Bilgi Kütüphanesi

Evrim Teorisi Nedir, Darwinizm Düşüncesinin İçeriği Ve İlk Çıkışı

sponsor

Carles Darwin

Carles Darwin (1809-1882), Beagle gemisiyle dünya çevresinde yaptığı gezi sırasında rastladığı soyu tükenmiş dişsiz hayvan türlerini inceledikten sonra, türlerin sabitliği konusunda şüpheye düşmüş ve ünlü ‘evrim’ teorisini öne sürmüştür. Buna göre, aynı kökten gelen türler çevre, beslenme v.b etkilerle değişim görüyor, böylece vücudu ve üreme hücreleri değişikliğe uğrar. Diğer yandan tüm canlılar yaşamak için mücadele ederler ve ortama en elverişli olanlar yaşar. Böylece doğal ayıklanma, yeni türlerin oluşmasını ve çevreye uyum yolu ile sürekli evrimi sağlamıştır.

Darwin’in iddiaları bir kesinlik taşımaz, bir teori ve nazariyeden ibarettir. Çok tartışılmış ve bir çok iddiaları çürütülmüştür. Bu yüzden canlı türlerin, mesela insanın maymundan uzun evrim sonucunda oluştuğu iddiası artık bilim çevrelerinde terk edilmiştir. Günümüzde biyoloji bilmi, türler arasında bir geçiş olamayacağını ortaya koymuştur.

İslam dini ve diğer semavi dinler ise insanın hayata insan olarak başladığını ve başka bir türden evrimin söz konusu olmadığını ortaya koymuşlardır.

İnsanın menşeini bir hayvana bağlamak, onun duygularını ve yaratılış cevherini temel türden ayırmak demektir. Halbuki, insan yaratıkların en şereflisi olarak ve en üstün kıvamda yaratılmıştır. Ayette ‘Biz insanı en güzel surette yarattık (1)’ buyrulur

Bazı hayvan fosilleri üzerinde araştırma yapanlar, bunların insanın atası olabileceğini ileri sürmüş. Bunları kısaca açıklayacak olursak;

İnsan Ve Kuyruksuz Maymunun Ortak Atası

Böyle ortak bir atayı gösteren ne bir hayvan ve ne de bir fosili bulunmamıştır. Halbuki evrimciler böyle bir ortak atanın 30-70 milyon yıl önce yaşadığını ileri sürmüşlerdir.

Kuyruksuz maymunlara (apes) ait çeşitli fosiller, insan atasının bu hayvan olabileceği teorisini gündeme getirmiştir. 1932 de Hindistan’da bulunan fosil (ramapithecus) bunların en önemlisi olup; bir kaç diş ve çene parçasından ibarettir. Bu grubun bütün fosillerini inceleyen Pensilvania Üniversitesi’nden Dr Robert Eckhardt şöyle demiştir: ‘Bu fosiller sadece kendi türü olan kuyruksuz maymunların atası olabilir. Bunlar morfolojik, ekolojik ve davranış yönleriyle de kuyruksuz maymunlara benzerlik gösterirler’

Doğu Afrika’da Louis Leaky ve başkaları tarafından bulunan fosillere güneyin maymunu denilmiştir. Bunlar evrimcilere göre 2-3 milyon yıl önce yaşamış, dik yürüyen ve bazı aletleri kullanan bir varlıktır. Beyin hacmi, bazı ileri yapılı maymunların ki kadar, yaklaşık 500 c.c’dir. Dişleri de kuyruksuz maymuna benzer.

Ancak Louis Leaky’in oğlu Richard Leaky aynı türden bulduğu fosillerle bunların uzun kollu ve kısa bacaklı olduğunu ortaya koydu. Diğer yandan bir çok evrimcinin inandığı gibi, bu varlık dik değil eğik yürüyordu. Kısaca bu hayvan sadece beyin yönü ile kuyruksuz maymunlara benziyordu. Bu yüzden onun da, soyu tükenmiş bir maymun olduğunda şüphe yoktur.

Java, Pekin ve Heidelberg

Java Adamı, Pekin Adamı, Heidelberg Adamı adını alan bir takım fosillerin ise yaklaşık 500.000 yıl önce yaşadığı öne sürülmüştür. Bunların dik yürüdükleri, beyin hacimlerinin yaklaşık 1000 c.c olduğu, basit alet ve silahları kullandıkları evrimcilerin benimsediği görüştür.

Ancak Java Adamı daha sonra bunu bulan tarafından reddedeilmiştir. Pekin Adamı’na ait kemikler ise İkinci Dünya Savaşından beri kayıptır ve bu yüzden incelemeye tabi tutulamamaktadır. Heidelberg Adamı ise sadece büyük bir çene kemiğinden ibarettir. Bu fosillerin (Homo erectus) küçük bir beyine (900-1100 c.c) sahip olması, onların insanın atası olarak kabul edilmesine imkan vermemektedir.

Sonuç olarak

İnsanoğlunun ilk ataları Hz Adem ve eşi Hz Havva’dır. bunun aksi olan bir görüş günümüze kadar ispat edilmiş değildir. İnsan tarih boyunca, kendi çevre şartları içinde gelişimini sürdürmüş, belki yeni yeni ilim ve kültür faaliyetleri, ona yeni bir ruh zenginliği ve beyin gücü kazandırmıştır. Ancak bu durum insanın yüzyıllar içinde iptidai bir varlıktan evrime tabi tutulduğu anlamına gelmez

Not: Allah insanı en güzel surette ve eşref-i mahlukat yani en değerli varlık olarak yaratmış iken, aşağıların aşağısında yer alan hayvanlar ile kendisini eşit tutmasının, onu atası olarak görmesini ne akla hizmet eden bir açıklaması, ne de makul ve mantıklı bir açıklaması vardır. Olsa olsa bunun sebebi cahilliktir. Her ne kadar akıllı olduğunu iddia edecek olsa da

Bizi izlemeye devam edin

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 27-29

(1- Tin 4)

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı