Güzel Ahlak, Edep ve Haya

Güzel Ve Kötü Ahlakın Karşılaştırılması

sponsor

Hadis-i Şeriflerde Güzel Ahlak

Hz Allah’ın Resulüllah Efendimize vermiş olduğu nimetler, hiç kimseye nasip olmamıştır ve Allah Teala, tüm mahlukat arasında ziyade olarak Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v)’i övmüş, methetmiştir. Nitekim Peygamberimize verdiği nimetleri ve onu methettiğini açıklamak için bir ayet-i celile;’de şöyle buyurmuştur: “Kuşkusuz sen (ey Habibim) büyük ahlak üzere gönderilmişsin (Kalem Süresi’4)”.

Hz Aişe Annemiz buyuruyor ki; Resul’i Ekrem’in ahlakı, Kur’an idi.

“Affa sarıl, marufu emret, cahillerden yüz çevir (A’raf Süresi’199)”.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) güzel ahlakla ilgili olarak; O (ahlak), gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, zulmedeni ise bağışlamandır.

Bir gün adamın biri Resulüllah Efendimizin yanına gelerek şöyle sordu;

Ey Allah’ın Resulü, din nedir?

Peygamberimiz; Din güzel ahlaktır.

Adam, Peygamberimizin sağına geçerek tekrar sordu;

Ey Allah’ın Resulü, din nedir?

Peygamberimiz tekrar; Din güzel ahlaktır cevabını buyurdular.

Bu sefer adam, Peygamberimizin sol tarafına geçerek aynı soruyu sordu

Peygamberimiz cevabı yine; Din güzel ahlaktır olmuştu.

Fakat adam, Peygamberimizin arkasına geçip aynı soruyu sorunca;

Peygamberimiz; Anlamıyor musun? Din kızmamak demektir.

Yine Peygamberimize sordular;

Ey Allah’ın Resulü, şu’m nedir?

Peygamberimiz; Şu’m kötü ahlaktır.

İslam büyüklerinden Fudayl diyor ki;

Resulüllah Efendimize bir kadın hakkında şöyle dediler; Gündüz oruçlu, gece uyanıktır. Devamlı olarak Allah’a itaat ve ibadette bulunur. Ancak bu kadın, komşularıyla hiç bir zaman iyi geçinmez. Onlara çirkin laflar söyler. O çok kötü ahlaklı bir kadındır.

Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdular; Onda hayır yok, O cehennemliktir.

Ravilerden Ebu Derda diyor ki; Bir gün Resulüllah Efendimiz şöyle buyurdular; Mizana ilk konacak amel, güzel ahlak ile cömertliktir.

Allah Teala imanı yarattığı zaman iman; Allah’ım beni takviye et dedi. Hz Allah da imanı güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; Allah-u Teala, bu dini (islam dinini), kendi zatı için tertemiz kıldı. Sizin dininize (İslam da) cömertlikten, güzel ahlaktan başkası yakışmaz. Dininizi bu iki hasletle süsleyiniz.

İbn Abbas (r.a) ,Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde; Kendinde şu üç meziyet veya bunlardan biri bulunmayan kimsenin ameline değer vermeyiniz

Kendisini isyandan alıkoyacak olan takva ve Allah korkusu

Kötüye karşı susması,susturan hilim,yumuşaklık

İnsanlarla bir arada geçimi sağlayacak huy (şeklinde buyurmuştur.)

Kötü ahlak; affedilmeyecek, bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise daha büyük bir vebaldir.

Hasan-ı Basri diyor ki; Ahlakı kötü olan bir kimse, ancak kendisine eziyet eder.

Vehab b.Münebbih diyor ki; Ahlakı kötü olan bir kimse: tıpkı kırılmış bir saksı gibidir. O artık ne bir saksı,ne de bir çamurdur.

Hz Ömer diyor ki; İnsanlar arasına iyi ahlak ile karışınız. Fakat iyi amellerinizle ayrılınız.

Kaynak: İmam Gazali / el-ihya / C:3 / Sayfa: 143-153

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı