Bilgi Kütüphanesi

Gençlik Ve Kuşaklar Arası Çatışma

sponsor

Kuşaklar Arası Çatışma ve Sebepleri

İnsanoğlunun dünyaya gelişi, onu fani alemden ebedi aleme başlayan ilk yolculuğunun başlangıcıdır. Bu yolculuk içinde insan bebeklik, çocukluk, gençlik ve ergenlik ile yetişkinlik derken yaşlılık gibi pek çok dönemi görür ve yaşar.

Rabbimiz bu gerçeği şöyle ifade etmektedir; ‘Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah’dır. O, dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir (Rum 54)’

Bir nesil yaşlılık devresinde iken arkasından gelen bir başka nesil de gençlik devresindedir. Zamanın ilerlemesi, yeni yeni gelişmelerin, sosyal değişimlerin, kültürel yeniliklerin veya yozlaşmaların ve bunun gibi daha pek çok etken sebebiyle her yaş grubunun hayatı farklı anlamaları gayet doğaldır. Bir yaşlının kendi gençlik dönemlerinde şahit olmadığı birçok şeye şahit olması, etrafında bunu tatbik eden yeni nesle karşı olumsuz bir tavır takınmasına sebep olabileceği gibi, yeni neslin alışık olduğu bir adet veya yeniliğin eski nesil tarafından bilinmemesi veya uygulanmaması da onun cephesinde hoş görülmeyebilir.

Her iki kuşak arasında zaman aşımından kaynaklanan birtakım farklılıklar olması gayet tabidir. Ancak normal olmayan, bu gibi durumların birbirlerine çok muhtaç olan iki nesil arasında bir çatışmaya ve reddetmeye götürmesidir.

Esasında bugünün gençlerinin yaşlıları kabul etmeyişi, özellikle evlatların yaşlı anne ve babalarını gözetmeyişlerinin temelinde bu anlayışın etkisini görmek mümkündür. Halbuki İslam kültür ve medeniyetinin hakim olduğu topraklarda, kuşaklar arası bir bölünme hiçbir zaman görülmemiş, aksine gençlerin yaşlıların tecrübelerine, yaşlıların da gençlerin güç ve maharetlerine muhtaç olduğu ilkesinden hareketle çok düzenli, yaşlısından gencine kadar birbirlerine saygılı ve samimi toplumlar oluşturulmuştur. Bugün batı da gözlemlenen kuşaklar arası çatışmanın temel sebebi, İslam’ın öngördüğü toplum anlayışından uzak yaşamalarıdır. Oysa Peygamberimiz (s.a.v) bakın bu konuda ne buyurmuştur;

‘Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse, yaşlandığı zaman yüce Allah ona saygı gösterecek birini mutlaka nasip eder’ .Bir başka hadislerinde ise; ‘Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir’

Kaynak: Hüseyin Okur / ASr-ı Saadet Gençliği / bkz: 29-30

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı