Hz Ali'nin Sözleri

Hz Ali’nin Sözleri-1

► Cennet ve cehennem önünde olan kişi hızlı ve çabuk çalışırsa kurtuluşa erer; ağırcanlı olan istekli Allah’ın affını umar; kusurlu kişi ise cehenneme yuvarlanır. Sağ ve sol sapkınlıktır. Orta yol; üzerinde var olan Kitap, peygamberliğin izleri ve sünnetin kaynağının bulunduğu yoldur. Akıbet ona varır. Boş iddiada bulunan helak olur, iftira eden hüsrana uğrar. Kim Hakk’a olan düşmanlığını izhar ederse helak olur. Onun değerini bilmemek bir insana cehalet olarak yeter. Sağlam kök, takva üzere helak olmaz. Takva üzerindeki bir topluluğun ekini susuz kalmaz. Evlerinize sığının ve aranızdakileri düzeltin. Tövbe ardınızdadır. Hamd eden, sadece Rabbine hamd etsin, kınayan sadece kendi nefsini kınasın

► Ölülerinizin gördüklerini bizzat görseydiniz kaygılanır ve korkardınız, işitir ve itaat ederdiniz. Ancak onların gördükleri size gizlidir. Yakında örtü açılacak. Görseydiniz size zaten gösterilmişti; duysaydınız size zaten duyurulmuştu; hidayete erseydiniz zaten hidayete erdirilmiştiniz. Kesin olarak size söylüyorum ki, ibretler size açık olarak gösterilmiştir. Nehyedilmesi gereken şeyler için nehyedilmiştiniz. Gökyüzünün elçilerinden (melekler) sonra ancak insanlar (peygamberler) Allah’tan bilgi verirler 

► Yola çıkanlardan kötülüğün uzaklaştırıldığı zamanı gösterebildiğini ve yola çıkanları zararın ihata edeceği zaman konusunda uyardığını mı iddia ediyorsun? Kim bunu doğrularsa Kur’an-ı yalanlamış arzu edilen şeyi elde etmede ve istenmeyen şeyi defetmekte Allah’ın yardımından müstağni olmuş olur. Söylediğinle, senin söylediklerini yapmadan Rabbinden önce sana hamd etmemi istiyorsun. Çünkü iddiana göre onu yarar sağladığı ve zarardan koruduğu zamanı sen söyledin.

Ey insanlar! Karada ve denizde yol bulmaya yarayan hariç, yıldızları öğrenmekten sakının. Zira bu kehaneti davet eder. Müneccim, kahin gibidir. Kahin sihirbaz gibi, sihirbaz da kafir gibidir. Kafir ise cehennemdedir. Allah’ın adı üzere yürüyün

► Mal ve çocuklar dünya ekini, salih amel ise ahiret ekinidir. Allah, bazı topluluklar için ikisini birleştirir. Allah’tan sizi kendisinden sakındırdığı gibi sakının. O’ndan mazeretsiz bir korkuyla korkun. Gösteriş ve saygınlık için olmayan amel işleyin.

► Dikkat edin! Korkuyla çalıştığınız gibi istekle çalışın. Dikkat edin ! Hakkın yarar sağlamadığı kimseye batıl zarar verir. Kiminle doğru yol ayakta durmazsa, sapıklık onu helake çeker. Dikkat edin ! Size dünyadan ayrılma emri verildi, azık gösterildi. Sizin için korktuğum şeyin en korkuncu, arzunuza uymanız ve gerçekleşmesi uzun zaman bağlı ümittir. Dünyadan, yarın nefislerinizi kendileriyle koruyacağınız azıklar edinin

► Rahmetinden ümit kesilmeyen, nimetinden yoksul olunmayan, mağfiretinden ümitsizliğe düşülmeyen, ibadeti küçümsenip reddedilmeyen, rahmeti devam eden ve nimeti kaybolmayan Allah’a hamd olsun. Dünya; kendisine yokluğun, sakinlerine de oradan çıkmanın takdir edildiği bir yurttur. O, tatlıdır,yeşildir. Kendisini isteyene acele eder, bakanın gönlünü çeler. Ondan,yanınızdaki azığın en iyisiyle ayrılın. Dünyadan, ihtiyaçtan ve yetecek olandan fazlasını istemeyin

Hz Ali’nin En Güzel Sözleri

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı