Evlilik ve Aile Hayatı

Evlenmenin Zararları

sponsor

1-► Bekar iken şeriatın emrettiği yolda giderek dünya ve ahireti mamur eden insan, evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca dünya meşguliyeti artar. Rızık telaşesine düşerek ahiret işlerinin çoğundan mahrum kalır. Zamanımızda olduğu gibi, eğer kazancı dar ve çocukları da çok olursa artık telaşesi büsbütün artar. O zaman kazancına dikkat etmemeye, helal-haram seçmemeye, onun bunun hakkına tecavüz ederek hukuka riayet etmemeye, Allah’ın yasaklarından sakınmamaya başlar.

Bir kimse dünyada kazancına dikkat etmeyerek gayri meşru yollardan kazanıp çoluk çocuğunu haram ile beslerse, ahiretini dünyasına değişerek ahireti yıkıp, perişan edip, nimetlerinden mahrum olur.

Aynı zamanda ahirette de çoluk çocuğu yakasına sarılarak;

Ya Rabbi! Bu bize dünyada haram mal yedirdi. Bütün işlerimizi haram işlere karıştırdı, bizim ne kabahatimiz var, buna ne yapacak isen yap diye şikayette bulunacaklardır.

Dünyada dost gibi geçindiği çoluk ve çocuğunu, mahkeme-i kübra da (Allah’ın huzurunda) düşman olarak karşısında görecek, kendi nefsinin belası yetmiyormuş gibi bir de çoluk çocuğunun vebalini sırtına yükleyerek cezasını çekecektir.

2-► Bekar iken her şeye selamette bulunan insan, evlendikten sonra ailesi hukukuna riayet edemezse işleri felakettir. Kafasına uygun olmayan tam hizmetinde bulunmayan ar, namus, haya perdesini yırtarak Allah’tan (c.c) korkmayan, kuldan utanmayan, zevkine ve dünya ziynetine düşkün ahlak dışı bir aileye sahip olanlarında halleri, dünya ve ahiret saadet ve selametinden mahrum kalmaktır. Zamanımızın günlük olayları bunlara birer delildir.

Cemiyet aleminde öyle kimseler görüyoruz ki; Evlendikten sonra dünyanın zevkine, meşgalesine, tantana ve debdebesine kapılarak İslamiyet’in yüksek emirlerini, geçmiş İslam alimlerinin güzel örf ve adetlerini terk ederek; İslamiyet’ten, insaniyetten, maneviyattan uzaklaşarak, Avrupa’nın ahlak dışı modasına uymakla, Avrupa hayranı olmada ve çevresine de bu halleri aşılamaktadır. Bazı kimselerin de hacı- hoca-sofu, meşref olduğu halde, çoluk çocuğuna müsamaha göstererek Avrupa hayranlarına, zamane züpperlerine uymakta, bir takım bid’atleri (dinde olmayan şeyleri) evlerinin içerisine kadar sokarak İslam edebinden uzaklaşmaktadır.

Öyle kimseler görüyoruz ki,

Evlendikten sonra aile geçimsizliği yüzünden emniyet kapıları beklemekte, mahkeme kapılarında sürünmekte, bir çokları da çoluk çocuğu yüzünden hapishanelerde sürünmektedirler

Öyle kimseleri de görüyor ve duyuyoruz ki ;Aile geçimsizliği yüzünden hiddet ve gazabına mağlup olarak ailesine talak vermiş yani ailesinin ipini tamamen sıyırarak boşamış, şeytanın tuzağına düştüğünü görünce eyvah! diyerek pişman olmuş, gerek mehir, gerekse nafaka korkusundan, gerekse nefsinin azgınlığından dolayı, yakasını bırakmayan şeytan ahlaklı ailesi ile tekrar birleşerek, Allah’ın (c.c), meleklerin ve bütün Müminlerin lanetini almaktadırlar.

Birçok gençlerimizde görülüyor ki, bekar iken anne ve babasına sevgi, muhabbet ve hürmet gösterirken, evlendikten sonra aile geçimsizliği yüzünden velinimetlerine karşı isyan ederek onlardan ayrılmakta, hatta bazılarının da ana ve babalarına isyan ederek onları dövmekte, onları inciterek gücendirip beddualarını almaktadırlar.

Bazı kimselerin de aile ve çocukları yüzünden komşusu, kardeşi akraba ve dostları ile düşman olarak onlardan sevgi ve saygı bağlarını kopararak ayrı yaşamaktadırlar .İşte bu saydığımız şeylerin hepsi de evlenmenin zararlarındandır ki; İslamiyet’in adap ve ahkamını bilmeyen kadın ve erkeğin cehaletlerinden meydana gelmektedir.

Bu sebeplerden dolayıdır ki bazı kimseler kendi nefsimin belası ile müptela iken, bir de aile belasını eklemek üzere; evlenmekte mazurum demişler ve evlenmemişlerdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde;

Benden sonra erkeklere, kadınlardan daha zarar bir fitne, bir imtihan vesilesi (sebebi) bırakmadım buyurmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak;

Ey Müminler! Kadınlarınızdan ve evlatlarınızdan size düşman olan bir kısmı da bulunduğu muhakkaktır, artık bunlardan sakınınız (Teğabun 14) buyurmuşlardır.

Diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v);

En büyük düşmanın, seninle aynı yatakta yatan karınla, satın aldığın köle ve cariyendir buyurmuşlardır

Kaynak: Osman Karabulut / İslam’da Evlilik Ve Mahremiyetleri / bkz: 36-38

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı