İslam'i Bilgiler

Herkesin Bilmesi Gereken Dini Terimler ve Tanımlar

sponsor

MÜBAH NEDİR: Yapılmasında veya terkinde dini yönden hiç bir mahzur bulunmayan,yani ; mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu işlerdir.

MÜSTEHAB NEDİR: Sevilmiş şey manasına gelir.Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ara sıra yapmış oldukları şeylerdir.Duha (kuşluk) namazı gibi.

MÜSTEHABIN HÜKMÜ NEDİR: Müstehabın yapılmasında sevab vardır.Yapılmaması halinde ise yalnızca bu sevaptan mahrumiyet söz konusudur.

HARAM NEDİR?

Yapılması,kullanılması,yenilip içilmesi dinimizce kat’i olarak yasak edilmiş şeylere denir.İçki içmek,kumar oynamak,zina etmek,adam öldürmek,gıybet ve iftirada bulunmak gibi

HARAMIN HÜKMÜ NEDİR?

Haramın terkinde büyük sevap vardır.İnsanı takva mertebesine çıkarır.Çünkü haramın terk edilmesi farzdır.Bir farzı işlemenin,çok sünnetlere mukabil sevabı vardır.Günahların değişik yönlerden hucüm ettiği günümüzde bir tek haramı terke den kimse,az bir işle bir farz işlemiş gibi sevap kazanır.Böyleleikle,haramları,günahları terk eden bir insan,terk ettiği her bir günah,haram sayısınca bir vacip yapmış gibi olur.Dolayısıyla takva dairesinde bir hayat yaşama niyetiyle iradesinin hakkını vererek günahlardan kaçınmak suretiyle salih amel işlemiş olmaktadır.

Mekruh Nedir ve Kaça Ayrılır?

MEKRUH NEDİR: Lügatta sevimsiz bulunan,nahoş ve kerih görülen şey demektir.Dinen yapılması çirkin ve kötü görülen işler manasına gelir.Abdest alırken ve gusül ederken suyu israf etmek gibi.

MEKRUH İKİ KISMA AYRILIR

TAHRİMEN MEKRUH: Harama yakın olana mekruh denir.Abdest alırken suyu israf derecesinde harcamak gibi

TENZİHEN MEKRUH: Helale yakın olan mekruhtur.Burnu sağ el ile temizlemek gibi

MEKRUHUN HÜKMÜ NEDİR?

Tahrimen mekruhun terkinde sevap vardır,işlenmesinde ise ahirette azaba uğrama ihtimali mevcuttur.Yani harama yakın mekruhu işleyen kimsenin ahirette hesaba çekilmesi ve azaba uğramasından korkulur.Tenzihen mekruhun işlenmesi ise azabı gerektirmez.Fakat terki sevaptır.Mekruhları helal telakki etmek hata olmakla beraber insanı dinden çıkarmaz.

Fasid ve Sahih Ne Demektir?

FASİD NEDİR: Başlanmış bir ibadeti bozan ve ibtal eden şeydir.Fasidin,özürsüz kasden yapılması günahı gerektirir.Kasden yapılması azaba sebeb ise de yanılarak yapılması azabı gerektirmez.Namaz içinde gülmek gibi.Gülmek de namazı bozar.İbadet konusunda fasid ile batıl aynı hükümdedir.

SAHİH NEDİR: Bütün şartlarına ve rükunlarına uyularak ifa edilen bir ibadet veya muameledir.

Caiz Ne Demektir?

Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.Bu kelime bazen sahih bazen de mübah yerine kullanılır.Bazı muameleler vardır ki dünyevi hükümler bakımından sahih olduğu halde uhrevi hükümler bakımından caiz değildir.Cuma namazı kılmakla yükümlü olan bir kimsenin,Cuma ezanı okunurken yaptığı alış-veriş muamelesi gibi.Böyle bir muamele sahihtir ve geçerlidir.Fakat manevi sorumluluğu gerektirdiği için caiz değildir.

BATIL NEDİR?

Rükünlerine ve şartlarına tamamen veya kısmen uyulmayan herhangi bir ibadet ve muameledir.Abdestsiz namaz kılmak gibi.Batıl sahihin zıddıdır.

Murakabe Ne Demektir ve Nasıl Yapılır?

 

Evlilik Hayatında Mutlu Olmak için Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kaynak: Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 236-238

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı