Evlilik ve Aile Hayatı

Evlenmenin Ve Çocuk Sahibi Olmanın Faydaları Nelerdir?

1-► Nikahın birinci faydası çocuktur. Bu fayda, evlenmenin meşru kılınma sebebinin aslıdır. Çünkü evlenmekten maksat, neslin devamıdır. Onlara yem atmada kuşlara cömertlik yapmak gibi, şehvet de neslin devamını sağlamak üzere teşvik edici ve harekete geçirici bir unsur olarak yaratılmıştır. Bununla beraber sonuçların meydana gelmesi sebeplere muhtaç değildir. Çocuk sahibi olmak şu dört sebepten dolayı Allah’a yakınlaşma vesilesidir:

a ▬ İnsan türünün devam etmesi için bu hususta gayret etmek yüce Allah’ın sevgisine uygun düşer: Allah’ın yaratmasındaki hayret uyandıran yönleri ve hikmetlerinin cereyan ettiği yerleri gören basiret sahibi insanlara göre bu sebeplerin en kuvvetlisidir.

b ▬ Resulüllah (s.a.v)’in övünme vesilesi edineceği kimselerin sayısını çoğaltmada onun sevgisini takip etmek: Resulüllah (s.a.v)’in sevmiş olduğu nesli çoğaltma işinde gayret etmektir. Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Cana yakın ve doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben, kıyamet gününde diğer peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim’

c ▬ Babasının ölmesinden sonra salih olan çocuğun duasıyla bereket talep etmek: Kişinin öldükten sonra geride kendisine dua edecek salih bir evlat bırakmasıdır. Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir. Kesilmeyen bir sadaka, faydalanılan bir ilim ve kendisine dua edecek salih bir evlat’. Bazen evlat salih olmaz diyen adamın sözüne iltifat edilmez. Çünkü müminin evladı genelde salih olur.Sonra böyle bir evladın duası, fasık bile olsa ana babasına fayda verir. Sonra kişinin,ç ocuk sahibi olmada salih bir evlat yetiştirme niyeti esas alınır.

d ▬ Kendisinden önce ölmesi halinde küçük çocuğun ölümüyle onun şefaatini takip etmek: Çocuk ana-babasından önce ölürse onlara şefaatçi olur. Hz Peygamber (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: ‘Ergenlik çağına girmemiş üç çocuğu ölen bir Müslümana cehennem ateşi ancak yemini yerine gelecek kadar kısa bir süreliğine dokunur’ ve yine bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: ‘Küçük yaşta ölen çocuklar cennet çocuklarıdır. Onlardan biri babasıyla -veya ana babasıyla- karşılaşınca, şu elbisenin ucunu tuttuğum gibi babasının elbisesinin ucundan -veya elinden- tutar ve yüce Allah onu ve babasını cennete sokuncaya kadar bırakmaz’. Yukarıdaki dört sebepten anlaşılmış oldu ki evlenmek, çocuk sahibi olmaya sebep olduğu için faziletlidir.

2-► Evlenmenin ikinci faydası şehvetin ortaya çıkaracağı gaileleri defetmekle şeytandan korunmaktır. Çünkü şehvetin gaileleri defedildiği zaman göz yere bakar ve ırz muhafaza edilmiş olur. Bu mana birincinin bir basamak altındadır. Çünkü şehvet görevli bir vekildir. Rızasını elde etmek uğruna mevlasının dediğini yapan kimse, tayin edilen vekilden kurtulma talebinden dolayı O’nun dediğini yapan kimse gibi değildir. Ancak kişide bu şehvetin bulunmasının iki faydası vardır.

Birincisi: Cennet zevklerine dikkat çekmektir. Çünkü bir şeye dikkat çekmek o şeyin cinsinden olur. Bu sona erecek olan zevk, hiç bitmeyecek olan zevklere dikkat çekmekte ve ona ulaşmayı sağlayacak şeyleri yapmaya teşvik etmektir.

İkincisi: Toplanmış olan dölsuyunu defetmektir. Çünkü biriken döl suyu zarar verir ve hareketi sebebiyle kişinin kendi maslahatını gerektiren işleri yapmasına engel olur. Evlenmeyi terk eden takva sahibi birinin gayretinin son noktası, gözünü haramdan sakınması ve ırzını korumasıdır. Bazen namaz kılarken kişinin aklına cinsel ilişkiye dair öyle düşünceler gelir ki, insanın önünde dile getirilmiş olsalar ondan utanır. Halk hakkında dil ne ise, Hak hakkında da kalp odur. Ahiret yoluna girmiş olan kişinin sermayesi kalbidir. Oruca devam etmesi çoğu zaman vesveseyi kesmez. Yüce Allah’ın ‘İnsan zayıf yaratılmıştır (1)’ kavli hakkında şöyle denmiştir: İnsan kadınlara dayanamaz ve yüce Allah’ın ‘Gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme (2)’ ayeti hakkında da kastedilen; Gücün yetmediği şeyin kızışma ve şiddetli şehvet olduğu belirtilmiştir. Söz konusu şehvet, şeytanın insana karşı kullandığı en kuvvetli silahtır. Hz Peygamber (s.a.v) buna işaret benzer bir şeye işaret buyurarak kadınlara şöyle demiştir:

‘Basiretli ve kararlı bir adamın aklını gideren sizden başka aklı ve dini yarımlar görmedim’. Bunun sebebi, kadınların sebep oldukları şehvet heyecanıdır. Bir bir başka hadis-i şeriflnde de şöyle buyurmuştur: Şüphesiz bir kadın şeytan suretinde gelir ve bir şeytan suretinde iner. Sizi biri hoşuna giden bir kadın gördüğü zaman eşine varsın. Çünkü bu, nefsindeki şeyi (şehveti bertaraf) eder. Bunun da sebebi şudur: Vesveseler genelde, birikmiş olan fazla dölsuyunu çıkarmak için kadınlar hakkında vaki olur.Kişinin eşiyle ilişkiye girmesi ise bu vesvveseyi izale eder ve hafifletir.

3-► Kadınla birlikte olup ona bakarak ve onunla oynaşarak nefsi rahatlatmak ve neşelendirmektir. Kalbin rahatlatılması ibadet hususunda onu güçlendirir. Çünkü nefis ibadet etmekten bıkar ve haktan kaçar. Çünkü bu, onun mizacına aykırıdır. Herhangi bir vakitte kendi mizacına uygun düşen bir şeyle rahatlatıldığı zaman, nefis kuvvetlenir ve hareketlenir. Nefsini zikirler, fikirler ve çeşitli amellerle yormayı deneyen kimse bu faydayı asla inkar etmez. Bu niyetle, yani ibadet etmek için güç toplamak amacıyla nefsi rahatlatma niyetiyle yapılan bir nikah faziletlidir.

4-► Kalp,ev işlerini düşünmekten; Yemek yapmak, evi süpürmek, döşek yayıp toplamak, yemek kaplarını yıkamak ve yaşamak için gerekli olan şeyleri hazırlamak gibi düşüncelerden uzak tutar. Çünkü insan tek başına olduğu zaman, bu işlerin çoğunu yapamaz. Bunlara zaman ayıracak olsa, vaktinin çoğu zayi olur, kendisini ilim ve amele veremez. Saliha bir kadın bu yola, erkeğin dinine yardımcıdır. Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Kadın şu dört şey için nikahlanır:

Malı

Soyu

Güzelliği

Dindarlığı. Sen dindar olanını al. Böyle yapmazsan fakir düşersin.

5-► Evlenmenin beşinci faydası; Aile bireylerini gözetmek, sorumluluklarını üstlenmek, haklarını yerine getirmek, kötü huylarına sabretmek ,eziyetlerine katlanmak, ıslahlarına çalışmak, onlara din yolunu göstermek, onlar için helal para kazanmak ve çocukları büyütmekle nefis mücadelesi yapmak ve nefsi terbiye etmektir. Bütün bu sayılanlar, fazileti çok büyük olan amellerdir. Çünkü bunlar gözetim ve sorumluluk üstlenme, çocuklar ise gözetilendir. Gözetimin faydası ise pek büyüktür. Bunları yapmaktan sakınan kimsenin sakınmasının sebebi, haklarını yerine getirmede kusur etme korkusudur. Kendini ve başkalarını ıslah etmekle uğraşan kişi, sadece kendisini ıslah etmekle uğraşan kişiye benzemez. Eziyete sabreden kişi de nefsi kendisinden bir şey yapmasını istediğinde yapıp, onu rahatlatan kimseye benzemez. Eşinin ve çocuklarının sıkıntılarını çekmek Allah yolunda cihad etmek gibidir.

Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sevabını Allah’tan bekleyerek kişinin eşine ve çocuklarına yaptığı harcama sadakadır. Dinarların en faziletlisi, kişinin eşine ve çocuklarına harcamış olduğu  kısımdır’

Eşin ve çocukların kötü huylarına karşı sabretmek, nefsi terbiye eder ve öfke duygusunu köreltir. Bu söylediğimiz beşince faydadan ancak şu iki kişiden biri faydalanabilir;

Birincisi: Yolun başında olması sebebiyle nefisle mücahedeyi, onu terbiye etmeyi ve ahlakını güzelleştirmeyi amaçlayan kişidir. Böyle bir kişi evlenmeyi bir mücahede yolu olarak görür ve buna razı olur.

▬ İkincisi: Sadece uzuvlarıyla amel eden ve batında bir yolculuğa çıkmamış, fikrini ve kalbini hiçbir şekilde kullanmayan abid kimsedir. Böyle bir abidin eşi ve çocukları için çalışması, onların işlerini üstlenmesi, iyiliği kendisinden başkasına dokunmayan bedeni ibadetlerinden daha faziletlidir. Fakat batında yolculuğa çıkmış olan ahlakı güzel kimsenin sadece bu amaçla evlenmesi gerekmez.

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s/Sadıkin / C: 1 / bkz: 331-338

(1-Nisa 28) (2-Bakara 286)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı