, kendisinde olmayan şeyleri söyleyecek şekilde ona haset etmeyen ve onu göklere çıkaracak şekilde aşırı sevmeyen birinden onun hakkında bilgi almaktır.

Güzellik de kadında aranan bir özelliktir

▬ Çünkü kadının güzel olması, erkeği başka kadınlardan korur. Çünkü kadın genel olarak yeterli olmaz. Bundan dolayı bize, evlenilecek olan kadına bakmamız emredilmiştir.

Bazıları ise evlenirken ne kadının güzelliğine bakar ne de ondan cinsel yönden faydalanamyı amaçlarlardı. İmam Ahmed (r.a),, güzel bir kız kardeşi varken tek gözlü olan kızla evlenmeyi tercih etmiştir. Ancak bu gibi örnekler pek nadirdir ve mizaçlar bunun tam tersine meyillidir.

Mehrin az olması. Ömer b. Hattab (r.a) şöyle buyurmuştur: ‘Kadınların mehrini artırmayın’. Said b. Müseyyeb Hz kendi kızını iki dirhem mehir karşılığında evlendirmişti. Kadın yönünden mehrin fazla olması nasıl hoş değilse, erkek yönünden de kadının ne kadar malı olduğunu sormak da hoş karşılanmaz. Sevri Hz şöyle söylemiştir :

Biri evlenip de kadının neyi var diye sorarsa, bil ki o adam hırsızdır (Günümüzde evlenenlere ne kadarda benzer bir tanımlama)

Bakirelik: Buhari Ve Müslim’in Cabir (r.a)’dan naklettikleri bir hadiste kendisi şöyle anlatıyor: Bir keresinde Resulüllah (s.a.v) bana evlenip evlenmediğimi sorunca evlendiğimi söyledim. Bir dulla mı yoksa bakireyle mi evlendiğimi sorunca, ben de dul bir kadınla evlendiğimi söyledim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Onunla oynaşacağın ve seninle oynaşacak bakire bir kızla evlenseydin ya

Evlenirken Kadının Bakire Olmasında İki Fayda Vardır

Birincisi: Bakire kız kocasını sever ve ona alışıp aşina olur. Bu da kocasına daha cana yakın olmasını sağlar. Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

‘Cana yakın olan kadınla evleniniz’. Mizaçlar, aşina olunan ilk kimseye ünsiyet kurmak üzere yaratılmıştır ve genellikle ilk sevilen kişiyle paylaşılan sevgi daha kuvvetli olur.

İkincisi: Erkeğin onu sevmesi için en mükemmel olanı, kadının bakire olmasıdır. Çünkü mizaç, başka bir erkeğin el sürdüğü kadından kaçar ve o adamdan söz edilmesi kendisine ağır gelir.

Doğurganlık. Bu husus, kadının daha önce evlenmiş olmasıyla, akrabalarına veya soyuna bakılarak bilinir.

Soyluluk: Kadının dindar ve salih bir ailede yetişmiş olmasıdır. Çünkü kız dindar bir aile de yetişmemişse, çocuklarını bu niteliklere sahip olacak şekilde yetiştiremez. Hz Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur :

Hadrau’d-dimenden sakının! Dediler ki Hadrau’d-dimen nedir? Şöyle buyurdu: Kötü yerde yetişmiş güzel kadındır. Dölleriniz için seçici olunuz. Çünkü damar çeker.

Kadının yakın akraba olmaması: Kuşkusuz kadının yakın akrabadan olması şehveti azaltır. Çünkü şehveti ancak yabancı ve yeni olan kadın harekete geçirir. Oysa akraba, aşina olunan ve tanınan kimsedir.

Şehvetin az olması ise, çocuğun cılız olmasına sebep olur. Nasıl ki erkeğin evlenecek olduğu kadına bakması gerekliyse, kadının velisi olan kişinin de damat olacak adamın dindarlığına, ahlakına ve hallerine bakması gerekir. Çünkü kadın nikahlandığı zaman köle gibi olur.

Kız Evlendirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kızın velisi onu fasık veya bidatçi biriyle evlendirdiği zaman, kıza ve kendi dinine karşı suç işlemiş olur. Çünkü bunu yapmakla Rabbinin gazabına maruz kalmış olur. Hz Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur :

Kim kızını fasık biriyle evlendirirse, onunla akrabalık bağını kesmiş olur

Adamın biri Hasenü’l-Basri Hz şöyle sorar: Kızımı bazı adamlar istedi, hangisiyle evlendireyim? Hasen Hz şöyle cevap verir :

Kızını, Allah’tan korkan adamla evlendir. Çünkü böyle bir adam kızını severse onu onurlandırır, sevmezse de zulmetmez.

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Hasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz: 249-253

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı