Evlilik ve Aile Hayatı

Evlenmenin Ve Bekar Kalmanın Tehlikeleri Nelerdir?

sponsor

Evlenmenin Faydaları ve Zararları

1-► Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür. Çünkü helal para kazanmak zor bir iştir. Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır. Hadiste şöyle buyrulmuştur:

‘Kıyamet gününde şöyle nida edilir: Aileleri emanetlerini yemiş olan kimseler nerede?’ kendisine ve ailesine yetecek kadar malı olan veya kendisi ve ailesi kanaat sahibi olan kimseden başka bu afetten kurtulan pek azdır.

2-► Kadınların haklarını yerine getirmede kusurlu olmak ve onların çirkin huylarına ve eziyetlerine sabretmek. Bu çok tehlikeli ve sakıncalı bir durumdur. Çünkü erkek bir nevi çoban hükmündedir ve sorumlu olduğu kişilerden yani ailesinden mesuldur ,sorumludur. Bundan dolayıdır ki Bişr Hz özür dileyerek şöyle söylemiştir: ‘

Yüce Allah’ın: Kadınların da erkekler üzerinde maruf hakları vardır (1)’ şeklindeki kavli beni evlenmekten men ediyor’. Bilge, akıllı, güzel ahlaklı, kadınların adetlerini bilen, onlara karşı sabırlı, haklarını yerine getirme hususunda hırslı ve onların hatalarını görmezden gelen kimseden başkası bu afetten ve tehlikeden kurtulamaz.

3-► Eşinin ve çocuklarının kişiyi meşgul edip Allah Teala’dan uzaklaştırması ve kişinin gecesini gündüzünü onlarla ilgilenerek geçirmesidir. Bu durumda kişi ahireti düşünmeye ve ona yönelik amel işlemeye fırsat bulamaz.

Bütün bu saydıklarımız, evlenmenin faydaları ve zararlarıydı. Bir şahsın evlenmesinin veya bekar kalmasının kendisi hakkında daha faziletli olduğuna mutlak olarak hükmetmek, bütün bu saydığımız hususları tam olarak bilememekten kaynaklanır. Aksine, kişinin kendisinde bu hallerin bulunup bulunmadığına bakması gerekir. Eğer kişide sayılan afetler yoksa  ve helal malı, güzel ahlakı, din hususunda evlenmesinin kendisini meşgul etmeyeceği bir gayreti varsa, bir de genç olduğu için şehvetini teskin etmeye ve tek başına olduğu için ev işlerinin düzenlenmesine ihtiyacı varsa, hiç şüphesiz ki bu kişinin evlenmesi daha faziletlidir. Böylece çocuk sahibi olmaya da gayret eder. Eğer kişi de söz konusu faydalar yok da zararlar / afetler varsa ve evlenmeye ihtiyacı yoksa evlenmemesi daha uygundur. Eğer kişide söz konusu hususlar eşit ise, dinine faydası dokunacak olan hususları, dinini noksanlaştıracak olanlara galip kılması ve üstün olması gerekir. Bütün bunlar evlenmeye ihtiyacı olmayan kişi hakkında geçerlidir. Eğer kişinin evlenmeye ihtiyacı varsa, evlenmesi şart olur

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz: 338-339

(1-Bakara 228)

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı