Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Faiz Ayeti ve Tefsiri

Faiz Yiyenlerin Durumu

Bakara Süresi 275. Ayet Meali: Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. “Bu hal, onların ‘Alım- satım tıpkı faiz gibidir. Allah ise, alım- satımı helal, faizi haram kılmış’ demeleri yüzündendir. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kılarlar.

Bakara Süresi 275. Ayet Meali: Yüce Allah infakta bulunan, zekatlarını veren, her durum ve zamanda ihtiyaç sahiplerine ve akrabalara iyilik ve ihsanda bulunan iyi kulları zikrettikten sonra; faiz yiyen, insanların mallarını haksız yere ve çeşitli şüpheli yollarla yiyen kimseleri zikretmeye başlamış, onların kabirlerinden diriltileceklerini, kendilerine can verilip kalkacakları gündeki hallerinden bahsederek şöyle buyurmuştur:

“Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar”.

Allah (c.c) kıyamet günü kabirlerinden aynen saralı kimsenin sara halindeki gibi ve şeytan çarpmış gibi kalkacaklarını, yani çok çirkin bir halde olacaklarını bildiriyor.

İbn Abbas (r.a) der ki: Faiz yiyen kişi kıyamet günü nefessizlikten boğulan deli halinde diriltilir. Diğer bir rivayette; “Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar” ayetinin tefsiri hakkında; Yani kıyamet günü hiç kalkamayacaklar demişlerdir.

Yüce Allah daha sonra şöyle buyuruyor: “Kim tekrar dönerse” yani faize geri döner ve Allah’ın yaskladığı haberi kendine ulaştığı halde onu yaparsa bu kimse cezayı hak etmiş ve aleyhinde hüccet kaim olmuştur. Bu yüzden Yüce Allah daha sonra: “işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kılarlar” buyuruyor.

Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Helal bellidir, haramd a bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan bazı şeyler vardır. Kim günah olup olmadığı şüpheli olan bir şeyi terk ederse, günah olduğu kesin olan bir şeyi daha çok terk eder. Kim günah olup olmadığı şüpheli olan bir şeye karşı cüret ederse, günah olduğu kesin olan bir şeye düşebilir. Günahlar Allah’ın koruluğudur. Kim koruluğun etrafında koyun otlatırsa çok geçmeden koyunlar koruluğa dalabilir”

Bir başka hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur: “Günah, kalbini tırmalayan, seni tereddütte bırakan ve insanların haberdar olmasını istemediğin şeydir.

Resulüllah (s.a.v): “Allah faiz yiyene ve yedirene, iki şahidine ve katibine lanet etti” buyurmuştur. Alimler bu konuda şöyle demişlerdir:

Gerçekte fasit olsa bile görünüşte şer’iymiş gibi göstermedikçe ona şahitlik yapamaz ve yazamaz. Çünkü akidin görünüşüne değil, manasına (hakikatine) bakılır. Çünkü ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 2 / bkz: 316-323

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı