Evlilik ve Aile Hayatı

Evlenilecek Kişi Neden Dindar Olmalı

sponsor

Dindar Kadınla Evlenmek

Din yüce Allah’ın terbiyesidir. Bu terbiyeden payını almayan kimsenin malı ve güzelliği mutluluk için yetmez. Hatta çoğu zaman mal ve güzellik afet sebebi olur. Çünkü her şeyi et-kemik ve eşyada arayan kimseye kalp huzuru haram edilmiştir. Kalp, yüce Mevla’nın sevgisi için yaratılmıştır. Ondan uzak kalan bir insanın bulduğu huzur geçici bir eğlence ve oyalanmadır. Bunun için Rahmet Peygamberimiz (s.a.v) evlenecek gençleri şöyle uyarmıştır:

”Kim bir kadınla malı veya güzelliği için evlenirse, kadının malından da, güzelliğinden de mahrum olur. (Hayrını görmez). Kim bir kadınla, dindarlığı sebebiyle evlenirse, yüce Allah o kişiyi kadının malıyla da, güzelliğiyle de nasiplendirir, faydalandırır.(1)”

Diğer bir uyarısı da şöyledir: Sadece güzelliği sebebiyle bir kadın ile evlenmeyin; güzelliği onu kötü duruma düşürebilir. Bir kadınla malı için de evlenmeyin; malı onu azdırabilir. Bir kadın ile ancak dinine bağlı olduğu için evlenin.(2)”

İçinde edep olmayan aşktan hayır gelmez. Edep, bir kadının en kıymetli süsüdür. Edep güzel ahlaktır. Bu süse sahip bir kadın dünyanın en kıymetli servetidir.

Bir gün ashab-ı kiram, Hz. Peygamber’e (s.a.v), ”Ey Allah’ın Resulü, yüce Allah bize altın ve gümüş biriktirmeyi yasakladı, peki bizler dünyada hangi hazinenin peşine düşelim?” diye sorduklarında, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

”Her biriniz şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve sizlere ahiret yolunda yardımcı olacak saliha mümin bir kadına sahip olmaya çalışsın(3)”

Evlenilecek kadının hem terbiyeli hem de güzel olması çok güzeldir. Ancak güzellik göze ve gönüle göre değişir. Güzel, gönlün sevdiğidir.

Dinine bağlı olan kadını tercih et” derken, güzeli alma demiyoruz. Hem güzel hem de dinine bağlı olursa ne kadar iyi!

Evlenecek kimsenin gelin adayına bakması ve onu tanıyarak alması tavsiye edilmiştir. Bundan aile huzuru için beden güzelliğinin de önemli olduğunu anlıyoruz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur:
”Birinizin içine (nikahı helal) bir kadın ile evlenme düşüncesi doğduğunda ona baksın; çünkü bakmak, kalplerin birbirine kaynaşmasını sağlar.(4)”

Şunu da hatırlatalım: Hanımının güzelliği sayesinde dinini koruyabilecek, gözü dışarıda olmayacak kimseler için güzelliği aramaları daha iyidir. Çünkü böyle kişiler için mubah lezzetler, dinlerini korumalarına yardımcı olur.

Kadınların en hayırlısı

Bu konuda Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kadınların en hayırlısı, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, kocası bir şey söylediğinde yerine getiren, kocası yanında olmadığı zamanlarda kocasının namusunu ve malını koruyandır.(5)”

Bir kadının veya erkeğin hiç dini terbiyesine, insanlığına, davranışlarına, dengesine, iş disiplinine, hayat tecrübesine bakmadan sırf güzelliği veya parası için tercih edilmesi tehlikelidir.

Büyük İslam âlimi Ahmed b. Hanbel (rah), evlenmek istediğinde araştırma yaptı. Bir ailede iki kız olduğunu söylediler. İmam, kızların durumlarını sordu. Birinin güzel, diğerinin ise bir gözünün kör olduğunu söylediler. İmam, ”Hangisi daha akıllıdır?” diye sordu, ”Bir gözü görmeyen daha akıllıdır” denince, ”Beni onunla evlendirin” dedi (6)

Anne baba bütün bunları düşünerek çocuklarının elbisesi gibi edebini de güzel yapmaya çalışmalıdır. Aksi durumda mutsuz bir ailenin sıkıntısını bütün bir aile çekmeye mahkum olur.

Kaynak: Turan Yazılım – Müşit 5 – İlmihal – Kadın Ve Aile İlmihali

1-Taberânî, el-Evsat, nr. 2527; Heysemî, ez-Zevâid, nr. 7324. ;2-İbn Mâce, Nikâh, 6; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 18/38-39; Bezzâr, Müsned, nr.1405, Heysemî, ez-Zevâid, 4/255 (nr. 7327) ; 3-Tirmizî, Tefsîru Sûre (10) 9, (nr. 3105); İbn Mâce, Nikâh, 5. ; 4-Tirmizî, Nikâh, 74; Nesâî, Nikâh, 17. ; 5-Nesâî, İşretü’n-Nisâ, 20; İbn Mâce, Nikâh, 5; Ahmed, Müsned, 2/251; Hâkim, Müstedrek, 2/161; Taberânî, el -Kebîr, nr. 7828; Heysemî, ez-Zevâid, 4/502. ; 6-Gazâlî, İhyâ, 2/51.

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı