Hacca Gitmek

Haccın Faydaları Nelerdir?

sponsor

Hac ve umre, kutsal mabed Kabe’nin her yıl ibadetle ihya edilmesine ve şenlendirilmesine vesile olur.

Her insan nefsini günahlardan temizler, arı duru hale getirir, onu ihlasla donatır, yeni bir hayatın kapılarını aralar, insanın maneviyatını güçlendirir, ilahi rahmet ve affa dair duyduğu güveni sağlamlaştırır. Hac imanı güçlendirir, kuvvetlendirir. Allah’a verilen sözün yenilenmesine yardım eder. Kolay kolay dönülmeyen nasuh tevbe‘sine götürür. Nefsi tertemiz hale getirerek duyguları inceltir ve sanki onu kanatlandırır.

Hac mü’mine, İslam’ın muhteşem geçmişini hatırlatır. Güzel ahlakıyla ve faaliyetleriyle dünyayı aydınlatan Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve güzide ashabının ve onlara en güzel şekilde tabi olan kutlu insanların yaptığı fedakarlıkları ve kahramanlıkları hatırlatır.

Öte yandan hac ibadeti zorluklarıyla insanı sabır ve tahammüle alıştırır, disiplin ve emirlere uyma şuuru kazanmasına vesile olur

Hac ibadeti vesilesi ile kul, Rabb’ine daha iyi şükreder. Rabb’inin kendisine verdiği mal, sağlık ve afiyet nimetlerine daha içten şükretme yolunu bulur. Sosyal hizmetleri yönüyle hac; renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan, milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir tablosunu oluşturmaya vesile olur.

Zenginiyle, fakiriyle, güçlüsü ve güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı kurallara uyarak, aynı güçlüklere katlanarak, aynı şartlarda hareket ederek fiziki bir eşitlik ve kardeşlik eğitiminden geçerler.

Büyük servetlere sahip bir zenginle, geçimini zor temin eden bir mümine aynı kıyafet (ihram) içinde Arafat’ta beraberce el açıp dua ettiren ve Kabe’nin etrafında yan yana tavaf ettiren hac ibadeti, insanlara makam, mevki, servet ve zenginlikle gururlanmamayı, diğer Müslümanlarla tanışıp kaynaşmayı öğretir.

Hac İbadeti Bizlere Neler Verir ve Kazandırır?

Hac ibadeti Müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek derin hatıralar bırakır. Hac sayesinde dünyanın değişik yerlerinden gelen Müslümanlar arasında güzel etkileşimler meydana gelir.

Hac yapan Müslüman; sabır, tahammül, sıkıntılara katlanma, yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara adapte olabilme gibi güzel hasletlerini geliştirir

Hac, ziyaretçilerini alır on dört asır öncesine götürür. Hayalen Nebiler Nebisi ile buluşturur, o mekanlarda verilen o büyük mücadeleleri onlara hatırlatır. Hac insana, ahirete ait bir manzara yaşatır. Dünyada misafir olduğu hakikatini ona gösterir.

Kaynak: Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 509-510

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı