Bilgi Kütüphanesi

Hz Adem ile Hz Havva’nın İşlediği Suçun Niteliği

sponsor

Yüce Allah’ın ilk insanı yaratıp, irade-i cüzziyesi ile serbest bırakınca, şeytanın onu etkilemesi söz konusu olmuştur. Çünkü şeytan Adem’e ve nesillerine vesvese verip onları aldatma ve kötülük işleme görevini üstlenmiş, Cenab-ı Hak da ona bu gücü vermiştir. Ancak yüce Allah bu konuda Adem’i uyarmış, buna rağmen sıret-i haktan görünen şeytan, mantıklı ve inandırıcı telkinlerle ilk insanı etkilemiştir. Ancak İslam inancına göre suç ferdidir. Babadan oğula geçmez. Diğer yandan Adem ve Havva cennetten çıkarılınca yüce Allah’a kendilerine birtakım kelimeler öğreterek tövbe etmelerini telkin etmiş, ilk insanın duası kabul edilmiştir.

Allah Teala yasak ağacın meyvelerinden yemeleri sonucunda, Adem ve Havva’ya şöyle demiştir; “Hepiniz oradan yeryüzüne inin. Yalnız iyi bilin ki, size benden bir hidayet geldiği zaman; kim benim hidayetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur. Ve Onlar üzülmeyeceklerdir (1)”

“Dedi ki: Hepiniz inin oradan, birbirinize düşman olarak. Şimdi benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz (2)”

“Allah buyurdu: Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız (3)”

Adem (a.s)’ın yüce Allah’tan bazı dua kelimelerini alışı Kur’an’da şöyle belirtilir:

“Derken Adem Rabbinden birtakım kelimeler aldı. Allah onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden ve çok esirgeyendir (4)”

Adem’e telkin edilen kelimenin “Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, şüphesiz biz ziyana uğrayanlardan oluruz (5)” olduğu belirtilir.

Yüce Allah’a en sevimli gelen sözün, Hz Adem’in yasak ağaçtan yediği zaman söylediği şu sözler olduğu nakledilmektedir:

“Allah’ım, sana hamdinle tesbih ediyorum. Senin ismin mukaddestir. Senin şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Senden başka günahları affeden yoktur”

Hz Adem’in yasak ağaçtan yemekle küçük günah mı yoksa büyük günah mı işlediği İslam bilginleri arasında tartışılmıştır. –Ehli Sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu- “Böylece Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı” ayetini dikkate alarak,yüce Allah’ın emrine uymayanın günah doğuracağını,ancak bunun bir zelle (ayak kayması) niteliğinde olduğunu söylemiş

Bu son ayet Hz Adem’in yasaklanmış ağaca günah işleme azmi veya niyeti olmaksızın dalgınlıkla yaklaştığını belirtmektedir. Nitekim Hasan el-Basri (ö: 110/728) “Vallahi Adem unuttuğu için asi oldu” demiştir. Diğer yandan bu olay, Adem henüz cennette iken yani peygamber olmazdan önce vuku bulmuştur. O zaman henüz insanlık alemi de yoktu. Adem’in kasıtsız olarak işlediği bu hata, samimi tevbesi sonucunda affedilmiş, yeryüzüne indikten bir süre sonra da kendisine peygamberlik verilmiştir. Böylece, o ilk insan, ilk baba, ilk aile reisi ve ilk peygamber olmuştur.

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 15-17

(1- Bakara 38) (2- Ta’ha 123-124) (3- A’raf 24-25) (4- Bakara 37) (5- A’raf 23)

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı