Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Helal ve Haram Duyarlılığı

sponsor

Helal Haram Nedir?

Aziz Müminler!

İrade sahibi insan için esas olan, iradesini serbest olarak kullanabilmesi, dilediği gibi davranabilmesidir. Ancak davranışlara hiçbir sınırlama geetirilmemesi halinde hayatın çekilmez bir hal alacağı da açıktır. Bu sebeple, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamanın yollarını gösteren Dinimiz İslam, bazı şeyleri ve davranışları yasaklamış, bazılarını ise serbest bırakmıştır.

Allah’ın açıkça yasakladığı şeylere haram; yasaklamayıp serbest bıraktığı şeylere helal diyoruz.

Mesela; başkasının malını gasp etmek, faiz alıp vermek, haram, ticaret ve alış-veriş yapmak, çalışıp kazanmak helal; zina etmek haram, evlenip yuva kurmak helaldir.

Bir başka ifade ile Allah’ın emri ve yasaklarına uymamak haram; yasaklamadığı konularda dilediğince davranmak helaldir.

Muhterem Müslümanlar!

Dininin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar hayatı zorlaştırmaya değil, kolaylaştırmaya yöneliktir. ‘Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez (1)’ ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir. Hayatımızın verimini azaltan ve olduğumuz insani değerleri korumanızı sağlayan, bizi yücelten şeyleri de güzel ve temiz diye nitelemektedir.

Haramlar Allah’ın koymuş olduğu sınırlardır. Yüce Allah ‘… Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur (2)’ buyurmaktadır. Allah’ın haram kılmış olduğu şeylerden, kendi bakış açımızla küçük diyebileceklerimiz de, ciddi gördüklerimiz kadar önemsenmelidir.

Bile bile haram işlemek, haramlarda ısrar etmek büyük günahtır. İşlenen haramdan bir an önce vazgeçip, pişmanlık duyup tövbe edilmelidir. Allah’ın açıkça haram kıldığı bir şeyin helal; helal kıldığı şeyin de haram olduğunu söylemek, Allah korusun, insanı dinden çıkarır. Bu konuda bilgili ve hassas olmamız gerekiyor.

Aziz Müminler!

Haram ve helal konularında duyarlı olmak, bizi yaratan, ilim ve kudreti ile takip ve kontrol altında bulunduran Allah’a olan imanımızı kuvvetlendirir ve zinde tutar. Buna karşılık helal-haram çizgisine dikkat etmeden yaşanan bir hayat, fıtratın sağladığı iyiye yönelme eğilimlerini köreltir. Kötü ve zararlı eğilimlerin önünü açar. İnsan, çok kere sebebini anlayamadığı bir huzursuzluğa ve mutsuzluğa düşer.
Haram-Helal konusunda göstereceğimiz hassasiyetin önemini ortaya koyması açısından şu hadis-i şerif oldukça dikkat çekicidir:

‘Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasında birçok kişinin bilmediği şüpheli şeylerde vardır. Kişi bunlardan sakınırsa dinini, onur ve haysiyetini korumuş olur. Şüpheli şeylerden kaçınmayanlar, koruluğun kenarında hayvanlarını otlatan kimse gibidir. Kolladığı hayvanların her an koruluğa girmesi mümkündür. Dikkat edin! Her hükümdarın bir koruluğu vardır; Allah’ın koruluğu da haram kıldığı şeylerdir.

Muhterem Müslümanlar!

Dinimiz helalinden kazanıp, meşru ve mübah yerlere harcamamızı ve aşırılıktan kaçınmamızı emretmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim de: ‘Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım kimin üzerine inerse o muhakkak helak olur (3)’ buyrulmaktadır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 113-115

(1-Bakara Süresi 185) (2-Talak Süresi 1) (3- Taha Süresi 81)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı