Günahlar ve Sonuçları

Günahlar Meleklerin Kuldan Uzaklaşmasına ve Şeytanın Yaklaşmasına Sebep Olur

Allah’ın Kuldan Uzaklaşması

Günahların olumsuz neticelerinden biri de dostunu, arkadaşını, yaratılmışlar içinde kendisi için en yararlı olanı, en samimi olanı, yakınlığı bahtiyarlığına sebep olanı, yani kendisi için görevli kılınmış olan meleği kuldan uzaklaştırırken; düşmanını,yaratılmışlar içindeki en entrikacı, en zararlı olanı, yani şeytanı kula yakın etmesidir.

Kul, Allah’a karşı günah işlediği zaman melek, kuldan o masiyet miktarınca uzak kalır.

O kadar ki sadece tek bir yalan sebebiyle bile çok uzak bir mesafeye gidebilmektedir.

Bir eserde (rivayette) şöyle yer almaktadır: “Kul yalan söylediği zaman melek, kötü kokusundan ötürü ondan bir mil kadar uzaklaşır.”

Meleğin insandan uzaklaşması tek bir yalan sebebiyle bu kadarsa, daha büyük, daha feci bir günah işlediğinde ne kadar uzaklaşmaktadır kim bilir?!

Seleften biri şöyle demiştir: “Erkek erkeğe ilişki olması halinde yeryüzü inleyerek Allah’a yakarır. Melekler Rablerine doğru kaçarlar ve çok tehlikeli bir şey gördükleri için O’na şikayetlerini arz ederler.”

Meleklerin Dost Olması ve İnsana Yaklaşması

Selaften olan bir başkası da şunları söylemiştir: “Kul sabaha erdiğinde, melek ve şeytan hemen onun yanına gelirler. Allah’ı zikrettiği, tekbir ve tehlil getirdiği ve hamdettiği zaman melek, şeytanı kovar ve o kulun dostu olur. Ama kul bundan başka şeylerle güne başlarsa, melek, adamın yanından gider, şeytan ise dostu olur.”

Melek, kula yaklaşmaya devam ederse ,en nihayetinde hüküm, itaat ve galibiyet ona ait hale gelir. Melek o kula hayatında da, ölümü sırasında da, tekrar diriltildiği esnada da dostluk eder. Nitekim Allah teala şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, ‘Rbbimiz Allah’tır’ deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara, ‘Korkmayın, üzülmeyin, size va’dolunan cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız’ derler.”(Fussilet 30-31)

Melek kula dost olduğunda,yaratılmışların en samimisi, en yararlısı ve en iyisi ona dost olmuş olur ve ona sebat verir, ilim sahibi olmasını sağlar, kalbini güçlendirir ve onu destekler. Zira Allah teala şöyle buyurmuştur: “Hani Rabbin, meleklere, ‘Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin.’ demiştir (Enfal 12)

Melek o kula, ölüm anında “Korkma! Üzülme! Seni sevindirecek olan şeyden ötürü müjdeler olsun sana!” der ve dünya hayatındakinden daha muhtaç olduğu bir zamanda sarsılmaz sözlerle ona sebat aşılar; hem ölüm anında hem de kabirde sorgu sırasında…

İnsana, dostluğu meleğinkinden de daha yararlı hiç kimse yoktur. uyanıkken de, uyurken de, hayattayken de, ölmek üzereyken de, kabrindeyken de melek insanın dostudur/velisidir. Tek başına kaldığında yalnızlığını gideren bir dost, iç aleminde onunla konuşan bir arkadaş, düşmanına karşı savaşan, savunan, destek olan bir yandaş, hayır vaadinde bulunan, hayrı müjdeleyen ve hakkı tasdik etmeye teşvik eden bir arkadaştır melek

Merfu ve mevkuf olarak rivayet edilen bir eserde şöyle geçmektedir: “Melek de, şeytan da ademoğlunun kalbine inip konaklar. Meleğin inmesi hayır va’detmek ve vaadi tasdik ettirmek; şeytanın inmesi de şerri va’detmek ve hakkı yalanlatmak içindir.”

Melek, kula iyice yaklaşınca onun dili üzerinden konuşur, diline, doğru ve isabetli sözler konuşturur

Melek insandan uzaklaşınca şeytan yaklaşır ve onun dili üzerinden konuşup diline yalan ve ahlaksız sözler ilka eder. O kadar ki bir adamın dili üzerinden bir meleğin; başka bir adamın dili üzerinden de şeytanın konuştuğu görülebilir. Bir hadiste şöyle yer almaktadır: “Sekinet Ömer’in diliyle konuşmaktadır.”

Selaften biri, salih bir adamın dilinden salih bir söz çıktığını duyunca “Bunu senin diline melekten başkası getirmemiştir.”derdi. Aksi bir söz duyduğunda da “Bunu senin diline şeytandan başkası getirmemiştir” derdi.

Yani melek, hakkı kalbe de, dile de ilka eder/getirir. Şeytan da batılı hem kelbe ilka eder, hem de dil üzerine icra eder.

Günahların olumsuz sonuçlarından biri de yakınında, civarında olduğunda, dostluğunu gördüğünde kulun bahtiyar olacağı yakın arkadaşını ondan uzaklaştırması; yakınında olması, dostluk kurması mutsuzluğunun, helakinin ve fesadının sebebi olan düşmanını ise ona yaklaştırmasıdır. Melek, insana o kadar yakın bir dost olur ki onu savunur, herhangi bir kıt akıllının yapacağı olumsuzlukları, kötü sözleri ondan savar.

Nitekim Peygamber (s.a.v)’in huzurunda iki adam tartışmış ve biri, diğerine-ikinci suskunken-sövmüş, ardından bu sözlere muhatap olan adam da o adama karşılık vermişti. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) ayağa kalktı. Adam “Ey Allah’ın Rasulü! Ben onun bazı sözlerine karşılık verince sen kalktın, neden?” dedi. Peygamber (s.a.v) ayağa kalktı. Adam “Ey Allah’ın Rasulü! Ben onun bazı sözlerine karşılık verince sen kalktın, neden?”dedi. Peygamber (s.a.v)  şöyle buyurdu: “Melek seni müdafaa etmekteydi. Sen ona karşılık verince şeytan geldi. Ben de artık orada oturacak değildim.”

Bir Müslüman, kardeşi için gıyabında dua ettiği zaman melek bu duaya “amin” deyip” Sana da aynısı olsun!” der.

Fatiha suresini okuyup bitiren kişinin duasına melekler de “amin” derler.

Mümin, muvahhid, Allah’ın yoluna ve Rasulullah (s.a.v)’in sünnetine ittiba eden kul günah işlediği zaman Arş’ı taşıyan ve Arş’ın etrafında bulunan melekler bağışlanmasını dilerler. Kul abdestli olarak uyursa, melek de onun örtüsünün altında geceler.

Müminin meleği, sıkıntılı halleri onun başından savar, onun için savaşır, onu müdafaa eder, onun öğrenmesini sağlar ,ona sebat verir, onu teşvik edip cesaretlendirir. Müminin, komşusuna kötülük etmesi, ona aşırı derecede sıkıntı yaşayıp incitmesi, yanından kovması ve uzaklaştırması yakışık almaz, çünkü o onun misafiridir, komşusudur. Ademoğullarından olan misafirlere ikram etmek, komşuya iyi davranmak imanın ayrılmaz özelliklerinden ve gereklerinden ise,misafirlerin en değerlisi, komşuların en hayırlısı ve en iyisi olana (meleğe) ikramda bulunmak hakkında durum nasıldır kim bilir?! Kul itaat ve ihsanla meleğe ikramda bulunduğunda melek onun için nasıl hayır dua ederse, kul türlü masiyetler, zulüm ve ahlaksızlıklar yoluyla meleğe sıkıntı verip incittiği zaman da melek, o kul için beddua eder ve “Allah seni hayırla mükafatlandırmasın!”der.

Sahabilerden biri şöyle demiştir: “Sizinle beraber olup sizden ayrılmayan birileri var. Onlardan haya ediniz! Onlara ikram ediniz!”

Değerli ve kadri yüce birinden haya etmeyen, onu yüceltmeyen ve saygı göstermeyen kişiden daha seviyesiz kimse yoktur. Nitekim Allah teala şöyle buyurmuştur: “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var, değerli yazıcılar var. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler “(İnfitar 10-12) Yani “O değerli bekçilerden haya edin! Onlara ikramda bulunun! Sizin cinsinizden olan birinin görmesi durumunda utanacağınız şeylere o değerli bekçilerin de şahit olmaları konusunda onlara saygı gösterin!”

Melekler de Ademoğullarının rahatsız oldukları şeylerden rahatsız olurlar. Mesela Ademoğlu kendi huzurunda birinin kötülük işlemesinden, isyan etmesinden-kendisiyle aynı şeyi yapıyor olsa dahi-rahatsız olur. Hal böyleyken acaba o değerli yazıcı meleklerin duydukları rahatsızlık kim bilir nasıldır?! Allah yardımcımız olsun!

Herkesin Bilmesi ve Öğrenmesi Gereken Dini Terimler ve Anlamları

 

Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebepleri Nelerdir?

Kaynak: İbnu’l Kayyım el-Cevziyye / ed-Dua ve’d Deva (Kalbin İlacı) / bkz: 228-233

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı